امتیاز موضوع:
  • 101 رأی - میانگین امتیازات: 2.86
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بیانات مقام معظم رهبری در مورد بسیج
#1
بسيج و فرهنگ بسيجي در نگاه مقام معظم رهبري

بسيج همزاد با انقلاب اسلامي و همراز آن و همگام با تحولات و رخدادهاي انقلاب است، بسيج آشكارتر و معرفتر از ان است كه تعريف شود. در واقع واژه اي شفافتر و دوست داشتني تر از آن در ادبيات رايج پيدا نمي شود تا بدان توصيف گردد، و بسيجيان شناخته شده تر از آن هستند كه نيازمند مي پردازيم تا سيماي بسيجيان را در نگاه مقتداي خويش به نظاره بنشينيم و دلها را بدان بسپاريم.

بديهي است در فضاي سياسي و رسانه اي موجود و تكاپوي جريانها و نخبگان براي دستيابي به فرصت هاي خدمت به جامعه و تهديدها و فرصت هاي پيش روي، بسيج همچنان و بدون وقفه نقش خويش را در حراست از انقلاب اسلامي، حفاظت از دستاوردهاي انقلاب اسلامي، پشتيباني از ولايت مطلقه فقيه، مقابله با تهديدها و توطئه هاي گوناگون دشمنان و جذب و سازماندهي آحاد مردم ايفا مي نمايد و در اين مسير با استقبال عمومي نيز مواجه مي گردد و اعتماد زايد الوصف جوانان و آحاد مردم در اقشار مختلف بسيجيان را در انجام وظيفه سنگين خويش راسخ تر و ثابت قدم تر مي سازد، در عين حال با بي مهري ها و چالش هايي نيز مواجه مي گردد كه عاشقانه آنها را تحمل مي كند و چون مقتداي خويش دم فرو مي بندد.

اين نوشتار مسير را از لسان مقام عظماي ولايت باز تعريف مي نمايد، مقام معظم رهبري فرمودند:

1- بسيج متن ملت است:

«بسيج متن ملتي است كه در مراكز نظامي و اجتماعي و ديني و آموزشي حضور دارد، بسيج متن ملتي است كه در سايه آموزش، سلاح به دست گرفته و در وقت نياز كشور، همراه نيروهاي مسلح بيشترين و سنگين ترين بار را بدوش مي گيرد، چنانچه در دوران جنگ ديده شد.»

2- بسيج تكليف گرا و وظيفه محور است:

بسيج يعني حضور در ميدانهايي كه نظام اسلامي، وظيفه انساني و الهي و نيازهاي كشور، حضور او را در آن ميدانها، لازم مي داند و او را به آنها فرا مي خواند.»

3- بسيج الگوي ملتهاي ديگر است:

«بسيج يكي از برجسته ترين مسائلي است كه حكمت امامبزرگوار در آن ، آشكار شد و بي ترديد بسيج مانند هر حركت خردمندانه ملت ايران كه بر اسلام و مباني منطقه استوار باشد، براي ملتهاي ديگر يك الگو و سرمشق خواهد بود و تبليغات خصمانه استكبار نمي تواند مانع از الگوپذيري ملتها از انقلاب اسلامي شود.»

در هر مجموعه اي كه افراد آن عضو بسيج هستند؛ از جهت خدمت به انقلاب نسبت به ديگران برتر و مقدم ترند زيرا هرگاه خطري نظام را تهديد كند، سينه بسيجي سپر انقلاب خواهد شد. بنابراين هركس وارد اين عرصه شد، با ارزش ترين افراد جامعه است.

4- عرصه حضور بسيج، نياز و مصالح كشور است:

«ولي امر مسلمين در مقاطع مختلف ويژگي هاي بسيج و مصاديق شايسته آن را مورد اشاره قرار داده و چنين توصيف مي نمايد «بسيجي بودن، يعني فعال بودن، در ميدان عمل رفتن، متعالي كار كردن، سرما و گرما را تحمل مي كند و از لذتهاي شيرين زير دندان هر انسان براحتي چشم مي پوشد. بسيجي آرمانگرا و با اخلاص و با گذشت و در هر ميداني تن به كار بده است.»

5- بسيجيان با ارزش ترين افراد جامعه هستند.

«در هر مجموعه اي كه افراد آن عضو بسيج هستند، از جهت خدمت به انقلاب نسبت به ديگران برتر و مقدم ترند زيرا هرگاه خطري نظام را تهديد كند، سينه بسيجي سپر انقلاب خواهد شد. بنابراين هركس وارد اين عرصه شد، با ارزش ترين افراد جامعه است و بايد به اين توفيق افتخار كند. من هم افتخار مي كنم كه يك بسيجي باشم، بعنوان يك بسيجي، هر جا كه انقلاب به وجود من بايد داشته باشد، حاضرم خدمت كنم، همه بايد به اين عضويت افتخار كنيم، چون اساس ترين كار انقلاب را بسيج انجام مي دهد.»

6- بسيج يعني حضور مقتدرانه مردم:

«بسيج به معناي حضور سازمان يافته و مقتدرانه مردم در صحنه هاي انقلاب و كنترل كننده اوضاع و مقابله كننده با معار ضين انقلاب است.»

7- بسيجي يعني آمادگي براي جهاد و فداكاري:

«آماده بودن براي فداكاري در راه خدا درجايي كه خداوند متعال اراده فرموده است كار اصلي بسيج محسوب مي شود و براي اين اين منظور، نيروهاي بسيجي بايد دشمنان گوناگون خارجي و داخلي خود را كه چهره نفاق آلودي دارند به خوبي بشناسند و مانند بنيان مستحكمي در برابر آن بايستند.»

8- بسيجي مدافع اسلام و قرآن و نظام اسلامي است:

«دفاع از اين نظام، اولين و مقدس ترين و واجب ترين فرائض ملت ايران است و بسيجي كسي است كه سينه اش را سپر مي كند و با هر وسيله اي كه در اختيارش باشد، دفاع از انقلاب را بعهده مي گيرد، چون در حقيقت، از اسلام و قرآن دفاع كرده است.»

9- بسيجي نجات بخش است:

«بسيجي بلند همت است، خواسته هاي او بزرگ، در حد اعتلاي كشو است، خواسته او نجات همه آحاد بشر در رفع فساد و فقر و تبعيض و بي عدالتي و سلطه دشمن است، او از اينكه زير پرچم آمريكا يا ديگر قدرتهاي بيگانه زندگي بكند و مثل حيوانات بچرد، بيزار است. براي اوفرق مي كند و مهم است كه چه كسي به كشور او فرمان براند، يك انسان فاسد و فاسق و فاجر و مزدور بيگانه يا بندگان صالح خدا، او به اينكه در خانه و در محيط زندگي او حكومت الله مستقر باشد يا حكومت دشمنان الله اهميت مي دهد، لذا براي اينكار مي ايستد.»

10- سيراب كننده روح هيجان طلب جوانان:

«روح هيجان طلب جوان، اگر بنا باشد در راه سازنده، در راه ايماني، در راه سالم، در راهي كه مي تواند براي كشور مفيد واقع بشود، به كار بيفتد، چه سازماني مهمتر و مطمئن تر از سازمان بسيج است.»

11- بسيج مايه اميد و دلگرمي رهبر و ملت:

«مقام معظم رهبري با بر شمردن ويژگي هاي برجسته فرهنگ و تفكر بسيجي و توصيف محبت آميز و اميداوار كننده بسيجيان در اين راستا تصريح نمودند:

«بسيجيان جوان، گلهاي بوستان انقلاب، نيروي حياتبخش انقلاب و مايه اميد و دلگرمي ملت و رهبر انقلابند.»

بسيجي بلند همت است، خواسته هاي او بزرگ، در حد اعتلاي كشور است.

12- بسيج و حفظ فضاي سالم و دفع پليديها از كشور:

«اين توصيف ولي امر مسلمين از بسيج و بسيجيان از يكسو براي مردم احساس اطمينان مي كند تا فرزندان خويش را به اين شجره طيبه و مدرسه عشق و الگوي ماندگار رهنمون سازند و از سوي ديگر براي بسيجيان سرافراز وظيفه و رسالتي خطير تعريف مي كند كه در اجراي آن بايد عزم خويش را بينش از پيش براي هدايت گري و مصونيت بخشي به جامعه جزم نمايد.

معظم له در اين راستا تاكيد فرمودند:«حضور مردم و بسيج حقيقي دلها و جسم ها و جان ها مي تواند پشتوانه اين حركت عظيم جهاني باشد، اين مسئوليت عظيم بسيج است، امروز وظيفه بسيج، حفظ فضاي سالم در كشور و منزوي كردن زشتي ها و آلودگي و غفلت و ريا و نفاق و شرك است.»

براين اساس از آنجا كه زشتي ها و پليدي ها و نفاق محصور در عرصه خاصي نشده است بسيج وظيفه دارد با مظاهر نفاق سياسي، فرهنگي و ... و انحرافات و علائم گمراهي و غفلت مقابله نمايد و در اين راه فرهنگ سازي، شفاف سازي و روشنگري كار آمدترين راهبرد بسيجيان است و تاكنون نيز در مقاطع مختلف بدين رسالت مبادرت ورزيده است.

13- آسيب شناسي بسيج:

بدون ترديد هر حركت مثبت و يا سازمان پويا و تأثير گذار با چالش ها و موانعي روبرو خواهد شد، آسيب ها و آفت هايي در مسير حركت او پديدار مي گردد و تداوم حركت تكامي آن را به سوي هدف اصلي به خطر مي اندازد، هنر مسئولان و اعضاء سازمان در شناسايي به موقع و هوشمندانه آسيب ها و دفع آنهاست. بايد عبور نمايند، بديهي است راز ماندگاري بسيج، خلوص و صفاي بسيجيان و فداكاري و ايثارگري آنان در عصرها و نسل هاي مختلف است. لذا علاوه بر تقويت نقاط مثبت و تمسك به مولفه هاي فرهنگ و تفكر و روحيات بسيجي مي بايست مراقب آسيب ها و آفت ها نيز باشند. مقام معظم رهبري كه فرمانده كل قوا و مقتداي بسيجيان مي باشد با درايت و دورانديشي حكيمانه خويش مانند ديده باني بصير و هوشيار برخي از آسيب هاي احتمالي فراروي بسيج را گوشزد نموده و دست اندركاران را براي توجه به چنين مقوله اي به تامل واداشته است. ولي امر مسلمين فرمودند:

«چيزي كه در امر بيسج خيلي بايد مورد توجه قرار گير اين است كه اين انگيزه هاي دنياطلبانه و پول پرستي، آفت خيلي بدي است، نگذاريد در بدنه اداره كنندگان بسيج، اين آفت وارد بشود. اين همت را روي مسئولان اين كار (بسيج)متمركز كنيد، اين انگيزه هاي دنياطلبي و پول پرستي و ورود در برخي از تلاش هاي مادي كاسبكارانه و اين چيزهايي كه انسان در گوشه و كنار آنها را مشاهده مي كند، چيزهاي خيلي بدي است، اينها حقيقتا دست و پاكير و ضايع كننده است، مثل اين مي ماند كه به پرنده بلند پروازي يك وزنه چند كيلويي متصل كنند، معلوم است كه نمي تواند پرواز كند.»

14- بسيج همزاد رهبري:

مقام معظم رهبري در دو دهه اخير همواره مهمترين بخش از رهنمودها، تدابير و دغدغه هاي خويش را با بسيجيان در ميان گذاشته و گفتمان سازي خويش را در جمع آنان مطرح نموده است. بحث خواص و عوام و ياد آوري لغزشهاي خواص و غفلت هاي عوام يكي از اين امروز مهم مي باشد، ريزشها و رويشهاي تاريخ اسلام و تاريخ انقلاب اسلامي مورد تاكيد ولي امر مسلمين بود و پرداختن به آنها ، پيشگيري و جلوگيري از ريزشها و تقويت رويش ها از آرمان هاي ولي امر مسلمين است، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض مطالبه ولي امر مسلمين است، مبارزه بافقر و فساد و تبعيض مطالبه ولي امر مسلمين است و انتظار معظم له از بسيجيان در اين عرصه آشكار مي باشد. توليد علم ، نهضت نرم افزاري و فتح قله هاي علمي و جهاد علمي از مطالح نظام و تاكيدات مقام معظم رهبري است و بسيجيان يكي از اركان اين راهبرد حياتي و حكيمانه مي باشند.

مقابله با تهاجم فرهنگي، شبيخون فرهنگي و ناتوي فرهنگي دشمنان و عناصر وابسته به آنها از عرصه هاي مورد نياز كشور است و بسيجيان در اين ميدان حضوري جدي و تعيين كننده دارند و مقام معظم رهبري در اجتماع جوانان در مصلاي تهران بر اين ماموريت اساسي صحه گذاردند ، تلاش براي فرهنگ سازي ولايت مطلقه فقيه، آرمانهاي امام راحل، حمايت از گفتمان عدالت خواهي و خدمت بي منت و مقابله با اسراف و تبذير و روحيه تجمل گرايي و رانت خواري لازمه حراست از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن مي باشد و بسيجيان در اين عرصه ها پيشتاز مي باشند.

بهديهي است مقام معظم رهبري پس از تأكيد بر تحقق ارتش بيست ميليوني به عنوان يادگار ماندگار و حكيمانه امام خميني(ره) بر بسيج دهها ميليوني تكيه دارند، بسيج را در تمامي اقشار صنوف و طيف هاي مختلف لازم و ضروري مي شمارند و در جذب آحاد بسيج همگان به حركت بر مدار انقلاب اسلامي و قانون اساسي و مقدسات ديني فرا مي خوانند و بسيج را الگوي سازنده براي جوانان بر مي شمارند.

در عين حال بسيجيان را به تقويت و عمق بخشي به معنويت و كسب فضائل و كمالات اخلاقي و معنوي توصيه مي كنند و بصيرت و بينش سياسي را براي انجام وظايف بسيج ضروري قلمداد نموده اند. ارتباط و صميميت و همدلي بين بسيجيان، ارتباط بسيجيان با روحانيت و مردم در گفتمان ولي امر مسلمين جايگاه خاصي دارد.

فرهنگ بسيجي، فرهنگ معنويت است، فرهنگ شجاعت است، فرهنگ غيرت است، فرهنگ استقلال و آزادگي است. فرهنگي اسير خواست هاي حقير نشدن است.

15- فرهنگ بسيجي :

مقام معظم رهبري در تبيين فرهنگ و تفكر بسيجي فرمودند : «فرهنگ بسيجي، فرهنگ معنويت است، فرهنگ شجاعت است، فرهنگ غيرت است، فرهنگ استقلال و آزادگي است. فرهنگ اسير خواست خواست هاي حقير نشدن است، خواستهاي زندگي براي همه مهم است، اما آنچه مهمتر است آرمانها است، ارزش ها، هدف است، آنها را بايد مقدم داشت.»

«فرهنگ بسيجي يعني آن چيزي كه ما براي هر يك از آحاد جامعه اسلامي، آن را آرزو مي كنيم، اينكه مي گوئيم همه بايد بسيجي باشند، معنايش اين است.»

الگوي جوانان لبنان چه كسي است؟ حزب الله لبنان از كجا جوشيد؟ او روي كدام سرزمين روييد؟ الگوي او شماييد او همين شعارهاي شما را مي دهد همان پيشاني بند شما را به پيشاني اش مي بندد.

16- نقش الگودهي فرهنگ بسيجي براي مسلمانان جهان :

مقام معظم رهبري در مقاطع مختلف به اين مهم اشاره كرده و مصاديقي براي الگو گيري جنبش ها و نهضت هاي اسلامي در منطقه و جهان اسلام ذكر نموده اند. معظم له در اجتماع جوانان و فرهنگيان استان گيلان اين مقوله را ياد آور شدند. در اين گفتمان، بسيج با عملكرد خود و بسيجيان با ويژگي هاي تفكر درخشان نظر بسياري از جوانان غيرتمند و خواهان عزت و استقلال و آزادي از سلطه بيگانگان را به جاها خود را نشان داد. تاسي بر الگوي بسيج براي آنان (جهان اسلام) آبرو و پيروزي به ارمغان آورد. پيروزي حزب الله لبنان و تداوم انتفاضه فلسطين از رهگذر اين الگو شدن به دست آمده است. پرچم اسلام در دنيا بواسطه همين بسيجيان برافراشته شد. ولي امر مسلمين تصريح كردند :

«الگوي جوانان لبنان چه كسي است؟ حزب الله لبنان از كجا جوشيد؟ او روي كدام سرزمين روييد؟ الگوي او شماييد او همين شعارهاي شما را مي دهد، همين كارهاي شما را مي كند، همان پيشاني بند شما را به پيشاني اش مي بندد مثل رژه نظامي و بسيج، رژه مي رود بنابراين الگوي آن جوانان، سرداران و رزمندگان شهيدي هستند كه در خود ايران بود آنها فداكاري و براي خدا حرف زدن و براي خدا كار كردن را از اينها ياد گرفتند.»مقام معظم رهبري(مدظله العالي) :

بسيج بايد روز به روز توسعه پيدا كند و قوي شود ... روحيه بسيجي بايد فراگير شود.
پاسخ
#2
سالگرد تشکیل بسیج مستضعفان، یادآور خاطره پرشکوه مجاهداتی است که در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، زیباترین تابلوهای ایثار و فداکاری همراه با نجابت و فروتنی و توأم با شجاعت و رشادت را ترسیم کرده است. خاطره جوانمردان پاکدامن و غیوری که شیران روز و زاهدان شب بودند و صحنه نبرد با شیطان زر و زور را با عرصه جهاد با نفس اماره به هم آمیختند و جبهه جنگ را محراب عبادت ساختند. جوانانی که از لذات و هوسهای جوانی برای خدا گذشتند و پیرانی که محنت میدان جنگ را بر راحت پیرانه سر ترجیح دادند و مردانی که محبت زن و فرزند و یار و دیار را در قربانگاه عشق الهی فدا کردند؛ خاطره انسانهای بزرگ و کم ادعایی که کمر به دفاع از ارزشهای الهی بستند و از هیبت دروغین قدرتهایی که برای حفظ فرهنگ و ارزشهای جاهلی غرب به مصاف ارزشهای الهی آمده بودند، نهراسیدند. گرامیداشت هفته بسیج 2/9/68
- بسیج عظیم مردمی، یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. خطبه نماز جمعه 1/9/81
- هر کس که در دل برای سرنوشت خود، سرنوشت این ملت و آینده ایران اسلامی ارزش قائل است آن کسی که برای استقلال و هویت ملت خود ارزشی قائل است، آن کسی که از تسلط قدرتهای بیگانه بیزار است، آن کسی که برایش آینده این کشور و این ملت و آینده دنیای اسلام یک هدف بزرگ محسوب می شود، آن کسی که از رنج های ملت فلسطین دلش خون است ... آن کسی که مایل است بیش از یک میلیارد مسلمان دنیا قدرت عجیبی را تشکیل بدهند که بشریت را به سمت کمال هدایت کنند و خودشان در قله کمال قرار بگیرند، آن کسی که این احساسات و این درکها را دارد و حاضر است در این راه قدمی بردارد او بسیجی است. از بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع خانواده های مکرم شهدای اراک 24/8/79
- وجود بسیج باید ما را وادار کند به شکر الهی، نشاط جوانان بسیجی باید ما را وادار کند به شکر الهی... از بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بسیجیان 29/7/79
- بسیج یعنی حضور بهترین و بانشاط ترین و باایمان ترین نیروهای عظیم ملت در میدان هایی که برای منافع ملی، برای اهداف بالا، کشورشان به آنها نیاز دارد، همیشه بهترین و خالص ترین و شرافتمندترین و پرافتخارترین انسانها این خصوصیات را دارند. بسیج در یک کشور، معنایش آن زمره‌ای است که حاضرند این پرچم افتخار را بر دوش بکشند و برایش سرمایه گذاری کنند. از بیانات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان 29/7/79
- چرا در تبلیغات جهانی و رادیوها به بسیج اهانت می شود؟ بسیج را که در خور تشویق و تعظیم و تحسین است مورد اهانت و بی مهری قرار می‌دهند؟ چون نقش بسیج را در حفظ استقلال ملی، در حفظ غرور ملی در حفظ افتخارات ملی، در تأمین منافع ملی، و بالاخره از همه در اعلاء پرچم اسلام و نظام جمهوری اسلامی می‌دانند به جد با بسیج دشمنند، امّا دشمنی آنها فایده‌ای ندارد. از بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ بسیجیان 29/7/79
- انکار بسیج و بی احترامی به آن، یا نابخردانه است، یا خائنانه است. تا وقتی برای این کشور امنیت لازم است تا وقتی که این کشور و این ملت به امنیت احتیاج دارد. یعنی همیشه، چون همیشه احتیاج به امنیت هست، به نیروی بسیج به انگیزه بسیجی، به سازماندهی بسیجی و به عشق و ایمان بسیجی احتیاج است. از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با گروه کثیری از سپاهیان و بسیجیان در مشهد 10/6/ 78
- بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدانها. از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با سپاهیان و بسیجیان 2/9/77
- ملتهایی که مردم در آن از نظر مسئولان آن کشور نقشی دارند، همه جا چیزی شبیه بسیج هست منتهی به این درخشندگی، به این فراگیری، به این زیبایی، به این فداکاری، من در جایی سراغ ندارم... از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با سپاهیان و بسیجیان 2/9/77
- علت اینکه در کشور ما بسیج این طور درخشان شد و شکفت چه بود؟ ایمان عاشقانه، ایمان عمیق، ایمان توام با عواطف که از خصوصیات ملت ایران است، مثل بعضی از ملتهای دیگر، عواطف در این ملت جوشان است کلید بسیاری از مشکلات است. این ایمان با آن عواطف همراه شد و این رودخانه عظیم خودشان را به این دریای پهناور تبدیل کرد و مشکلات را در هر جایی که لازم بود از بین برد. از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با سپاهیان و بسیجیان 2/9/77
- بسیج عبارت است از مجموعه‌ای که در آنها پاک ترین انسانها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت و برای کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند. ... مجموعه‌ای که دشمن را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطرجمع می کند. از بیانات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان به مناسبت هفته بسیج 5/9/76
- بسیج یکی از برکات انقلاب و از پدیده های بسیار شگفت آور و مخصوص این انقلاب است. این هم یکی از آن چیزهایی است که امام بزرگوار ما با دید الهی خود، با حکمتی که خدای متعال به او ارزانی کرده بود، برای کشور و ملت و انقلاب ما به یادگار گذاشت. از بیانات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان 5/9/76
- بسیج در حقیقت مظهر یک وحدت مقدس میان افراد ملت است. از بیانات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان 5/9/76
- بسیج در واقع مظهر عشق و ایمان و آگاهی و مجاهدت و آمادگی کامل، برای سربلند کردن کشور و ملت است. از بیانات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان 5/9/76
- بسیج یک حرکت بی ریشه و سطحی و صرفاً ازروی احساسات نیست، بسیج یک حرکت منطقی و عمیق و اسلامی و منطبق بر نیازهای دنیای اسلام – و به طریق اولی – جامعه اسلامی است. قرآن کریم می فرماید: [ هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین] ای پیامبر، خدای متعال تو را، هم به وسیله نصرت خودش و هم از طریق مؤمنین مؤید قرار داد و کمک کرد. این خیل عظیم مؤمنینی که در اینجا مورد اشاره آیه قران قرار گرفته اند، عبارت دیگری است از آنچه که امروز به نام بسیج در جامعه ما قرار دارد. از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نواحی و پایگاهها و گردانهای بسیج سراسر کشور 8/9/74
- عظیم ترین و ماندگارترین یادگار [ امام عزیز و عظیم القدر ما] همین بسیج مردمی است که در همه جا حضور دارد. از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و بسیجیان 27/8/71
- این کار خدا بود که بسیج ملت ایران بتواند در سخت ترین میدانها که همان میدان جنگ است چنان قدرتی از خود نشان بدهد که دیرباورترین افراد هم قبول کنند که ملت ایران دارای توانایی است.
- بسیج یعنی کل نیروهای مؤمن و حزب اللهی کشور ما این که امام گفتند «بسیج بیست میلیونی» یعنی این. از بیانات مقام معظم رهبری در پادگان امام حسن مجتبی ( علیه السلام ) 5/9/69
- اگر نبود آن همه تلاش و جهاد مخلصانه که شما رزمندگان نیروهای مسلح و بسیج مردمی در دوران جنگ هشت ساله نشان دادید و حقیقتاً اسلام را روسفید و امت رسول الله (صلی الله علیه و آله) را سربلند ساختید و اگر نبود خونهای مطهر و معطری که در راه خدا بر زمین ریخته شد؛ یقیناً امروز از نظام اسلامی اثری نبود و پرچم قرآن چنین سربلند نمی شد. پیام به خانواده های شهدا، مفقودان در آستانه هفته دفاع مقدس 23/6/68
- محور دفاع از انقلاب، همین آحاد عظیم میلیونی بسیج هستند. از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم بیعت جمع کثیری از بسیجیان نمونه 6/4/68
- بسیجی یعنی دل باایمان، مغز متفکّر – دارای آمادگی برای همه میدانهایی که وظیفه این انسان را به آن میدانها فرا می خواند، این معنای بسیجی است. از بیانات مقام معظم رهبری در جشن بزرگ منتظران ظهور 3/9/78
- هرجا وظیفه‌ای باشد، انسان بسیجی در میدان آن وظیفه، حاضر است. از بیانات مقام معظم رهبری در جشن بزرگ منتظران ظهور 3/9/78
- بسیج به معنی حضور آمادگی در همان نقطه‌ای است که اسلام و قرآن و امام زمان (ارواحنا فداه) و این انقلاب مقدس به آن نیازمند است. لذا پیوند میان بسیجیان عزیز و حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) مهدی موعود عزیز، یک پیوند ناگسستنی و همیشگی است. از بیانات مقام معظم رهبری در جشن بزرگ منتظران ظهور 3/9/ 78
- امروز هم، بسیجی برای کشور دل می سوزاند برای آبادانی کشور تلاش می کند، برای حفظ استقلال ملی، هرچه بتواند کار می کند و از جان خود هم می گذرد، امروز هم اگر احساس کند دشمن می خواهد از روزنه‌ای، چه اقتصادی و سیاسی و چه فرهنگی – به داخل کشور نفوذ کند در مقابل او می ایستد و با مشت به صورتش می کوبد. از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نواحی ... 8/9/74
- امام فرمودند «بسیج باید سازماندهی بشود، باید یکدیگر را بشناسند، باید آمادگی به وجود بیاورند و آن را حفظ کنند» امروز هم تکلیف بزرگ شما همین کارست. خیال نکنند که بسیج یک امر احساسی است. بسیج یک امر منطقی و فکری و ریشه دار و عمیق است و کسانی که در کار این حقیقت بزرگ شرکت دارند؛ همه آحاد ملتند، هر کسی که بسیجی است باید به بسیجی بودن خود افتخار کند. بسیجی بودن، مایه سرافرازی و سربلندی پیش پروردگار است. 8/9/74
- فرهنگ بسیجی، فرهنگ معنویت و شجاعت و غیرت و استقلال و آزادگی و اسیر خواستهای حقیر، نشدن است. 8/9/74
- هفته بسیج در حقیقت فرصت و بهانه‌ای برای زنده نگه داشتن ارزشها و روح بسیجی در آحاد ملت، مخصوصاً جوانان پرشور و مدافعان عاشق صادق است. ... همان طور که امام و پیشوای راحل عظیم الشأن ما فرمودند، من هم آرزو می کنم و از خدا می‌خواهم که با بسیجیان محشور باشم. بسیج یک افتخار و یک ارزش است. سعی کنید این روحیه بسیجی را برای کشور و انقلاب و اسلام حفظ کنید. از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نیروهای مقاومت بسیج 7/9/69
- شما بسیجی ها باید به گونه ای رفتار کنید که احترام و محبت مردم جلب شود. شما باید نمونه اخلاق و تواضع و مهربانی و رعایت مقررات باشید. آن کسی بسیجی تر است که مقررات را بیشتر رعایت می کند، به خاطر آنکه این فرد بیشتر از همه برای نظام دل می سوزاند و مقررات، لوازم قطعی اداره درست نظام است. از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم بیعت جمع کثیری از بسیجیان نمونه 6/4/68
- سپاس و ستایش و تمجید و تحسین فراوان خود را بر جوانان بسیجی مؤمن در سرتاسر کشور، این دلهای پاک، این دلهای تپنده با عشق به خدا، با ایمان به حقیقت، با اخلاق و با صفا، نثار می کنم. از بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع نیروهای شرکت کننده در مانور عظیم طریق القدس 3/2/76
- من به بسیجیان عزیز فعّال این کشور علوی و فاطمی، عرض می کنم؛ امیرالمؤمنین علیه الصّلاه والسلام را الگوی خودتان قرار دهید که بهترین و بزرگترین الگو برای بسیجیان مسلمان در همه عالم، علی ابن ابیطالب علیه السلام است. از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مدّاحان به مناسبت ولادت حضرت زهرا ( سلام الله علیها ) 3/9/73
- روحیه بسیجی و معرفت بسیجی باید فراگیر شود تا این کشور بتواند بار سنگینی را که بر دوش دارد که همان بار هدایت الهی و سعادت انسانهاست - به سرمنزل برساند، لذا بسیج تمام شدنی نیست. از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان بسیج 27/8/71
پاسخ
#3
گلچینی از بيانات مقام معظم رهبري درباره بسیج و بسیجی
- هر كس كه در دل براي سرنوشت خود، سرنوشت اين ملت و آينده ايران اسلامي ارزش قائل است آن كسي كه براي استقلال و هويت ملت خود ارزشي قائل است، آن كسي كه از تسلط قدرتهاي بيگانه بيزار است، آن كسي كه برايش آينده اين كشور و اين ملت و آينده دنياي اسلام يك هدف بزرگ محسوب مي شود، آن كسي كه از رنج هاي ملت فلسطين دلش خون است ... آن كسي كه مايل است بيش از يك ميليارد مسلمان دنيا قدرت عجيبي را تشكيل بدهند كه بشريت را به سمت كمال هدايت كنند و خودشان در قله كمال قرار بگيرند، آن كسي كه اين احساسات و اين دركها را دارد و حاضر است در اين راه قدمي بردارد او بسيجي است.

از بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع خانواده هاي مكرم شهداي اراك 79/8/24

******

- وجود بسيج بايد ما را وادار كند به شكر الهي، نشاط جوانان بسيجي بايد ما را وادار كند به شكر الهي...

از بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع بسيجيان 79/7/29

******

- بسيج يعني حضور بهترين و بانشاط ترين و باايمان ترين نيروهاي عظيم ملت در ميدان هايي كه براي منافع ملي، براي اهداف بالا، كشورشان به آنها نياز دارد، هميشه بهترين و خالص ترين و شرافتمندترين و پرافتخارترين انسانها اين خصوصيات را دارند. بسيج در يك كشور، معنايش آن زمره‌اي است كه حاضرند اين پرچم افتخار را بر دوش بكشند و برايش سرمايه گذاري كنند.

از بيانات مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان 79/7/29

******

- چرا در تبليغات جهاني و راديوها به بسيج اهانت مي شود؟ بسيج را كه در خور تشويق و تعظيم و تحسين است مورد اهانت و بي مهري قرار مي‌دهند؟ چون نقش بسيج را در حفظ استقلال ملي، در حفظ غرور ملي در حفظ افتخارات ملي، در تأمين منافع ملي، و بالاخره از همه در اعلاء پرچم اسلام و نظام جمهوري اسلامي مي‌دانند به جد با بسيج دشمنند، امّا دشمني آنها فايده‌اي ندارد.

از بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع بزرگ بسيجيان 79/7/29

******

- انكار بسيج و بي احترامي به آن، يا نابخردانه است، يا خائنانه است. تا وقتي براي اين كشور امنيت لازم است تا وقتي كه اين كشور و اين ملت به امنيت احتياج دارد. يعني هميشه، چون هميشه احتياج به امنيت هست، به نيروي بسيج به انگيزه بسيجي، به سازماندهي بسيجي و به عشق و ايمان بسيجي احتياج است.

از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با گروه كثيري از سپاهيان و بسيجيان در مشهد 78/6/10

******

- بسيج يعني نيروي كارآمد كشور براي همه ميدانها.

از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با سپاهيان و بسيجيان 77/9/2

******

- ملتهايي كه مردم در آن از نظر مسئولان آن كشور نقشي دارند، همه جا چيزي شبيه بسيج هست منتهي به اين درخشندگي، به اين فراگيري، به اين زيبايي، به اين فداكاري، من در جايي سراغ ندارم...

از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با سپاهيان و بسيجيان 77/9/2

******

- علت اينكه در كشور ما بسيج اين طور درخشان شد و شكفت چه بود؟ ايمان عاشقانه، ايمان عميق، ايمان توام با عواطف كه از خصوصيات ملت ايران است، مثل بعضي از ملتهاي ديگر، عواطف در اين ملت جوشان است كليد بسياري از مشكلات است. اين ايمان با آن عواطف همراه شد و اين رودخانه عظيم خودشان را به اين درياي پهناور تبديل كرد و مشكلات را در هر جايي كه لازم بود از بين برد.

از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با سپاهيان و بسيجيان 77/9/2

******

- بسيج عبارت است از مجموعه‌اي كه در آنها پاك ترين انسانها، فداكارترين و آماده به كارترين جوانان كشور، در راه اهداف عالي اين ملت و براي كمال رساندن و به خوشبختي رساندن اين كشور جمع شده اند. ... مجموعه‌اي كه دشمن را بيمناك و دوستان را اميدوار و خاطرجمع مي كند.

از بيانات مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج 76/9/5

******

- بسيج يكي از بركات انقلاب و از پديده هاي بسيار شگفت آور و مخصوص اين انقلاب است. اين هم يكي از آن چيزهايي است كه امام بزرگوار ما با ديد الهي خود، با حكمتي كه خداي متعال به او ارزاني كرده بود، براي كشور و ملت و انقلاب ما به يادگار گذاشت.

از بيانات مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان 76/9/5

******

- بسيج در حقيقت مظهر يك وحدت مقدس ميان افراد ملت است.

از بيانات مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان 76/9/5

******

- بسيج در واقع مظهر عشق و ايمان و آگاهي و مجاهدت و آمادگي كامل، براي سربلند كردن كشور و ملت است.

از بيانات مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان 76/9/5

******

- بسيج يك حركت بي ريشه و سطحي و صرفاً ازروي احساسات نيست، بسيج يك حركت منطقي و عميق و اسلامي و منطبق بر نيازهاي دنياي اسلام - و به طريق اولي - جامعه اسلامي است. قرآن كريم مي فرمايد:

[ هو الذي ايدك بنصره و بالمؤمنين] اي پيامبر، خداي متعال تو را، هم به وسيله نصرت خودش و هم از طريق مؤمنين مؤيد قرار داد و كمك كرد. اين خيل عظيم مؤمنيني كه در اينجا مورد اشاره آيه قران قرار گرفته اند، عبارت ديگري است از آنچه كه امروز به نام بسيج در جامعه ما قرار دارد.

از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان نواحي و پايگاهها و گردانهاي بسيج سراسر كشور 74/9/8

******

- عظيم ترين و ماندگارترين يادگار [ امام عزيز و عظيم القدر ما] همين بسيج مردمي است كه در همه جا حضور دارد.

از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان و بسيجيان 71/8/27

******

- اين كار خدا بود كه بسيج ملت ايران بتواند در سخت ترين ميدانها كه همان ميدان جنگ است چنان قدرتي از خود نشان بدهد كه ديرباورترين افراد هم قبول كنند كه ملت ايران داراي توانايي است.

******

- بسيج يعني كل نيروهاي مؤمن و حزب اللهي كشور ما اين كه امام گفتند "بسيج بيست ميليوني" يعني اين.

از بيانات مقام معظم رهبري در پادگان امام حسن مجتبي ( علیه السلام ) 69/9/5

******

- اگر نبود آن همه تلاش و جهاد مخلصانه كه شما رزمندگان نيروهاي مسلح و بسيج مردمي در دوران جنگ هشت ساله نشان داديد و حقيقتاً اسلام را روسفيد و امت رسول الله (صلي الله عليه و آله) را سربلند ساختيد و اگر نبود خونهاي مطهر و معطري كه در راه خدا بر زمين ريخته شد؛ يقيناً امروز از نظام اسلامي اثري نبود و پرچم قرآن چنين سربلند نمي شد.

پيام به خانواده هاي شهدا، مفقودان در آستانه هفته دفاع مقدس 68/6/23

******

- محور دفاع از انقلاب، همين آحاد عظيم ميليوني بسيج هستند.

از بيانات مقام معظم رهبري در مراسم بيعت جمع كثيري از بسيجيان نمونه68/4/6

******

- بسيجي يعني دل باايمان، مغز متفكّر - داراي آمادگي براي همه ميدانهايي كه وظيفه اين انسان را به آن ميدانها فرا مي خواند، اين معناي بسيجي است.

از بيانات مقام معظم رهبري در جشن بزرگ منتظران ظهور 78/9/3

******

- هرجا وظيفه‌اي باشد، انسان بسيجي در ميدان آن وظيفه، حاضر است.

از بيانات مقام معظم رهبري در جشن بزرگ منتظران ظهور 78/9/3

******

- بسيج به معني حضور آمادگي در همان نقطه‌اي است كه اسلام و قرآن و امام زمان (ارواحنا فداه) و اين انقلاب مقدس به آن نيازمند است. لذا پيوند ميان بسيجيان عزيز و حضرت ولي عصر (ارواحنا فداه) مهدي موعود عزيز، يك پيوند ناگسستني و هميشگي است.

از بيانات مقام معظم رهبري در جشن بزرگ منتظران ظهور 78/9/3

******

- امروز هم، بسيجي براي كشور دل مي سوزاند براي آباداني كشور تلاش مي كند، براي حفظ استقلال ملي، هرچه بتواند كار مي كند و از جان خود هم مي گذرد، امروز هم اگر احساس كند دشمن مي خواهد از روزنه‌اي، چه اقتصادي و سياسي و چه فرهنگي - به داخل كشور نفوذ كند در مقابل او مي ايستد و با مشت به صورتش مي كوبد.

از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان نواحي ... 74/9/8

******

- امام فرمودند "بسيج بايد سازماندهي بشود، بايد يكديگر را بشناسند، بايد آمادگي به وجود بياورند و آن را حفظ كنند" امروز هم تكليف بزرگ شما همين كارست. خيال نكنند كه بسيج يك امر احساسي است. بسيج يك امر منطقي و فكري و ريشه دار و عميق است و كساني كه در كار اين حقيقت بزرگ شركت دارند؛ همه آحاد ملتند، هر كسي كه بسيجي است بايد به بسيجي بودن خود افتخار كند. بسيجي بودن، مايه سرافرازي و سربلندي پيش پروردگار است.

74/9/8

******

- فرهنگ بسيجي، فرهنگ معنويت و شجاعت و غيرت و استقلال و آزادگي و اسير خواستهاي حقير، نشدن است.

74/9/8

******

- هفته بسيج در حقيقت فرصت و بهانه‌اي براي زنده نگه داشتن ارزشها و روح بسيجي در آحاد ملت، مخصوصاً جوانان پرشور و مدافعان عاشق صادق است. ... همان طور كه امام و پيشواي راحل عظيم الشأن ما فرمودند، من هم آرزو مي كنم و از خدا مي‌خواهم كه با بسيجيان محشور باشم. بسيج يك افتخار و يك ارزش است. سعي كنيد اين روحيه بسيجي را براي كشور و انقلاب و اسلام حفظ كنيد.

از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نيروهاي مقاومت بسيج 69/9/7

******

- شما بسيجي ها بايد به گونه اي رفتار كنيد كه احترام و محبت مردم جلب شود. شما بايد نمونه اخلاق و تواضع و مهرباني و رعايت مقررات باشيد. آن كسي بسيجي تر است كه مقررات را بيشتر رعايت مي كند، به خاطر آنكه اين فرد بيشتر از همه براي نظام دل مي سوزاند و مقررات، لوازم قطعي اداره درست نظام است.

از بيانات مقام معظم رهبري در مراسم بيعت جمع كثيري از بسيجيان نمونه 68/4/6

******

- سپاس و ستايش و تمجيد و تحسين فراوان خود را بر جوانان بسيجي مؤمن در سرتاسر كشور، اين دلهاي پاك، اين دلهاي تپنده با عشق به خدا، با ايمان به حقيقت، با اخلاق و با صفا، نثار مي كنم.

از بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع نيروهاي شركت كننده در مانور عظيم طريق القدس 76/2/3

******

- من به بسيجيان عزيز فعّال اين كشور علوي و فاطمي، عرض مي كنم؛ اميرالمؤمنين عليه الصّلاه والسلام را الگوي خودتان قرار دهيد كه بهترين و بزرگترين الگو براي بسيجيان مسلمان در همه عالم، علي ابن ابيطالب عليه السلام است.

از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مدّاحان به مناسبت ولادت حضرت زهرا ( سلام الله علیها ) 73/9/3

******

- روحيه بسيجي و معرفت بسيجي بايد فراگير شود تا اين كشور بتواند بار سنگيني را كه بر دوش دارد كه همان بار هدايت الهي و سعادت انسانهاست - به سرمنزل برساند، لذا بسيج تمام شدني نيست.

از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان بسيج 71/8/27
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  از شوخی های مورد دار تا موشک کورنِت ADMIN 0 80 1395-1-29، 06:10 صبح
آخرین ارسال: ADMIN

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان