امتیاز موضوع:
  • 37 رأی - میانگین امتیازات: 2.97
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دومین دغدغه منتظران:
#1
دومین دغدغه منتظران: ‏
گفتیم :مسافری که برای نخستین بار در جاده ای نا آشنا گام می سپارد و به سوی مقصد دور و درازی حرکت می کند معمولا دو ‏نوع دغدغه دارد .اولی را در نوشتار قبلی توضیح دادم اما دومی را بدلیل اینکه مهمتر ازاولی می باشد قول دادم در نوشتاری ‏جداگانه به سمع ونظرتان برسانم .قبل از ورود به اصل مطلب لازم است مواردی که علائم حتمی را از علائم غیر حتمی مهمتر ‏می سازد بیان کنم.که عبارتند از 1- در علائم غیر حتمی ممکن است بداء حاصل شود زیرا این علائم بستگی مستقیم به اعمال ‏وعملکرد ما انسانها دارد.در حالیکه در روایات تسریع شده است تا علائم حتمی رخ ندهد ظهوری در کار نخواهد بود.2-علائم ‏غیرحتمی نمی تواند بطور دقیق زمان ظهور را نشان دهد. درحالیکه اولین علامت حتمی حداکثر 15 ماه قبل از ظهوررخ می دهد ‏و آن خروج سفیانی است 3-بروزعلائم غیر حتمی زمان دقیقی ندارد در حالیکه علائم حتمی در زمان مشخصی رخ خواهند داد ‏مثلا ندای آسمانی در روز 23ماه رمضان اتفاق خواهد افتاد.و امام زمان ارواحنا فداء در روز جمعه ظهور خواهند فرمود.و در ‏روز عاشورا قیام می فرمایند .(توجه داشته باشید که ظهور با قیام متفاوت است.)و همچنین در روایات آمده است که نفس زکیه 15 ‏روز قبل از ظهور کشته خواهد شد. ‏
گفتیم در میان هزاران تابلوی راهنمایی که فرا روی راهیان نور وسالکان کوی محبوب قرار دارد تنها پنج تابلو وجود دارد که ‏تاریخ قطعی ظهور وفاصله حتمی تا سرمنزل مقصود رامشخص می کند.این تابلوها پنجگانه علائم حتمی نام دارند وبه هنگام ‏مشاهده ی نخستین تابلو وقت ظهور بطور حتم وجزم بر همگان قابل پیش بینی می شود .تردید وابهامی بر احدی باقی نمی ماند. ‏منع تعیین وقت بر علائم حتمی بر‏داشته می شود و روز ظهوربرای همگان روشن و آشکار میگردد. ‏
علائم حتمی:
امام صادق علیه السلام میفرمایند:قبل قیام .خمس علامات محتومات:الیمانی .والسفیانی والصیحة وقتل النفس الزکیه والخسف ‏بالبیداء ‏
پیش ازقیام قائم ال محمد (ص) پنج علامت حتمی وجود دارد.‏
‏1-خروج سفیانی 2-خروج یمانی3-بانک آسمانی 4-کشته شدن نفس زکیه 5- خسف سرزمین بیداء (فرو رفتن لشکر سفیانی ‏درزمین). ‏
اولین نشانه ای که از نظرتسلسل زمانی پیش از دیگرنشانه های حتمی تحقق می یابد وفرارسیدن انفجار نوروسپری شدن شب ‏ظلمانی دلجوررا نوید میدهد خروج سفیانی حبیث است.خوشبختانه نشانه های خروج سفیانی در روایات اسلامی بسیار دقیق ‏‏.روشن وشفاف بیان شدهو هرگز قابل انطباق باهیچ فرد دیگری نمی باشد.‏
واینک اشاره ای کوتاه به ویژگیهای هر یک از علائم پنجگانه:‏

الف -خروج سفیانی: ‏
امیرمومنان علیه السلام در یک روایت جامع ویژگیهای سفیانی را این گونه می شمارند:‏
‏1-پسر هند جگر خوار است2-از وادی یابس خروج میکند(وادی یابس یکی از نواحی دمشق است)3-اومردی است متوسط ‏القامه باصورتی وحشتناک .سری ستبردارد آبله رو است و کورنما میباشد 4-نامش عثمان ونام پدراش عنبسه و از تبار ‏ابوسفیان است5- بسرزمین ذات وقرارمعین وترد میشود(نجف وکوفه)وبر فرازمنبرآن قرار میگیرد.‏
امام باقر علیه السلام می افزاید سفیانی سرخ رو وبور(زردمو)و زاغ چشم است هرگزخدا را نپرستیده و هرگز وارد مکه و ‏مدینه نشده .همواره گوید:خدایا خون وانتقام .خون وانتقام وآنگاه آتش.(یعنی خداوند را به جنگ با خود فرا می خواند.)‏
امام صادق علیه السلام میفرمایند:هنگامیکه سفیانی بر پنج ناحیه شام :دمشق .حمص .فلسطین.اردن وقنسرین سیطره پیدا کند ‏منتطز ظهور باشید.‏
رسول گرامی اسلام (ص) در این رابطه میفرمایند:1-سفیانی از درون دمشق خروج میکند2-همه ی پیروانش از تیره ی کلب ‏هستند.خون آشام است وشکم زنان را پاره میکند وکودکان را از دم شمشیر میگذارند.3-سپاهی به سوی کوفه وسپاهی به سوی ‏مدینه میفرستد وسه شبانه روز آنجا را غارت میکند(در این سه روز سربازانش برای هر عمل قبیح آزاد هستند) آنگاه سپاه در ‏تعقیب امامزمان ارواحناله الفداء به سوی مکه رهسپارمیشود ودر سرزمین بیداءدر کام زمین فرومیرود.فقط دو نفر از سپاه باقی ‏می مانند که سرهاشان بطرف عقب برمی گردد وعقب عقبی راه می روند یکی به سوی مکه و خدمت ولیعصر(عج) میرسد وخبر ‏فرو رفتن لشکررا به حضرت میرساند.ودیگری به مدینه برمیگردد و خبر را به سفیانی میرساند و سفیانی بسوی شام فراری ‏میشود.‏
‏4-روز جمعه ای برفراز منبر دمشق قرار میگیرد واز اهل شام بیعت میگیرد که هرگز از او نافرمانی نکنند.از نظر نسب پلیدترین ‏مخلوقات است و ازنظر نیاکان ملعون ترین مردمان است و از نظر ظلم وستم .ستمکارترین انسانهاست. ‏
امام صادق ( علیه السلام ) میفرمایند مدت سیطره اوپس از تسلط بر پنج ناحیه شام که 6ماه بطول می انجامد دقیقا 9ماه است.یعنی از زمان ‏خروج اش تا زمان کشته شدنش بدست با کفایت ولیعصر(ع)15 ماه طول میکشد.(6ماه می جنگدو9ماه حکومت میکند) او در ماه ‏رجب خروج میکند. وهمسرش را زنده به گور میکند تا جای او را به کسی نگوید. ‏
این بود گوشه ای ازویژگی های خبیثانه سفیانی نخستین نشانه از علائم حتمی. ‏

ب- خروج یمانی :‏
امام باقر علیه السلام خروج یمانی را به شرح ذیل به تصویر میکشد. ‏
‏1-خروج شفیانی و یمانی در یک سال ویک ماه ویک روز است.2-همانند دانه های تسبیح یکی به دنبال دیگری رخ میدهد.3-‏وحشت از هر طرف مردم را احاطه میکند4- وای بر کسی که در برابر آنها جبهه بگیرد 5- در میان پرچم ها پرچمی هدایت یافته ‏تر از پرچم یمانی نیست خراسانی ویمانی با یکدیگر متحد میشوند ودر کوفه برعلیه سفیانی می جنگند.6- چون یمانی خروج کند به ‏سوی اوبشتابید زیرا او شما را بسوی صاحب تان فرا می خواند7-چون یمانی خروج کند فروش اسلحه به دیگران حرام می ‏شود.10-جایز نیست کسی از او اعراض کند .پیامبر مکرم(ص) فرموده اند هرکس مردم یمن را دوست داشته باشد مرا دوست ‏داشته است.‏
ج -بانک آسمانی یا صیحه آسمانی :
امام باقر علیه السلام می فرمایند:پیش از ظهور قائم علیه السلام منادی آسمانی ازآسمان بانگ بر می آوردکه اهل مشرق واهل ‏مغرب آنرا می شنوند حتی دوشیزگان در سراپرده ها آن را می شنود. ‏
امام صادق علیه السلام در این رابطه میفرمایند این بانگ آسمانی همگانی است .هرقومی آنرا به زبان خود می شنود . این بانگ ‏در ماه رمضان و درشب جمعه در 23رمضان خواهد بود . ‏
منادی برای قائم علیه السلام به اسم و اسم پدرش ندا سر می دهد.(لازم به توضیح است که در این روز 2ندا شنیده خواهد شد یکی ‏سپیده دم که توسط جبرئیل علیه السلام وبه نام بقیة الله ارواحنا فداء بانگ می دهد ودیگری درعصر همان روز توسط شیطان است ‏که اوبنام ابوبکر وعمروعثمان صدا می زند ومردم را به سوی آنان دعوت میکند .متاسفانه تعدادی که ایمان ضعیف دارند گول ‏شیطان را خورده و ازدین خارج می شوند.برای اینکه این اشتباه رخ ندهد باید در شناخت امامزمان ارواحنا فداء وعلائم ظهورش ‏تلاش مضاعف داشته باشیم ) ‏
امیر مومنان علیه السلام نیز می فرمایند:بانگ آسمانی در ماه رمضان افراد بیدار را به وحشت می اندازد وخفته ها را بیدار میکند ‏پرده نشینان از سرا پرده ها بیرون می دوند. کسانیکه نشسته اند یکباره سرپا بلند میشوند وکسانیکه سر پا هستند بلافاصله می ‏نشینند. ‏
اما مضمون بانگ آسمانی در احادیث پیشوایان چنین آمده است . او مهدی ال محمد است .او امیدشماست .لز او پیروی کنید به ‏سوی او بشتابید .با او بیعت کنید .حجت خدا در کنار خانه خداست .او برانگیخته شدوحق آمد وباطل رفت. ‏

د-خسف سرزمین بیدا:‏
عرض شد سفیانی دو لشکر یکی به کوفه ودیگری را به مدینه اعزام میکند .لشکر مدینه بعد از قتل وغارت فراوان وتجاوز به ‏نوامیس مردم در پی امامزمان علیه السلام بسوی مکه حرکت میکند .امام باقر علیه السلام میفرمایند چون سپاه سفیانی به سرزمین ‏بیدا برسند منادی از آسمان بانک بر می آورد ای سرزمین بیدا نابودشان کن .لذا همه در کام زمین فرو می روند جز دو نفرآنها نیز ‏صورتشان به پشت سرشان برمیگردد آیه 47سوره مبارکه نساءدر حق آنهاست .تعدادنیروهای سفیانی که در کام زمین فرو ‏میروند.70000نفرمی باشند.آنها برای تخریب خانه خدا ونبرد باحجت خدا بسیج شده اند .بیدا سرزمین شن زارودرمیان مکه ومدینه ‏واقع است.چون خسف بیدا واقع شود نشانه ظهور حضرت مهدی علیه السلام است. ‏
ه-کشته شدن نفس زکیه: ‏
امیر مومنان علیه السلام پیرامون کشته شدن نفس زکیه مسفرمایند:خون حرام در روز حرام درسرزمین حرام به صورت ناگهانی ‏ریخته میشود.یعنی انسان بی گناه در ماه حرام در مسجدالحرام قطعه قطعه میشود. ‏
امام باقرعلیه السلام میفرمایند نفس زکیه از تبار امام حسن ( علیه السلام ) است. نامش محمد ونام پدرش حسن میباشد .برای کشته شدن او ‏آسمانی ها وزمینی ها به خشم می آیند .او درمیان رکن ومقام کشته میشود.دقیقا 15 روز بعد از شهادت نفس زکیه ولیعصر ارواحنا ‏فداء ظهور میفرمایند. ‏
عرض شد برای اینکه در انتخاب محبوب به اشتباه نیفتیم باید هر چه بیشتر امام زمان مان را بشناسیم .آنچه دراین بخش تقدیم گردید ‏نمی از یم است و اندکی از بسیار ودر پایان لازم به توضیح است یادآورشویم که تاکنون هیچکدام از این علائم رخ نداده است وباید ‏فعلا منتظرباشیم اما اکثر علائم غیرحتمی اتفاق افتاده و بزرگان این موضوع را تائید کرده اند. ‏
ضمنا باتوجه به هیاهویی که این روزها در مورد بپایان رسیدن دنیا راه انداخته اندو بشدت تبلیغ میکنند که جمعه همین هفته یعنی ‏مورخه 1/10/91شب وروزیلدا دنیا بپایان می رسد. لازم دیدم حدیثی از امام صادق علیه السلام عرض کنم تا همگان باخیال راحت ‏به زندگی عادی خود ادامه دهند ونگران پایان دنیا نباشند. ‏
از امام صادق ( علیه السلام )سوال شد آیا ممکن است در مورد ظهور بدا حاصل شود ؟حضرت فرمودند:خیر واضافه نمودند حتی اگر یک ‏روز از عمر دنیا باقی بماند خداوند آن روز را آنقدر بتاخیرمی اندازد تا امام زمان ( علیه السلام ) ظهور کند وحکومت عدل الهی را مستقر ‏فرماید واین وعده ای است که خداوند متعال داده وخداوند خلف وعده نمی کند.یکی از دلایل حتمی بودن ظهور این است که خداوند ‏فرموده باید از هر قوم وامتی تعدادی به حکومت برسند تا درروز قیامت نگویند اگر ما هم به حکومت می رسیدیم همانند ائمه علیه ‏السلام حکومت می کردیم چون تاکنون حکومت ائمه برقرار نشده حتما باید امامزمان ( علیه السلام ) ظهور نموده وحکومت عدل الهی را ‏برقرار فرمایند تا میزانی بین دیگر حکومت ها باشد.عقل هم نمی پذیرد که آخرین حجت خدا 1170سال واندی در پس پرده غیبت ‏بسر برد وقبل از اینکه حکومت الهی را بقرارفرماید .یکباره دنیا بپایان برسد.در بالا عرض شد که حداقل 15 ماه قبل از ظهور ‏اولین نشانه ظهوررخ خواهد داد .پس با توجه به اینکه تا کنون حتی اولین نشانه هم اتفاق نیفتاده و زمان ظهور مشخص نیست ‏‏.هیچ کس نمی تواند پایان دنیا را پیش بینی کند وضمن اینکه در روایات آمده است بعد ازظهور قائم ال محمد ( علیه السلام ) وبرپایی حکومت ‏الهی دیگر ائمه علیه السلام نیز رجعت فرموده وبه حکومت خواهند رسید ودر احادیث مطرح شده که فقط امام حسین ( علیه السلام ) ‏
‏309سال حکومت می فرماید. پس حالا .حالاها خیالتان راحت باشد.ضمنا قران نیز فرموده هیچ کس جز خدای متعال ازپایان دنیا ‏خبر ندارد.در نتیجه این هیاهوها دروغی بیش نیست. ‏
ارسال توسط: متین مورخه 29/9/1391‏
او چرا نمی آید من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه
هرکس امام زمان خود را نشناسد وبمیرد به مرگ جاهلیت مرده است:>پیامبر اکرم (ص) (المعجم الکبیر جلد19 ص388)  
 برای تعجیل درفرج آقا امام زمان ارواحنا له الفدا ء صلوات 
پاسخ
 سپاس شده توسط ADMIN


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Bug دعوت نامه؛ برای؛منتظران ؛امامزمان؛ارواحناله الفداء؛ متین 0 623 1392-7-1، 03:23 صبح
آخرین ارسال: متین
  دغدغه منتظران لطفابخوانید ونظر بدهید متین 1 821 1391-9-23، 07:25 صبح
آخرین ارسال: ADMIN

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان