امتیاز موضوع:
  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 3.33
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آسیب شناسی مربی

#1
مقدمه
اهداف رفتاری :
1-    مربی بتواند آسیب هایی را که متوجه خود او است بشناسد و کنترل کند.
2-    مربی بتواند آسیب هایی را که متوجه زیر مجموعه او است بشناسد و تلاش کند راه حل مناسب بیابد.
3-    مربی بتواند سطح تعامل خود را با سازمان و مجموعه سرگروه ها بالا برد تا به مدیریت تعاملی دسترسی پیدا کند.
کلیات :
ان الله مع الصابرین
پاسخ اخطار
#2
هدف :
1-    شناسایی آسیب های محیط فعالیت مربی
2-    جلوگیری از انحراف مسیر اصلی حرکت سرگروه ها و با؟؟؟ متربیان

ضرورت :
1-    نمایان نبودن آسیب ها برای همه افراد
2-    هدایت حلقه ها و گروه ها به صورت سلیقه ای
3-    پرداختن به یک نظام تربیتی هماهنگ و منسجم با نزدیک نمودن افکار مربیان به؟؟؟؟؟؟
اهمیت :
1-    تبین و تشریح سختی های کار مربی.
2-    لزوم دقت مضاعف و وقت گذاری کافی برای رشد نیروها.
3-    تسلط مربی به آسیب های مختلف تا بتواند مانع بروز مشکلات شود.
تعریف :
1-    شناسایی، کنترل و دفع موانع موجود در مسیر کار تربیتی مربیان
2-    شناسایی عوامل تاثیر گذار منفی در اجرای ماموریت و هدف مربیان
ان الله مع الصابرین
پاسخ اخطار
#3
دسته بندی آسیب های مربی
1-    آسیب های مدیریتی
کلان- گروه سرگروه ها- برنامه ریز نبودن
2-    آسیب های اخلاقی- رفتار- تربیتی
اخلاقی- رفتاری
3-    آسیب های علمی(دانشی)
معرفتی
تربیتی
بصیرتی
علم روز
جنگ نرم
4-    آسیب های سازمانی
بالادستی
پایین دستی
5-    آسیب های شخصیتی فردی
متظاهر به فسق بودن
خودرای
خودمحوری
عجب
غرور
تکبر
6-    آسیب های بینشی
عدم ولایی بودن
انقلابی بودن
تکلیف گرا بودن
عدم بصیر بودن
عدم درک کار ایثارگرانه
7-    آسیب های روشی( فعالیتی(کاری))
عدم حضور حداکثری
عدم شرکت در فعالیت های زیر مجموعه
نگاه دستوری به جای خدمت
ان الله مع الصابرین
پاسخ اخطار
#4
1.      نظارت
2.      هدایت فکری
3.      ارائه متونی( آشنا نمودن سرگروه ها با مبانی و اصول تربیت اسلامی
آشنا نمودن سرگروه ها با مبانی تربیتی امام و رهبر
آشنا نمودن سرگروه ها با مباحث بصیرتی ولایت فقیه
4.      کنترل رفتاری
5.      انگیزه سازی برای سرگروه ها
6.      الگوی عملی و رفتاری بودن
7.      هدایت سیاسی
8.      تشکیل جلسه سرگروه ها
9.      تشکیل جلسه پرسش و پاسخ برای سرگروه ها
10.  بازدید از حلقه متربیان
11.  شرکت در حلقه متربیان
12.  یافتن نقاط ضعف و قوت سرگروه در امر گروه و ؟؟؟؟داری
13.  کمک به سرگروه ها برای ارائه محتوای جذاب، اقتضایی، ...
14.  شرکت در اردوی متربیان
15.  کنترل محتوایی سیر مراحل تربیت در حلقه ها
16.  ارائه مشاوره به سرگروه ها و متربیان در صورت نیاز
17.  مجرب
18.  دارای بصیرت
19.  ولایی
20.  انقلابی
21.  تکلیف گرا
22.  آشنا به مبانی و اصول
23.  مسلط به روش های تربیت اسلام به خوش بین به جای بدبین
24.  مسئولیت پذیر
25.  مدیر توانمند
26.  رشد یافته
27.  دو ابعاد در علوم مورد نیاز کارتربیتی(عالم)
28.  متخلق بودن به اخلاق اسلامی(عامر)
29.  دارای روابط عمومی قوی با سرگروه ها
30.  قدرت برقراری ارتباط سازنده با متربیان
31.  نائل به نظم سازمانی و سلسله مراتب اجراء
32.  دارای حسن سابقه اجتماعی در منطقه و شهرت به حسن خلق
33.  عدم وابستگی به جریانات نهایی م؟؟؟ و بیگانگان.
34.  با انگیزه و علاقمند به رشد سرگروه ها
35.  دارای سابقه گروه و حلقه داری
36.  آشنا و مسلط به مباحث شجره طیبه صالحین
37.  توانایی شناسایی آفات و آسیب ها
38.  آشنا به جریانات سیاسی
39.  توان توجیه و تحلیل سیاسی
40.  آشنا به دیدگاه های تربیتی امام و آقا
41.  دارای روحیه جهادی
42.  معتقد به فرد به پیشرفت معنوی خود در ؟؟؟؟
43.  ساده زیستی
44.  انجام و دقت در انجام ماموریت های محوله
45.  دادن گزارش به حوزه مقاومت
46.  همفکری دادن به مسئولین بسیج
47.  رعایت قوانین بسیج
48.  استفاده از سرمربی
49.  کسب تجربه و همفکری با سرمربی در مسائل تربیتی، سیاسی، معرفتی
50.  حضور در حلقه مربیان و گزارش به سر مربی
51.  تعامل سازنده داشتن و وحدت رویه بین مربیان
52.  وقت گذاری برای مشاوره فردی با سرگروه ها
53.  ؟؟؟ مشکلات اخلاقی و رفتاری سرگروه ها
54.  ؟؟؟؟ سطح معلوماتی سرگروه ها
55.  تلاش برای رفع معلومات مهارتی سر گروه ها
56.  تلاش برای رفع مسائل اخلاقی سرگروه ها
57.  تشکیل جلسات پرسش و پاسخ برای سرگروه ها در ابعاد
ان الله مع الصابرین
پاسخ اخطار
#5
تربیت
مهارت
معرفت
بصیرت
58.  عدم ؟؟؟؟؟
59.  عدم احراز قابلیت های سرگروه ها
60.  نداشتن تقویم منظم سرکشی به حلقه متربیان
61.  عدم حضور در حلقه و استماع و ندیدن و کار گفتار، حلقه داری سرگروه
62.  عدم تذکر، سرگروه ها در جهت اصلاح روشن تربیتی
63.  بی انظباتی در تشکیل حلقه سرگروه ها
64.  مستحکم وحده بودن در تشکیل حلقه سرگروه ها
65.  عدم کادر سازی از میان سرگروه ها و ؟؟ فعال در پایگاه ها
66.  عدم رصدنیاز متربیان
در بعد آموزش
در بعد اخلاق و هنر
در بعد معرفت
در بعد بصیرت
67.  بی تفاوتی و کم توجهی نسبت به مشکلات حلقه متربیان
68.  بی تفاوتی نسبت به ریزش نیرو در حلقه متربیان
69.  عدم حضور و غیاب فعال در حلقه سرگروه ها
70.  عدم نظارت بر افراد سخنران و مدعو در حلقه ها توسط سرگروه ها
71.  عدم حضور در برنامههای متنوع و جنبه مراسمات حلقه ها و پایگاه
72.  عدم ارتباط با بزرگان ؟؟؟؟ و روحانیت
73.  عدم تکیه و تاکید بر مسجد به عنوان ؟؟؟؟
74.  عدم کسب تائید صلاحیت و عدم احراز صلاحیت برگه
75.  ؟؟؟ نظارتی در حیطه به صوت مستیم بد؟؟؟ از سرگروه
76.  ارتباط با هیئت امنا و امام جماعت مساجد
77.  نداشتن و یا ندادن سیر مطالعاتی به سر گروه ها
78.  دور بودن مسافت محل زندگی از محل فعالیت
79.  نداشتن حکم ماموریت از مرکز
80.  عدم شرکت در دوره آموزش مربیان متمرکز
81.  رشد نیافتن مربی و رسیدن سرگروه ها به مربی از حیث معلومات، اخلاق ....
82.  خود محوری و عدم استفاده از تجارب دیگران بخصوص سر مربی
83.  عدم توانایی در تشخیص مولفه های تربیتی و مشکلات متربیان از طریق رصد
84.  عدم ایجاد در رابطه انس و عاطفه و محبت حداکثری با سرگروه ها
85.  عدم اجرای مراحل شجره طیبه صالحین و جایگزی افکار و تجربیات خود به جای ؟؟؟
86.  عدم درک و امنیت موجود طرح و نظریه پردازی بی مورد
87.  مبتلا شدن به روز مرگی
88.  نداشتن برنامه زمان بندی شده کوتاه ؟؟؟؟ و بلند مدت برای رشد سرگروه ها و ؟؟؟
89.  عدم آینده فکری
90.  ضعف در تحلیل و تشخیص بدلیل عدم مطالعه و رشد علمی
91.  ضعف در خودسازی های فردی و تاثیر گذاری مثبت بر دیگران
92.  مبتلا شدن به آسیب های فردی از قبیل عجب، غرور، ریا، خودخواهی ....
93.  عدم پیوند مناسب خوردن در ابتدای فعالیت بنرای مواردی که سرگروه ها می ؟؟؟؟
94.  آشنا نبودن با وظایف سازمانی خود- سرگروه- سرمربی
95.  ضعف در مهارتهای ارتباطی ؟؟؟ مخاطب شناسی- مدیریت فرهنگی- برنامه ریزی اردویی- کلاس
96.  نداشتن خلاقیت و ابتکار عمل
97.  مسلط نبودن به احکام شرعی و رساله عملی
98.  عدم آشنایی اجمالی با مکاتب تربیتی غیر اسلامی(غربی)
99.  عدم آشنایی اجمالی با مباحث انسان شناسی اسلامی
100. عدم آشنایی با شیوه های تربیتی نظام ارزشیابی و نظارت بر سرگروه ها و حلقه ها و گروه
ان الله مع الصابرین
پاسخ اخطار
#6
101. عدم تسلط بر آسیب های سرگروه
102. عدم تسلط بر آسیب های متربی
103. عدم تسلط بر آسیب های جانبی( خانواده- محل ؟؟؟،... عوامل تاثیر گذار)
104. عدم دقت و کنترل ریزش ها و رویشهای گروه
105. عدم تعهد سازمانی، پایگاه-حوزه-ناحیه
106. نداشتن آمارهای لازم از متربیان( آمار معدل درسی- تعداد متربیان- سطح احکام- سطح قرآن)
107. عدم تسلط به مباحث آموزشی دوره های تربیت سرگروه ها
108. عدم تسلط به مباحث فضای مجازی ( سایت ها+ وبلاگ ها+ کار بارایانه + ...)
109. عدم ظرفیت سازی و یا ظرفیت یاجی جدید در محیط کاری با سرگروه ها
110. عدم همگرایی و هم فکر شدن با سایر ماربیان همطراز
111. عدم توانایی، مدیریت، خلاقیت، ابتکار عمل در جذب حداکثری( متوقف شدن در وضع م؟؟؟؟
112. نزدیک بودن بیش از حد از لحاظ سن و تحصیلات با سرگروه ها و مربیان
113. عدم انتقاد پذیری
114. نداشتن توان در حل مشکلات تربیتی گروه ها مثل ( راه حل ؟؟؟ زیاد، بد اخلاقی ها ....)
115. آشنا نبودن با فضای جنگ نرم
116. آشنا نبودن یا مسلط نبودن به مباحث اندیشه مطهر
117. نداشتن کار جمعی معنوی- علمی- رشدی برای خود و سرگروه ها
118. نداشتن تحمل بالا وسعه صدر
119. عدم ارتباط با فرمانده+ شورای پایگاه+ فرمانده حوزه+ مسئولین اجرای طرح در پایگاه
120. رها نمودن کار فرهنگی- تربیتی و مشغول شدن به کار جدید( ؟؟؟ نمودن ؟؟؟؟ و رها کردن)
ان الله مع الصابرین
پاسخ اخطار


موضوعات مرتبط با این موضوع…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  2 عامل موفقیت مربی ADMIN 1 52 ۱۳۹۹-۵-۹، ۰۲:۰۳ عصر
آخرین ارسال: ADMIN
  موبایل رقیب جدی مربی ADMIN 1 41 ۱۳۹۹-۵-۹، ۰۱:۴۵ عصر
آخرین ارسال: ADMIN
  مربی باید چگونه باشد ADMIN 1 41 ۱۳۹۹-۵-۸، ۰۴:۲۳ عصر
آخرین ارسال: ADMIN
  ویژگی های مربی ADMIN 4 63 ۱۳۹۹-۵-۷، ۰۷:۳۶ عصر
آخرین ارسال: ADMIN
  چگونه مربی جذابی باشیم؟ ADMIN 0 61 ۱۳۹۹-۴-۱۰، ۰۸:۱۱ عصر
آخرین ارسال: ADMIN
  آسیب شناسی کار فرهنگی ADMIN 0 57 ۱۳۹۹-۴-۵، ۰۶:۳۰ صبح
آخرین ارسال: ADMIN
  ویژگی های یک مربی ADMIN 1 158 ۱۳۹۹-۲-۲۹، ۰۲:۱۵ عصر
آخرین ارسال: ADMINکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان