امتیاز موضوع:
  • 61 رأی - میانگین امتیازات: 2.93
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اوضاع لبنان در آخرالزمان
#1
لبنان در آخرالزمان
لبنان کشوری کوچک و کوهستانی در غرب آسیا و خاورمیانه و در کنار ساحل شرقی دریای مدیترانه است که به دلیل داشتن ‏مرزهای مشترک با سوریه و اسرائیل، از جایگاهی راهبردی برخوردار و همواره مورد توجّه کشورهای خاورمیانه و دولتهای ‏غربی بوده است. لبنان، همانند فلسطین، اردن و سوریه، بخشی از سرزمین شام به شمار می آید و برخی از روایاتی که بیانگر ‏حوادث شام در آخرالزمان اند، شامل لبنان نیز می شوند. در کتاب مقدّس آمده است: ... بوته های جنگل به آهن بریده خواهد شد
و لبنان به دست جبّاران خواهد افتاد*(1).طبق روایات اسلامی بیانگر حوادث آخرالزمان، رومیها، طیّ یک دورۀ کوتاه مدّت چهل ‏روزه، وارد شام شده و بر مناطقی از این سرزمین، چیره می شوند. بنا بر این، دور از ذهن نیست که بخشهایی از لبنان نیز زیر ‏سلطۀ آنان در آیند. امیر مؤمنان علی(علیه السّلام)، در بیان پاره ای از حوادث آخرالزمان، می فرماید: ... چیره شدن روم ‏‏(غربیها) بر سرزمین شام... ‏‏(2).بر اساس احادیث اسلامی، پس از بروز اختلاف میان حسنی لبنانی، اصهب مروانی و ابقع مصری، سفیانی در شام شوریده و ‏گروههای یادشده را در هم می شکند و بر مناطق گسترده ای از این سرزمین چیره می شود، و بی گمان، بخشهایی از لبنان نیز ‏زیر نفوذ سلطۀ سفیانی قرار می گیرند، ولی مناطقی از لبنان، مانند بعلبک، از گزند گروههای شورشی در امان خواهند بود. امام ‏علی(علیه السّلام)، در بارۀ وضعیّت امنیّتی برخی مناطق شام، از جمله بعلبک و اطراف لبنان، فرموده است:... بعلبک در امان ‏خواهد بود و بلاها در اطراف لبنان فرود می آیند. پس، چه بسیار کشته هایی که در بیابان و اسیرانی که در کنار رود خواهند بود. ‏در آنجا شیونهایی شنیده و چیزهای ترسناکی همراه می شوند. پس در این هنگام، مدّت زیادی بر ایشان (اهل شام) نمی گذرد، تا ‏آنکه در کارشان خوشی پدید آید... ‏‏ (3).بَعلَبَک از شهرهای باستانی لبنان و مرکز استان کوهستانی بُقاع می باشد که در مشرق لبنان و غرب سوریه قرار دارد، و ‏در گذشته، یکی از ایالتهای دمشق به شمار می آمد. بیشتر مردم ساکن منطقۀ بقاع، از جمله بعلبک، شیعه اند. با توجّه به آنکه لبنان ‏از شمال و شرق با سوریه همسایه است، به نظر می رسد، مراد امام علی(علیه السّلام) از «اطراف لبنان»، منطقه ای گسترده در ‏کشور سوریه است که دست کم، از حمص در شمال شرقی بعلبک تا دمشق در جنوب شرقی بعلبک را در بر می گیرد، و چنان ‏که می دانید، حمص و دمشق، همراه با قنّسرین، فلسطین و اردن از مناطق پنج گانه ای می باشند که سفیانی بر آنها چیره می ‏شود.گفتنی است، از اشارۀ امام علی(علیه السّلام) به در امان بودن بعلبک و کشتار زیاد در بیابان و اسیران بسیار در کنار رود، ‏چنین می یابیم که رود مورد نظر آن بزرگوار، همان رود پُرخروش عاصی است که از بلندیهای واقع در شمال غربی بعلبک در ‏منطقۀ هِرمِل لبنان سرچشمه گرفته و در مسیرش از شمال شرقی، به سوی شهر حِمص در غرب سوریه و از آنجا به شهر حَمات ‏رفته و سرانجام، از شمال غربی سوریه به دریای مدیترانه می ریزد. بنا بر این، با توجّه به عبور این رود از مناطق بیابانی لبنان ‏و سوریه، به ویژه منطقۀ حسّاس حمص در شمال شرقی بعلبک، می توان حدس زد که در منطقۀ بیابانی میان حمص و بعلبک و ‏کنار رود عاصی وقایع مهمّی رخ خواهند داد؛ چنان که در روایتی از کعب الأحبار به بروز کشتاری بزرگ نزدیک حمص اشاره ‏شده است: میان حمص و راه گردنۀ عُقاب، هفتاد هزار نفر بر اثر جنگ هلاک می شوند... (4).راه گردنۀ ‏عقاب گذرگاهی کوهستانی مشرف بر غوطۀ دمشق است که هر کس قصد رفتن از دمشق به سوی حمص را دارد، از آنجا مى ‏گذرد (5).از احادیث ‏اسلامی چنین برمی آید که در آخرالزمان، سرزمین شام، نسبت به دیگر سرزمینهای اسلامی، بیشترین اختلافات سیاسی و حزبی ‏را تجربه خواهد کرد، و بی گمان، لبنان نیز از این اختلافات در امان نخواهد بود. این سخن امام علی(علیه السّلام) به پدیدارشدن ‏اختلاف در میان اهل شام، اشاره دارد:... اختلاف شام را فرا گیرد، و اهل آنجا از انصاف دور شوند... (6).در روایتی دیگر ‏از آن بزرگوار، اختلاف احزاب در شام یکی از نشانه های قیام امام مهدی(علیه السّلام)، به شمار آمده است، و آن حزبها عبارت ‏اند از: حزب حسنی لبنانی، حزب اصهب مروانی، حزب ابقع قیسی و حزب سفیانی شامی . 7- ابو جعفر محمّد ‏پسر علی(علیهما السّلام) فرمود: از امیر مؤمنان(علیه السّلام) در بارۀ سخن او (خدای متعالی): «پس احزاب در میانشان اختلاف ‏پیدا کردند» ، پرسیده شد، فرمود: از سه [نشانه] منتظر گشایش باشید. گفته شد: ای امیر مؤمنان، آن سه کدام اند؟ فرمود: اختلاف ‏در میان اهل شام، پرچمهای سیاه از خراسان و ترس در ماه رمضان. گفته شد: ترس در ماه رمضان چیست؟ فرمود: آیا سخن ‏خدای عزیز و جلیل در قرآن را نشنیدید: «اگر بخواهیم، از آسمان بر ایشان (مشرکان) نشانه ای فرو می فرستیم. در نتیجه، ‏گردنهاشان برای آن نشانه فرود می آید...» ‏‏(8).آن نشانه ای است ( ندای آسمانی) که دختر نوجوان را از سراپرده اش بیرون می آورد و خوابیده را بیدار می کند و بیدار را ‏می ترساند (9).در این ‏حدیث، مراد از «پرچمهای سیاه از خراسان»، پرچم نیروهای حسینی خراسانی است که در ماه رجبِ سال ظهور امام مهدی(علیه ‏السّلام) در خراسان برمی شورد، و مقصود از «ترس در ماه رمضان»، وحشت مردم بر اثر شنیدن صدای بلند جبرائیل است که ‏هنگام دمیدن سپیدۀ صبح روز جمعه، 23 ماه رمضانِ سال ظهور امام مهدی(علیه السّلام) نام وی را از آسمان به جهانیان اعلان ‏کرده و آنان را به سوی حق فرا می خواند. بر اساس روایات اسلامی، پیش از خروج سفیانی در شام، سه پرچم در این سرزمین ‏برافراشته می شوند، و سه گروه با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند:‏
‏10-سَدِیر گفت: ابو عبدالله - امام صادق- (علیه السّلام) به من فرمود: ای سدیر، در خانه‏ات بمان، و پَلاسی از پلاسهای آن باش، ‏و تا شب و روز آرام اند، آرام باش. پس هر گاه خبر رسید که بی گمان، سفیانی خروج کرده است، هرچند با پایت، به سوی ما ‏کوچ کن. گفتم: فدایت شوم، آیا پیش از این (خروج سفیانی)، چیزی است؟ فرمود: بله، و با سه انگشت دستش به سوی شام اشاره ‏کرد و فرمود: سه پرچم: پرچمی حسنی ، پرچمی اموی و پرچمی قیسی. پس هنگامی که ایشان [در آن حال اند] (در اختلاف اند)، ‏بی گمان، ناگهان سفیانی خروج کرده و آنان را چون کِشته درو می کند که مانند آن را هرگز ندیده ام ‏‏ (11). گفتنی است، پرچمهای سه گانه ای که پیش از قیام سفیانی، در شام به اهتزاز در می آیند و صاحبان آنها با یکدیگر ‏درگیر می شوند، عبارت اند از: 1. پرچم حسنی لبنانی 2. پرچم اصهب مروانی 3. پرچم ابقع قیسی که تا کنون، از پرچمهای ‏یادشده، تنها پرچم حسنی لبنانی - پرچم حزب الله- که زردرنگ می باشد، پدیدار شده است، و از پرچمهای اصهب و ابقع خبری ‏نیست، و چنان که در مبحث «اختلاف میان ملّتها و دولتها، اختلاف میان اهل شام» بیان کرده ایم، اختلافات بین گروههای ‏چهارگانه در شام، در ماه صفر سال ظهور امام مهدی(علیه السّلام) به طور کامل پدیدار خواهد شد، و این، یکی از نخستین نشانه ‏های گشایش می باشد ‏‏ 12).نیز شایستۀ یادآوری است، در سال ۱۹۸۲م، هم زمان با حملات اسرائیل به جنوب لبنان و پس از ربوده شدن سیّد ‏موسی صدر، روحانی برجستۀ شیعه، به دلیل اختلافات سیاسی-نظامی میان رهبران جنبش اَمَل، سیّد حسن نصرالله همراه برخی ‏دیگر از مقامات جنبش امل با رهبری سیّد عبّاس موسوی که تمایلاتی به انقلاب ایران داشتند، از این گروه خارج شدند. در واقع ‏این خروج، مقدّمه‌ای برای تأسیس حزب الله شد، و در همان سال ۱۹۸۲ با رهبری موسوی، هستهٔ نخستین حزب الله شکل گرفت. ‏پس از ترور سیّد عبّاس موسوی به دست نیروهای نظامی اسرائیل در سال ۱۹۹۲م (1371هـ.ش)، با اتّفاق شورای تصمیم‌گیری ‏حزب ‌الله، سیّد حسن نصرالله، روحانی شیعۀ لبنانی، به مقام دبیرکلّی حزب ‌الله لبنان انتخاب شد ‏‏ (13). در خبری از کعب الأحبار، به فرورفتن «بیروت»، شهر بندری و پایتخت کنونی دولت لبنان، اشاره شده است:... و آغاز ‏سواحل، خداوند بر آنجا خشم می گیرد؛ در نتیجه، بر اثر آن خشم، صارفیّه، قیساریّه و بیروت فرو می روند... ‏‏(14). با توجّه به آنکه بیروت و دیگر مناطق یادشده در این روایت، بر ساحل دریای مدیترانه قرار گرفته اند، می توان گفت، ‏این شهرها در آخرالزمان، بر اثر طغیان مدیترانه در آب فرو می روند. «قیساریّه» شهری بندری در فلسطین، میان حیفا و یافا ‏بود که اکنون ویرانه هایی از آن بر جای مانده است. امّا «صارفیّه»، در کتابهای جغرافی نامی از آن برده نشده است، و در منابع ‏اسلامی، تنها در دو جا این واژه به چشم می خورد؛ یکی، در سخن کعب الأحبار در «الفتن»، و دیگری، در کلام ابوسفیان در ‏‏«تاریخ مدینة دمشق». شاید بتوان گفت، در نگارش این واژه اشتباهی رخ داده است، و مراد از آن، همان آبادی صفوریّه در شش ‏کیلومتری شمال غربی شهر ناصره در فلسطین اشغالی می باشد. ‏‏ منابع :‏
‏1. کتاب مقدّس، عهد عتیق، ص 1020، کتاب اِشَعیاء نبی، ب 10، بند 34. 2. مناقب آل أبی طالب، ج 2، ص 309. ‏‏3-. إلزام الناصب، ج 2، ص 196،خطبۀ بیان 3.‏
‏4. الفتن، ص 320، جزء 6، ذیل ح 1207‏. 5. معجم البلدان، ج 2، ص 85، مدخل «ثنیّة العقاب».‏
‏6. إلزام الناصب، ج 2، ص 183،خطبۀ بیان 2. 7 . قرآن کریم، سورۀ مریم، آیۀ 37 و سورۀ زخرف، آیۀ 65. ‏
‏8. قرآن کریم، سورۀ شعراء، آیۀ 4. 9. الغیبة، ص 1- 260، ب 14، ح 8 .‏
‏10. پلاس خانه بودن اشاره به آن است که انسان مؤمن، در زمان بروز فتنه ها، باید از آنها بر کنار بوده، و مانند زیرفرشی ‏خانه‏اش باشد که پیوسته به زمین چسبیده است و جا به جا نمی شود.‏
‏11‏. الفتن، ص 11- 310، جزء 6، ح 1192‏.‏
‏12. بحار الأنوار، ج 52، ص 1- 270، 13. نگارنده. سید سلیمان مدنی تنکابنی 14-. دانشنامۀ آزاد ویکی پدیا، «سید حسن ‏نصرالله»، با حذف و تصرّف ‏ فرورفتن بیروت در آخرالزمان، پیش بینی امام صادق( علیه السلام ) در بارۀ گروه حزب الله
او چرا نمی آید من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه
هرکس امام زمان خود را نشناسد وبمیرد به مرگ جاهلیت مرده است:>پیامبر اکرم (ص) (المعجم الکبیر جلد19 ص388)  
 برای تعجیل درفرج آقا امام زمان ارواحنا له الفدا ء صلوات 
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Heart ان‌شاءالله ظهور نزدیک است/ تحقق برخی علائم آخرالزمان در شام و عراق ADMIN 0 239 1393-10-16، 10:08 صبح
آخرین ارسال: ADMIN

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان