امتیاز موضوع:
  • 60 رأی - میانگین امتیازات: 2.87
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اثبات وجودمقدس امام غائب
#1
بسم الله الرحمن الرحیماثبات وجود امام غائب علیه السلام ‏‏ ان الله لا یخلف المیعاد: وهرگز خدا نقض وعده نخواهد کرد. ‏‏ ان الله اصطفی ء ادم و نوحا و ال ابراهیم و ءال عمران علی العالمین (33-ال عمران) - خداوند آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برگزيد. ذریه بعضها من بعض و الله ‏سمیع علیم (34-ال عمران)‏
ذریه ای که بعضی از ایشان از نسل بعضی دیگر بودند.علمای امامیه گفته اند :خدای تعالی فرموده است .خداوند آدم ونوح وآل ابراهیم وآل عمران را بر جهانیان برگزیده وبرآنان برتری داده


: لذا براساس این آیه واجب است که پیوسته از خاندان –ابراهیم ( علیه السلام ) برگزیده ای باشد.واین از آن روست که خدای تعالی در قرآن مردم را به دو دسته تقسیم کرده است.یک دسته را برگزیده وایشان انبیا ورسولان و خلفاء علیه السلام هستند و دسته دیگر را برگزیده وبه آنها امر فرموده که ازدسته اول پیروی کنند و مادام که در کره زمین کسی باشد که نیازمند مدبر و رهبر ومعلم ونگاهبان باشد. واجب است در مقابل ایشان برگزیده ای از ال ابراهیم باشد. واین برگزیده ازآل ابراهیم بایستی از اولاد وذریه او باشد . زیرا خدای تعالی هم دعای حضرت ابراهیم را که از خدا خواست تا امامت را درنسل و ذریه او قرار دهد .اجابت فرموده و هم فرموده است (ذریه بعضها من بعض): می دانیم که رسول خدا وامیرالمومنین و امام حسن وامام حسین علیهما السلام برگزیدگانی از آل ابراهیم هستند و لازم است که برگزیده پس از امام حسین علیه السلام نیز از ایشان باشد تا معنای سخن خدای تعالی که فرموده ذریه بعضها من بعض تحقق یابد. دلایل


کافی در دست است که خدای تعالی نبوت را به وجود نبی گرامی خاتمه داده وبعد ایشان پیامبری نخواهد بود.وجانشینان آن حضرت امامان علیهما السلام هستند.در همین رابطه از رسول اکرم (ص) روایت شده که فرموده اوصیای بعد از من دوازده نفرند.که نهمین فرزند امام حسین ( علیه السلام ) غیبتی طولانی خواهد داشت.بطوریکه زمانی خواهد آمد که از دین اسمی واز قران خطی باقی خواهد ماند. می دانیم که یازده تن از امامان معصوم علیه السلام.رهبری امت را عهده دار شده و سپس به شهادت رسیدند.لیکن دوازدهمین ایشان در پس پرده غیبت در انتظار صدور فرمان ظهور وقیام از سوی پروردگار متعال بسر می برد.برای غیبت ولی عصر( علیه السلام ) چند تا دلیل ذکر شده است.که عبارتند از1- برای آزمایش امت است . 2-حضرت غیبت کرده تا هنگام ظهور بیعت هیچ حکومت باطلی را به گردن نداشته باشد.3-ترس از کشته وشهید شدن.چون اولا یازده تن از ائمه ( علیه السلام )قبلا توسط حکومت ها به شهادت رسیدند.ثانیا با توجه به روایات واحادیث بجا مانده از رسولالله وائمه ( علیه السلام ) حاکمان وقت کاملا آگاهی داشتند که فرزند امام حسن عسگری ( علیه السلام ) همان امامی هستند که خداوند در معراج وعده ایشان را به پیامبر (ص) داده است.وچنانچه ظهورفرماید.حکومت جهانی را بدست خواهد گرفت. لذا امام هادی وامام عسکری علیهما السلام را از مدینه به سامرا انتقال دادند.و در پادگان تحت نظر گرفتند . حاکمان جور زمان آنقدر به امام حسن عسکری سخت گرفتند که حتی حضرت در طول عمر موفق به تشرف به مکه وانجام مراسم حج نشدند.وهمچنین همسران وکنیزان حضرت ماهانه توسط قابله های درباری معاینه می شدند تا مبادا حامله باشند.و حتی بعد ازشهادت حضرت وقتی به یکی از کنیزان ایشان شک کردند .که شاید حامله باشد حدود دو سال او را زندانی وتحت نظرگرفتند. 4- شناخته شدن مومنین از غیر مومنین وجدا شدن افراد فاسد از صالحین.5-روایت شده افراد فاسدی در صلب پدران مومن هستند وهمچنین بر عکس افراد مومنی در صلب پدران فاسد می باشند باید آنان از صلب پدران خارج شوند.6-و روایت شده از هر امتی باید افرادی به حکومت برسند و امتحان خود را پس دهند تا در روز رستاخیز نتوانند بگویند اگر حکومت به ما هم می رسید همانند ائمه علیهما السلام عمل می کردیم.لذا مشیت الهی بر آن قرار گرفته تا آخرین حجت خود را در پس پرده غیبت ذخیره فرماید تا زمینه حکومت عدل الهی فراهم گردد.رسول اکرم (ص) فرموده اند:غیبت فرزندم آنقدر طولانی می شود که ازدین اسمی واز قرآن رسمی (خطی) باقی خواهدماند. لذا خدای تعالی فرموده است رسول ما به نزد شما آمده است تا بسیاری ازچیزهایی راکه از کتاب پنهان کردید برایتان بیان کند.وتذکرداده شما مانند کسانی نباشید که پیش از این بدانها کتاب آسمانی داده شد چون مدت طولانی شد دل هایشان را قساوت فرا گرفت.و از رسول اکرم روایت است که قیامت بر پا نمی شود تا دنیا پر از عدل وداد گردد پس از آنکه پر از ظلم وجور شده باشد.یا فرموده است اگرحتی یک روز از دنیا باقی مانده باشد خدا آن روزرا آنقدر طولانی می کند .تا قائم ما قیام کند. همچنین فرموده.چون مرا به آسمانها به معراج بردند.جبرئیل دوتا دوتا اذان واقامه گفت سپس گفت ای محمد!پیش بایست. گفتم :ای جبرئیل! آیابر تو پیش بایستم ؟ گفت آری.زیرا خدای تعالی پیامبرانش را و علی الخصوص تورا بر همه ملائکه برتری داده است.من پیش ایستادم وبا ایشان نماز خواندم وهیچ فخری هم نیست وچون به حجاب های نور رسیدیم .جبرئیل علیه السلام گفت :ای محمد !پیش برو و از من باز ایستاد .گفتم : ای جبرئیل !آیا در مثل این موضع از من مفارقت میکنی ؟گفت: ای محمد! این نهایت حد من است که خدای تعالی برای من مقرر فرموده است.و اگر از آن در گذرم به واسطه تجاوز از حدودی که پروردگارم مقرر فرموده است.بالهایم خواهد سوخت ودر نوری افکنده شدم افکنده شدنی تا بدانجاکه خدای تعالی از ملکوتش اراده فرموده بود رسیدم و ندا رسید:ای محمد! گفتم :لبیک وسعدیک ای پروردگار من! تبارکت وتعالیت. ندا رسید تو بنده من ومن پروردگار توام .مرا پرستش کن وبر من توکل نما .تو نور من در میان بندگان من و فرستاده من به سوی خلقم و حجت من در بین مردمانی .بهشت من برای کسی است که از تو پیروی کند و آتش من برای کسی است که با تو مخالفت کند وکرامتم را برای اوصیای تو لازم گردانیدم و ثوابم را برای شیعیان تو مقرر داشتم .گفتم : پروردگارا! اوصیای من چه کسانی هستند؟ ندا رسید ای محمد !اوصیای تو بر ساق عرش نوشته شده است ومن –در حالیکه در مقابل پروردگارم بودم-به ساق عرش نگریستم و دوازده نور دیدم ودر هر نوری سطری سبز بود که نام هر یک از اوصیای من بر آن نوشته شده بود .اول ایشان علی بن ابی طالب و آخرآنها مهدی امتم بود.گفتم : پروردگارا!آیا آنها اوصیای پس از من هستند؟ ندا آمد که ای محمد . آنها اولیا و دوستان و برگزیدگان و حجتهای من بر خلایق پس از تو هستند و آنها اوصیا وخلفای تو وبهترین خلق من پس از تو می باشند.به عزت وجلالم سوگند که به واسطه ایشان دینم را چیره وکلمه ام را بلند می نمایم وتوسط آخرین آنها زمین رااز دشمنانم پاک می گردانم و مشرق و مغرب زمبن رابه تملیک او در می آورم وباد را مسخر او میکنم وگردنکشان سخت را رام او می سازم. و او را بر نردبان ترقی بالا می برم وبا لشکریان خود یاریش میکنم وبا فرشتگانم به او مدم می رسانم تا آنکه دعوتم را آشکار کند و مردمان را برتوحیدم گرد آورد.سپس ملکش را تداوم بخشم و روزگار رادر اختیار اولیای خود قرار دهم تا روز قیامت فرا رسد.همچنین روایات فراوانی از ائمه هدا ( علیه السلام ) مبتنی بر وجود مقدس امامزمان ( علیه السلام )که در روز موعود ظهور خواهند فرمود.بجا مانده است.وگفته شده بیش از 2000 حدیث وروایت در خصوص منجی عالم .(مهدی موعود)ارواحناله الفداء وجود دارد.از جمله . امیرالمومنین علیه السلام فرموده اند.زمین.از قائمی که برای خدا قیام کند وحجت خدا را بر پا دارد. خالی نمی گردد.وی گاهی ظاهر ومشهود وگاهی ترسان و پنهان است. خوشبختانه تمام نشانه ها ومشخصات وجود مقدس حضرت ولیعصر(عج).بدون هیچ ابهام واجمالی .در احادیث موجود است.ولی نوشتن وخواندن همه آنها مقدور نیست. وضرورتی هم ندارد.پس فقط تعداد آنها را برای عاشقان ومنتظران حضرت و کسانیکه در پی یافتن حق هستند در ذیل میاوریم. تعداد روایت ها:

1-امامان:دوازده نفرند.اولشان علی بن ابی طالب ( علیه السلام )وآخرشان مهدی (عج)است 91 حدیث.

2-امامان:دوازده نفرند وآخرشان مهدی است.94حدیث.

3-امامان:دوازده نفرند.نه نفرشان از نسل حسین( علیه السلام )ونهمی آنان .قائم است 107حدیث.

4-مهدی: از عترت پیغمبر است.398حدیث.

5-مهدی:از اولاد علی است.214حدیث.

6-مهدی:از اولادفاطمه است.192حدیث.

7-مهدی:از اولاد حسین است.185حدیث.

8-مهدی:نهمین اولاد حسین است.148حدیث.

9-مهدی:از اولاد علی بن الحسین است.185حدیث.

10-مهدی:از اولاد امام محمد باقر( علیه السلام )است.103حدیث.

11-مهدی:از اولاد امام جعفر صادق است.103حدیث.

12-مهدی: ششمین اولاد امام صادق است.99حدیث.

13-مهدی:از اولاد موسی بن جعفر است.101 حدیث.

14-مهدی:پنجمین فرزند موسی بن جعفر است.98حدیث.

15-مهدی:چهارمین اولاد علی بن موسی الرضا است.95حدیث.

16- مهدی:سومین فرزند امام محمد تقی است.90حدیث.

17-مهدی:از اولادامام هادی ( علیه السلام )است.90حدیث.

18-مهدی:فرزندامام حسن عسکری است.145حدیث.

19-نام پدرمهدی:حسن است.148حدیث.

20-مهدی:همنام وهم کنیه رسول خدا(ص) است.47حدیث. (این آمار از کتاب منتخب الاثر. تالیف ایت الله صافی نقل شده است)

مهدی درقرآن : مفسرین نیز فرموده اند که حدود 200 آیه از قرآن مجید به امامزمان علیه السلام اختصاص یافته است. از این تعداد حدود 30 آیه بطور واضح وروشن اختصاص و ارتباط به امام زمان ( علیه السلام ) دارد وبا مطالعه آن بدون اینکه نیاز به تفسیر داشته باشد.معنای ظاهری آن نشان دهنده آن است که راجع به امامزمان روحی فدا بحث می کند اما مابقی نیاز به تفسیر دارند و آنها را ائمه ( علیه السلام ) تفسیر نموده ومربوط به دوازدهمین جانشین پیامبر اکرم .منجی عالم بشریت .مهدی موعود دانسته اند.در اینجا به چند آیه که از ظاهر آن پیداست که مربوط به امامزمان( علیه السلام ) می باشد .اشاره می شود.1- ونرید. ان نمن علی الذین استضعفو فی الارض ونجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین ( آیه 5 ازسوره مبارکه قصص)
و اراده داریم بر کسانیکه در زمین ضعیف شمرده شدند منت بگذاریم وآنان را امام ووارث قرار دهیم.

2-و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون (آیه105 سوره شریفه انبیا)
وهر آینه به تحقیق در زبور بعد از تورات نوشتیم که بندگان صالح من وارث زمین می شوند.

3- وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لایشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون (آیه 55 ازسوره مبارکه نور) خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده وکارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد.همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید ودین وآیینی راکه برای آنان پسندیده پا بر جا و ریشه دار خواهد ساخت وترسشان را به امنیت وآرامش مبدل می کند .آنچنانکه تنها مرا می پرستند وچیزی را شریک من نخواهند ساخت .وکسانی که پس از آن کافرشوند .آنها فاسقانند.


4-یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم والله متم نوره ولوکره الکفرون (آیه 8 از سوره مبارکه صف) می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند وحال آنکه خدا گر چه کافران را ناخوش افتد –نور خود را کامل خواهد گردانید.


5-وقتلوهم حتی لا تکون فتنه ویکون الدین کله الله فان انتهوا فان لله بما یعملون بصیرو (آیه 39 سوره مبارکه انفال) و با آنان بجنگید تا فتنه ای برجا نماند ودین یکسره از آن خدا گردد.پس اگر (ازکفر) باز ایستند قطعا خدا به آنچه انجام می دهند بیناست.


6- ویقولون لولا انزل علیه ء ایه من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین .(آیه 20 از سوره شریفه یونس).
و می گویند: چرا معجزه ای از جانب پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ بگو غیب فقط به خدا اختصاص دارد.پس منتظر باشید که من هم با شما از منتظرانم. باکمی دقت وتوجه به همین چند آیه فوق متوجه می شویم .که وعده های داده شده از طرف خداوند متعال تا کنون به اجرا در نیامده است .وچون وعده های خداوند تخلف ناپذیراست.پس باید در انتظار تحقق وعده های الهی وبر پایی حکومت عدل الهی بمانیم وجهت رفع موانع ظهورآخرین ذخیره خداوند متعال دست بدعا برداریم .لازم به توضیح است که بهترین مکان ها برای دعا اماکن متبرکه ومساجد ودر هنگام نماز است. اللهم عجل لولیک الفرج. (منبع کتاب کمال الدین وتمام النعمه شیخ صدوق ره)

ضمنا از اینکه نتوانستم موضوع قبلی را ویرایش کنم پوزش می طلبم .یاد آور می شوم که قبل از ارسال موضوع ایرادی در آن مشاهده نمی شود .بلکه بعد از ارسال مشکل ایجاد می شود.
او چرا نمی آید من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه
هرکس امام زمان خود را نشناسد وبمیرد به مرگ جاهلیت مرده است:>پیامبر اکرم (ص) (المعجم الکبیر جلد19 ص388)  
 برای تعجیل درفرج آقا امام زمان ارواحنا له الفدا ء صلوات 
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Heart وصاياي حضرت زهرا به امام علي( علیه السلام ) ~~sara~~ 2 999 1391-11-29، 07:02 صبح
آخرین ارسال: متین
Bug اثبات وجودمقدس امام غائب (عج) متین 1 1,138 1391-4-30، 08:07 صبح
آخرین ارسال: ADMIN

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان