امتیاز موضوع:
  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 1.67
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اصول کلی در تولید و ساخت پایان نامه
#1
اصول کلی در ایجاد پایان نامه


عکس

مسئله یابی نه مسئله سازی:

اساس هر تحقیق بر مسئله یا موارد ی است که وجود دارد یا احتمال دارد به وجود بیاید و یا روح کنجکاو آدم به دنبال پیدا کردن راه حل های بهتر و کار آمدتر جهت پیشرفت های مادی و معنوی در زندگی است. مسئله از نگاه ژرف و عمیق ماندیشه به جهان و آدم به وجود می آید این طور نیست که فردی بدون پیش زمینه متذکر مسئله شود. اما ایجاد مسئله حتمـا با سواد دانشگاهي رابطه مستقیم ندارد؛ بسياري از افراد که درگیر کارهای روزمره و عادی اند هم شاید مسئله پیدا کنند ولی راه حل ها می بایست روشمند باشند دانشکده یان درس خوانده ها می توانند از پس حل آن برآیند. در اینجا بید تذکر کرد که بین مسئله یابی و مسئله سازی تفاوت زیاد است. چه بسا افرادی فقط به قصد حل مسئله خویش- که گاه اخد مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری است و یا صرف اعتباری است که از جایی تخصیص یافته ناگزیر باید نرخ شود والا اعتبار بر می گردد (که متاسفانه در بعضی مدیریت های ناسالم رواج دارد)- مسئله سازی می کنند.

بایستی توجه داشت که بین مسئله یابی مسئله سازی تفاوت خیلی است. گاه دانشجو به تنهایی و یا با کمک استادان به پیدا کردن مسئله مبادرت می نماید ولی زیاد اتفاق می افتد که به خاطر نا آشنایی با موارد موجود در حوزه کاری عدم اشراف به مباحث جاری یا عجله داشتن برای اتمام کار تحصیلی که خود ناشی از عوامل دیگری همچون غفلت یا اشتغال به امور دیگری غیر از درس است، نمی تواند مسئله یابی نماید و به ناچار برای اتمام کار خود به مسئله سازی مبادرت می ورزد. این امر بسیار زیاد نادرست و غیر علمی است.

در هر حال بعد از پیدا کردن مسئله برای تولید و ساخت پایان نامه و یا رساله خوب ، اصولی وجود دارد که باید دانشجو آن ها را مورد توجه قرار دهد.

مطالعه عمیق:

دانشجوی کارشناسی اافزایش یا دکترا باید مطالعات عمیق و زیاد داشته باشد. او می بایست در پژوهش خویش به آنچه در مورد موضوع نوشته شده است، احاطه نسبی داشته باشد با علم به آنچه انجام شده است، جهت کاری که می خواهد مکمل پژوهش های قدیم باشد قدمی بردارد؛ پس ، اگر به مطالب نو ی برخورد نماید که سبب تغییر در نظریه عقاید او شود باید به احتمال زیاد از آن استفاده نماید .
دقت تمام در فهم نظرات دیگران : بسياري از اوقات دانشجو نظرات دیگران را نمی فهمد یا بد می فهمد در نتیجه، غلط ات بزرگی را مرتکب می شود و نسبت های ناروایی به دیگران می دهد؛ پس ، او همیشه در فهم نظرات افراد دیگر می بایست احتیاط نماید .
مسلم نپنداشتن نظرات دیگران : در بعضی از مواقع دانشجو تحت تاثیر شخصیت فرد یا افرادی قرار می گیرد و چه بسا به خاطر جلب توجه استاد، هر آنچه را که او می گوید، مسلم قطعی می پندارد. این مسئله مخاطره آمیز است زیرا گاهي از نظریه ها بر پایه ها و ات نادرست بنا شده اند؛ پس ، دانشجو بایستی به صحت آنچه از افراد دیگر نقل می نماید اعتماد اعتقاد داشته باشد آنچه را به آن مطمئن نیست واگذارد.
طراحی جهت بیان ابتکار نو : دانشجو می بایست همیشه به دنبال طرح نو، ابتکار اضافه کردن مطلبی تازه به آنچه تهم اکنون در آن حوزه معرفتی معلوم شده است، باشد؛ پس ، دانشجو می بایست از جایی شروع کند که افراد دیگر به انتها رسانده اند تا تلاش او گام دیگری در پژوهش باشد. اما باید توجه داشت که در کارهای پژوهشی، ابتکار نو تنها به مفهوم کشف جدید نیست، بلکه احتمالا به امور دیگری لفظ ابتکار اطلاق شود؛ برای مثال اثری را از نو مرتب کردن، تصحیح کردن متون قدیمی، بازنویسی نچه مبهم آآنچه مبهم و درک آن مساله است به عنوان ابتکار جدید تلقی می شود.

توجه به خلاقیت نوآوری بسیار زیاد مهم است و در پایان نامه ها رساله ها به این مسئله توجه بسياري می شود نمره بیشتری هم در نهایت برای آن منظور می شود؛ ولی باید توجه داشت که ابراز هر مسئله نویی به ویژه در علوم آدم ی اجتماعی بسیار زیاد چالش برانگیز است بایستی با دقت درایت کافی انجام شود. دانشجو به کمک استادان خود باید در این زمینه زیاد محتاط باشد و بداند پرورش نظریه با نقد مفهوم تفاوت بسیار زیاد دارد. جهت مثال، در یک رساله دکتری درباره سرمایه فکری در یک دانش کده ؛ دانشجو و استادان هنوز در مفهوم سازی آن به توافق نرسیده بودند ولی دانشجو مدعی بود که می خواهد برای آن الگویی تولید و ساخت نماید . ضمن اینکه سرمایه فکری با مدیریت دانش هم پوشانی زیادی داشت و نیز معلوم نبود از منظر اقتصادی می خواهد مورد بحث قرار گیرد یا از دیدگاه مدیریتی طبیعی بود که طرح توصیه ی تحقیق به خاطر این ابهامات تصویب نشود و مورد اعتراض داوران قرار گیرد.

عکسانجام پایان نامه

داشتن تاثیر قوی در خواننده:

دانشجو می بایست در استفاده از دلایل براهین و اشاره به شواهد تنظیم و ترتیب مواد به گونه ای عمل نماید که خواننده ابه احتمال زیاد لی را جذب نماید . وضوح مطالب، تسلسل نظریه ها سبب می شود تا مطالعه کننده رساله را تا رسیدن به نتیجه در بحث با خود بکشاند و این، آن چیزی است که بایستی هدف دانشجو باشد.

در این تعبیر می توان گفت که مالک رساله شبیه فرماندهی است که برای این که قلعه یا قله ای را فتح نماید بایستی تمام نیروهای خود را بسیج و آن ها را اداره نماید از هیچ منظر مطلبی فروگذار نکند تا هر چه سريع تر به هدف خویش برسد. دانشجو وقتی نظری را پذیرفت بایستی با دلایل براهین آن را روشن نماید باروش زیبا ، دقت اتقان و روشنی در بیان و بدون پراکنده گویی به دور از ابهام آن را به نمایش بگذارد در طول تاثیر خویش این مسئله را فراموش نکند؛ به جمله دیگر او هم باید حرف جدید بزند یا کشف جدید نماید و هم حرف و کشف جدید خود را در قالبی زیبا بریزد که در آن روشنی و قوت و تاثیر ست و این در واقع هدف مهم انجام پایان نامه و رساله است (شلبی، 1974).

منبع:

شلبی، احمد(1974)، کیف تکتب بحثاً او رساله، رساله منهجیه الکتابه البحوث اعداد رسائل الماجیستر و الدکتورا، طبعه ثامنه، قاهره: مکتبه النهضه المصریه. قم: انتشارات موسی صدر.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان