امتیاز موضوع:
  • 61 رأی - میانگین امتیازات: 2.97
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حکومتها در آخرالزمان
#1
حکومتها در آخرالزمان
]در آخرالزمان مردم شاهد بدترین نوع حکومتها در طول تاریخ خواهند بود. در این دوره چیزی جز خشم و خودخواهی و شهوت و ‏نادانی بر جهان حکومت نمی کند، و ریاست بر مردم، با زر و زور و تزویر همراه می شود.
حاکم شدن همۀ گروهها
از جمله دلیلهای طولانی شدن دورۀ غیبت امام مهدی(علیه السلام) آن است که پیش از ظهور آن بزرگوار باید همۀ گروههای جامعه ‏مدتّ زمانی بر مردم حکومت کنند. ‏
امام باقر(علیه السلام) می فرماید: بی گمان، دولت ما آخرین دولتهاست، و خانواده ای که برای آنان دولتی باشد باقی نمی ماند، مگر ‏آنکه پیش از ما به حکومت می رسند، تا هنگامی که روش ما را دیدند نگویند: اگر ما حاکم بودیم مانند روش اینها رفتار می کردیم، و ‏این، سخن خدای متعالی است: « و پایانِ کار از آنِ پرهیزکاران است(1)»(2).
نیز امام صادق(علیه السلام) فرمود: این امر (ظهور) نخواهد بود تا آنکه گروهی از مردم باقی نماند مگر آنکه سر پرست مردم شود، تا ‏گوینده ای نگوید: اگر ما سرپرست می گردیدیم به عدالت رفتار می کردیم. سپس قیام کنندۀ به حقّ و عدل برمی خیزد(3).‏
با نگاهی گذرا به تاریخ یک قرن گذشته چنین می یابیم که گروههای مختلف جامعه، هر کدام در مدّتی کوتاه یا دراز، بر مردم حکومت ‏کرده اند؛ از نظام پادشاهی گرفته تا نظام جمهوری، از نظام سرمایه داری (کاپیتالیستی) در غرب تا نظام اشتراکی (کمونیستی) در شرق ‏و سر انجام حکومت روحانیّون در ایران، و تنها دو گروه باقی مانده اند که برای مدّتی کوتاه باید به قدرت برسند، یکی، گروه سیاه نشان ‏دوم که بر خراسان حاکم می شوند و حکومتشان به حکومت امام مهدی(علیه السلام) متّصل می گردد و دیگری، گروه سرخ نشان یا بنی ‏امیّه در شام است که به دست گروه سیاه نشان دوم نابود می شوند.‏
‏1. قرآن کریم، سورۀ اعراف، آیۀ 128.‏
‏2. بحار الأنوار، ج 52، ص 339، ذیل ح 83.‏
‏3. بحار الأنوار، ج52، ص 244، ب 25، ح 119.‏
حکومت  زورگویان ستمگر
رسول خدا(صلّی الله علیه وآله) فرمود: به زودی پس از من جانشینانی و پس از جانشینان، امیرانی و پس از امیران، پادشاهانی و پس ‏از پادشاهان، زورگویانی خواهند بود. سپس مردی از خاندان من خروج می کند که زمین را از عدل پُر خواهد نمود، چنان که از ستم ‏لبریز شده است...(1). نیز از از آن بزرگوار روایت شده است: به زودی بر مردم زمانی فرا می رسد که در آن، حکومت
جز با کشتار و زورگویی به دست نمی آید...(2). همچنین در حدیثی دیگر از رسول خدا(صلّی الله علیه وآله) می خوانیم:‏

‏... کسانی بر مردم چیره می‏شوند که اگر لب بگشایند، آنان را خواهند کشت، و اگر خاموش بمانند، حقّشان را مباح می‏شمرند. اموال ‏عمومی را ویژۀ خود، و حرمتشان را لگدکوب می‏کنند. خونهایشان را می‏ریزند و دلهایشان را از فریب و ترس مالامال ‏می‏سازند...(3).‏
‏1. کنز العمّال، ج 14، ص 265، ح 38667. 2. الکافی، ج 2، ص 91، ح 12 3. تفسیر القمّی، ج 2، ص 82 - 279، سورۀ ‏محمّد صلّی‏الله‏علیه‏و‏آله.‏
حکومت زشتکاران دروغگو رسول خدا(صلّی الله علیه وآله) فرمود: رهبرانی بر شما حاکم می شوند که روزیهایتان را در دست می ‏گیرند. با شما به دروغ سخن می گویند و کار می کنند و آن را بد انجام می دهند. از شما جز با نیک شمردن کار زشتشان و راست ‏پنداشتن گفتار دروغشان راضی نمی شوند. شما نیز تا می پسندد بر مبنای حق با آنان رفتار کنید و اگر از حق تجاوز کردند [با آنان ‏مبارزه کنید]. پس هر کس بر این اساس کشته شود، شهید است(1).‏
‏ 1. المعجم الکبیر، ج 22، ح 910، ص 362.‏
حکومت کودکان، زنان و خواجگان در آخرالزمان کسانی که از عقل و تجربۀ کافی در ادارۀ امور برخوردار نیستند و از راه و رسم ‏درستِ زمانه بی خبرند، بر مردم حاکم و مایۀ گرفتاری آنان می شوند.‏

در متون زرتشتیان آمده است: پادشاهی با کودکان افتد. پس روزگار ندانند و در روزگار ایشان بدی پدیدار آید(1).‏
در کتاب مقدّس می خوانیم: و امّا قوم من، کودکان بر ایشان ظلم می کنند و زنان بر ایشان حکمرانی نمایند(2).‏
امام علی(علیه السلام) می فرماید: در آن هنگام، حکومت به کمک رایزنی با کنیزان، فرمانروایی کودکان و مدیریّت خواجگان خواهد ‏بود(3).‏

‏1. جاماسپ نامۀ فارسی، ص 87، ف 6، بند 2.‏
‏2. کتاب مقدّس، عهد عتیق، ص 1010، کتاب اِشَعیاء نبی، ب 3، آیۀ 12.‏
‏3. ترجمه و شرح نهج البلاغة، ص 132، حکمتها، ش 98.‏
حکومت پَستها و پابرهنه ها : از شگفتیهای آخرالزمان آن است که انسانهای پَست و افراد نادار و ناتوان دولتمند می شوند.‏
گزارش هندوان : ویشْنو پورانا، در بارۀ عصر کالی یا آخرالزّمان، چنین می‏گوید: فساد بر همه چیز حکمفرما خواهد شد، دولت و ‏ثروت تنها معیار ارزش و مقام، شهوت یگانه پیوند میان زن و مرد، دروغ تنها راه موفّقیّت در امور دنیوی محسوب خواهد شد. نظام ‏طبقاتی(1) متلاشی شده و دستورات و احکام ودایی را کسی دیگر رعایت نخواهد کرد. برهمنها و کشاتریاها از مقام خود سقوط خواهند ‏کرد و پست‏ترین طبقه یا «شودراها» حاکم بر زمین خواهند بود(2).‏
گزارش زرتشتیان : بر اساس متون زرتشتیان، انسانهای پَست و دور از وطن به پیشوایی و حکومت می رسند: خردانِ آواره(3) به ‏پیشگاهی و راینیداری رسند(4).‏
گزارش مسلمانان : رسول خدا(صلّی الله علیه وآله) می فرماید: از نشانه های زمان ظهور آن است که دیده شود گوسفندچرانان ‏سرپرست مردم اند...(5).‏
امام علی(علیه السلام) فرمود: ... پَست ترین مردم رهبرشان شود...(6). از عبدالله بن عمرو بن عاص نقل شده است:‏
برای هر چیز دولتی است که به آن چیز می رسد. پس برای اشراف (بلندپایگان) بر بیچارگان دولتی است. سپس برای بیچارگان
و مردم پست در آخرالزمان دولتی است تا جایی که برای ایشان، دولت از مردم بلند پایه گرفته می شود. پس هر گاه چنین شد، در پیِ ‏آن دجّال خواهد بود...(7).‏

‏1. نظام طبقاتی چهارگانۀ هندوان عبارت است از: 1. بَرَهْمَنان (موبدان و روحانیان)؛ 2. کشاتْریاها (سلحشوران و جنگجویان)؛ 3. ‏وَیْشْیاها (بازرگانان)؛ 4. شودْراها (کارگران و کشاورزان و همۀ آنان که به کارهای پستِ جامعه اشتغال دارند)، (ادیان و مکتبهای ‏فلسفی هند، ج 1، ص 294، ف 8 ، با حذف و تصرّف).‏
‏2. ادیان و مکتبهای فلسفی هند، ج 1، ص 40 - 39، ف 2 و ص 281، ف 7.‏
‏3. یعنی کسانی که پیش از به حکومت رسیدن، به وسیلۀ حاکمان زمان خود به زندگی در مناطق دور از وطن مجبور بودند.‏
‏4. زند بهمن یَسن، ص 7، ف 4، بند 36.‏
‏5. المسند، ج 3، ص 351، ح 9139.‏
‏6. کمال الدین، ص 476، جز ء 2، ب 47، ح 1.‏
‏7. الفتن، ص 162، جزء 3، ح 661.‏ سید سلیمان تنکابنی
او چرا نمی آید من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه
هرکس امام زمان خود را نشناسد وبمیرد به مرگ جاهلیت مرده است:>پیامبر اکرم (ص) (المعجم الکبیر جلد19 ص388)  
 برای تعجیل درفرج آقا امام زمان ارواحنا له الفدا ء صلوات 
پاسخ
 سپاس شده توسط میثم


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Bug یکصدوهشت؛ فتنه ؛وعلامت؛در آخرالزمان؛ متین 2 792 1392-8-26، 06:55 عصر
آخرین ارسال: man man
  آخرالزمان و نهیلیزم و ... hadigm 1 717 1392-6-13، 06:01 عصر
آخرین ارسال: ADMIN
  اصهب کیست؟ و چه نقش درٰ مصرٰ آخرالزمان دارد؟ متین 0 1,175 1392-5-26، 11:06 عصر
آخرین ارسال: متین
  چگونه از فتنه های آخرالزمان در امان باشیم؟ ADMIN 0 920 1392-1-20، 02:30 عصر
آخرین ارسال: ADMIN
fjump مصر در آخرالزمان متین 0 787 1391-10-5، 01:06 عصر
آخرین ارسال: متین

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان