امتیاز موضوع:
  • 48 رأی - میانگین امتیازات: 3.04
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تعيين جنسيت فرزند
#1
انتخاب جنسيت فرزند به دلخواه ،از دير باز، يکی از آرزوهای بشر بوده است.چه بسا خانواده هايي که به علت نداشتن يکی از دوجنس ( خصوصا فرزند پسر) دچار مشکلات فراوان شده اند و يا خانواده هايی که سالها به اميد داشتن يکی از دوجنس تعداد زيادی بارداری را يکی پس از ديگری و با فاصله کم داشته اند ولی نتيجه مطلوب بدست نيامده است و نه تنها سلامت مادر را به خطر انداخته است بلکه هزينه زيادی را برای خانواده به دنبال داشته است در جوامع امروز هم که تنظيم خانواده به خوبی رعايت می شود اهميت تعيين جنسيت بيشتر خود را نشان می دهدو خانواده ها اکثرا می خواهند دو فرزند و از هر دو جنس داشته باشندو اين اهميت تعيين جنسيت را در تنظيم خانواده و کاهش هزينه های مربوط به تعداد فرزندان نشان می دهد. اما

تعيين جنسيت چگون امکان پذير است ؟
۱-روش تغذيه ای ومصرف داروهای تنظيم کننده
۲ -زمان بندی
۳- روشهای مقاربت
۴- تغيير PH محيط واژن
۵- تشخيص بر اساس سن مادر و ماه بارداری می باشد

ــــــــــــــــــــــــ روش تغذيه ای ــــــــــــــــــــــ
در اين روش از طب سنتی قديم و روشهای علمی جديد استفاده می شود بر اساس طب قديم خوردن بعضی از غذا ها مانند کاهو، توت فرنگی ، خرما، هل، زعفران ... در هنگام بار دار شدن به پسر شدن و مصرف ماست، ترشی و ... به دختر شدن جنين منجر می شود.
همچنين بر اساس تحقيقات انجام شده ، ثابت شده است که تغيير در غلظت بعضی از املاح خون باعث کمک به تعيين جنسيت می شود به اين شکل که افزايش سديم و پتاسيم و کاهش کلسيم و منيزيم بدن برای افرادی که خواهان پسر هستند و عکس آن برای دختر شدن جنين کمک کننده است البته بايد حداقل به مدت ۴ تا ۶ هفته انجام شود تا کارساز باشد البته اين رژيم حتما بايد زير نظر پزشک و مراقبتهای خاص و با مقادير معين انجام شود و انجام خودسرانه آن به هيچ وجه توصيه نمی شود

ــــــــــــــــــــــــــــــ زمان بندی مقاربت ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای استفاده از روش زمان بندی کافی است نگاهی به خصوصيات تخمک (X) و دو نوع اسپرم حاوی کروموزومهای X Y در آقايان بيندازيم
می دانيم که خانمها هر ماه در اواسط سيکل خود يک يا چند تخمک که از نظر کروموزومی فقط X هستند توليد می کنند و در مقابل آقايان دارای دو نوع اسپرم حاوی کروموزومهای جنسی Xو Y هستند در واقع اين مرد است که جنسيت سلول تخم را تعيين می کند به شکلی که اگر تخمکی که حاوی کروموزوم جنسی X است با اسپرم حاوی کروموزوم جنسی Y لقاح يابد سلول تخم مذکر شده و اگر تخمکX با اسپرم حاوی X لقاح يابد سلول تخم مذکر می شود.تخمک يک سلول درشت است که حدود ۱/۰ ميلی متر قطر دارد و با چشم غير مسلح هم قابل مشاهده ميباشد . حرکت آن بسيار کم و سنگين است و در حدود ۷۲ ساعت می تواند در شرايط رحم زنده بماند . آقايان دارای دو نوع اسپرم هستند اسپرمی که حاوی کروموزوم X است و اسپرمی که حاوی کروموزوم Y است .اسپرمX دارای سر بيضی بوده درشت تر و سنگين تر و با حرکت کمتری نسبت به اسپرم Y است و طول عمر آن بيشتر است . اسپرمYکوچکتر ، فرزتر و با سرعت بيشتری می باشد و دارای دم بلندتری است سر آن نيز گرد است ولی طول عمر آن کوتاه تر است و بسيار کم جان تر و ضعيفتر است . در واقع تفاوت اين دو نوع اسپرم است که پايه و اساس انتخاب جنسيت را تشکيل می دهد و تمام روشهای انتخاب جنسيت در دنيامبتنی بر اين تفاوتها می باشد. يک نکته مهم اين است که اگر چه اسپرمهای Y کم جانتر و دارای عمر کوتاه تری هستند ولی تعداد اسپرمهای اين نوع بسيار بيشتر از اسپرمهایX است و اين جبران کننده نقطه ضعف آنهاست . و موجب يکسان شدن تعداد مواليد دختر و پسر می شود. اسپرمهایY نسبت به محيط اسيدی بسيار حساس هستند و سريعا در اين محيطها از بين می روند و در مقابل اسپرمهایX در اين محيطها مقاومت بيشتری دارند .

طبق مطالب فوق يکی از مهمترين نکات در تعيين جنسيت ، تعيين زمان تخمک گذاری می باشد و اگر مقاربت در حوالی زمان تخمک گذاری صورت گيرد ، پسر بدنيا خواهد آمد چرا که در زمان تخمک گذاری ترشحات دهانه رحم از هميشه قليايي تر و رقيق تر است و ارتجاع پذير تر است و حرکت اسپرمهایY را بسيار سهل و آسان می کنداما اگر مقاربت ۳ تا ۴ روز بعد يا قبل از تخمک گذاری اتفاق بيفتد شانس پسر شدن بشدت کاهش می يابد و احتمال دختر زياد می شود .

يکی ديگر از مواردی که در انتخاب جنسيت می توان از آن بهره جست ارگاسم زن در هنگام مقاربت است به شکلی که بعضی از اسپرمها در حالت ارگاسم بيشتر وسريعتر ميتوانند خود را به تخمک برسانند .واين از موارد مهمی است که در امر تعيين جنسيت از آن استفاده ميشود .

ــــــــــــــــــــــــ تعداد اسپرمها ـــــــــــــــــــــــــــــ
دوستان، عزيزان اگر تمام موارد را مو به مو اجرا کنيد ولی همسرتان مشکل اسپرمی داشته باشد (درتعداد وکيفيت اسپرمها ) موفق نخواهيد شد ودر زوجهايي که ۱ يا ۲ يا بيش از ۲ فرزند دختر دارند و خواهان پسر می باشند مردحتما بايد يک آزمايش شمارش اسپرمی بدهد چرا که اگر تعداد اسپرمهای مرد در يک سی سی کمتر از حد مشخصی باشديا کيفيت اسپرمها پايين باشد درصد دختردارشدن بسيار بالا خواهد بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ماههای سال ـــــــــــــــــــــــــــــ
از روشهای ديگر در تعيين جنسيت استفاده می شود با استفاده از جداولی ، سن مادر را با حاملگی در نظر می گيرند و بر اين اساس مشخص می شود که بارداری در هر ماه که اتفاق بيفتد احتمال کدام فرزند بيشتر است . مثلا مادری ۳۰ ساله اگر در ماه ارديبهشت باردار شود جنين حاصله دختر خواهد بود

اگر تمام موارد در بالا بطور همزمان و زير نظر فرد مجرب در تعيين جنسيت و به درستی انجام شود می توان بين ۸۰٪ تا ۹۰٪ به حصول نتيجه مطلوب اميدوار بودالبته تعيين زمان تخمک گذاری مهمترين مورد است و تجربه و دقت زيادی را طلب می کند. چون حتی اگر ۱۲ ساعت در تعيين زمان اشتباه کنيم نتيجه متفاوت خواهد بودو در ضمن تمام اين روشها بايد از حدود ۲ ماه قبل از بارداری انجام شود خصوصا روشهای تغذيه ای از ۵/۱ ماه قبل از بارداری بايد شروع شود. بدون شک حتی اگر يک روز از لقاح گذشته باشد جنسيت جنين مشخص است و نمی توان آن را تغيير داد . و اگر قرار است تعيين جنسيتی انجام شود حتما بايد قبل از بارداری باشد .
ادب آینه عقل است
پاسخ
#2
روش انتخاب دختر:
اجتناب از نزدیکی 2تا3 روز قبل از تخمک گذاری
شستشوی اسیدی واژن(آب و سرکه) قبل از انجام نزدیکی با استفاده از دوش واژینال
جلوگیری از رسیدن به حالت ارگاسم در هنگام نزدیکی
انجام نزدیکی در حالت روبرو
قرار گرفتن نا کامل پنیس داخل واژن
نزدیکی مکرردر پیش از2تا3 زوز مانده به تخمک گذاری
استفاده از کلسیم و منیزم بیشتر در رژیم غذایی

روش انتخاب پسر:
نزدیکی در ایام تخمک گذاری
شستشوی قلیایی واژن (آب و جوش شیرین)
رسیدن به ارگاسم
انجام نزدیکی در وضعیت پشت
قرار گرفتن کامل پنیس در واژن
پرهیز از نزدیکی قبل از تخمک گذاری
استفاده از سدیم و پتاسیم بیشتر در رژیم غذایی
ادب آینه عقل است
پاسخ
#3
البته روشهایی که در پست اول به اون اشاره شده عقلانی تر به نظر میرسه
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان