امتیاز موضوع:
  • 32 رأی - میانگین امتیازات: 2.72
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
رازآفرینش ،انسان
#1
رازآفرینش انسان.  
قبل از اینکه به معرفی امامزمان(عج) بپردازیم وعلل غیبت حضرت رامورد برسی قرار دهیم لازم است ابتدا راز آفرینش بشررا مورد توجه قرارداده وعلت فرستادن یکصدوبیست وچهارهزارپیامبرونحوه عملکرد انسان درطول زمان تا شروع غیبت را بدانیم تا بتوانیم علت غیبت وذخیره آخرین معصوم توسط خدای متعال را درک کنیم.لذا ابتدا رازآفرینش بشر را بررسی می کنیم.
برای تشریح راز آفرینش از مثالی ساده استفاده می شود.وآن اینکه در بین خلق وآفریدهای هرصانع وصنعت گری یکی از آفریده هایش بهترین است.ونسبت به دیگرمخترعاتش از ارزش بالاتری برخورداراست. در بین تمامی آفریده های خدای متعال هم.انسان بهترین است و ازجایگاه خاصی برخوردارمی باشد.درکتاب کمالدین وتمام النعمه شیخ صدوق(ره)به روایت از حضرت رسول گرامی اسلام(ص)آمده است.که اولین مخلوق خدای تعالی ارواح طیبه رسول الله (ص)وائمه علیه السلام بوده است.وپس از آفرینش ارواح طیبه حضرات که خداوند آسمانها وزمین وهر آنچه مابین زمین وآسمانها وجود دارد .آفرید وملائکه وفرشتگان ودیگر مخلوقات را بیافرید.

آخرین آفرینش خداوند.آدم ابوالبشروحضرت حوا( علیه السلام )بوده است.که این آفریده به بهترین وپیچیده ترین نوع خلق شده است بطوریکه خداوندتعالی به خود احسنت گفته. واضح وروشن است هر چیزی بهترینش از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده وارزش بیشتری نسبت به دیگران دارد.انسان که در بین تمامی مخلوقات خداوند بهترین است .باید از ارزش بیشتر وجایگاه خاصی برخوردارباشد.گاهی خود مخلوق خود را عرضه ومعرفی می کند.اما گاهی این آفریده شده آنقدر از ارزش وجایگاه بالایی برخوردار می باشد که آفریننده آنرا تشریح ومعرفی می کند.وخداوند متعال (آفریدگار بشر)خود به معرفی او پرداخته تا ارزش ومقام آن  آشکارگردد.لذا برای اینکه ارزش حضرت آدم وحوا را به ملائکه وفرشتگان تفهیم فرماید 700سال قبل از آفرینش آدم وحوا خبرآنرا به ملائکه وفرشتگان داد.وایشان 700سال انتظار کشیدند.تا انسان خلق شد.وقتی ملائکه وفرشتگان اعتراض کردند خداوند فرمود.چیزی را که من می دانم شما نمی دانید. البته لازم به توضیح است که انتظار کشیدن ثواب بسیاربالایی دارد وخداوندتعالی ضمن تفهیم ارزش انسان نمی خواست ملائکه وفرشتگان ازثواب انتظار محروم گردند.لذا700سال پیش از آفرینش آدم خبر آنرا داد.همانگونه که در بالا اشاره شد اولین مخلوق خداوند قادر توانا ارواح طیبه رسولالله (ص) وائمه علیه السلام بود ومشیت الهی برآن بود که این ارواح طیبه را در صلب بهترین مخلوق خود قرار دهد.در نتیجه بر انسان منت نهاده وارواح والاترین مخلوقات خود را در صلب آدم قرار داد .همان چیزی که باعث خشم شیطان شد و زمانی که خداوندمهربان دستور سجده به آدم را به فرشتگان وملائکه صادر فرمود .ابلیس با اینکه شش هزار سال تسبیح خالق خود را گفته بود به بهانه اینکه او از آدم بهتر است واواز آتش آفریده شده وانسان از خاک لذا بخل ورزیده و بر انسان سجده نکرد  .واز درگاه الهی رانده شد.انسان در نزد خالق یکتا آنقدر از ارزش والا وبالایی برخورداراست که خداوند دانا وتوانا او را جانشین خود در روی زمین قرار داد.و او راخلیفه الله خواند.باز برای اینکه خداوند ارزش وجایگاه بشررابه دیگر مخلوقات بیشتر تفهیم فرماید.به اوامتیازاتی داد تا از دیگر مخلوقات متفاوت باشد. درنتیجه عقل وشعور وعلم ودانش وقدرت تفکر واندیشه وتکلم را به اوارزانی داشت.واز همه مهمتر به او اختیاررا تفویض نمود تا انسان برتر زندگی اش را به اختیار خود ساماندهی نماید.این در حالی است که هیچ یک از دیگر مخلوقات خداوند متعال از چنین موهبتی برخوردار نیستند.از آنجائیکه خالق یکتا سمیع وبصیروعادل است وبه گذشته وآینده آگاه می باشد. با توجه به اینکه به انسان اختیار داد.در برابر این موهبت آزمایش وامتحان راهم فرا روی بشر قرار داد تا ظالم از مظلوم باز شناخته شود.وروز حساب وکتابی مقرر فرمود تا حق مظلوم را ازظالم بستاند. واضح وروشن است وقتی مخلوقی بهترین می شود حتما بهترین امکانات هم در اختیارش قرار می گیرد.همان طور که خداوند مهربان بهترین امکانات وبهترین مکان را به بشرارزانی داشت.وپس از آفرینش آدم خداوند او را دربهشت جای داد وتمام نعمات بهشتی را در اختیاراو گذارد و در برابرآن همه نعمت فقط یک مورد را از او خواست تا ضمن آزمایش .تعبد او رانیز بسنجد( البته خداوند که داناوبصیر است واز عملکرد بشر در آینده آگاه بود وآگاه است ولی برای اینکه در روز حساب وکتاب پرونده عملکرد انسان را جلو روی او قرار دهد تا نتواند کتمان کند )لذا فرمود بجز درخت ممنوعه از تمامی نعمات بهشتی می تواند استفاده نماید.اما ابلیس قسم خورده به وسوسه حضرت آدم وحوا پرداخت وخلاصه با ترفند موفق شد تا ایشان را گول بزند.و همین خطا باعث رانده شدن او از بهشت شداما چون همانند ابلیس تکبر نورزید وتوبه نمود . خداوند حضرت آدم وحواموردعفو قرارداد.ولی برای آزمایشی دیگر به او فرصت داده واورا به زمین تبعید فرمود.وگفت چند سالی در زمین زندگی کن تا مورد امتحان وآزمایشات متعدد قرار گیری اگر در امتحانات پیروز گردیدی دوباره به جایگاه اصلی خود بازگردانده خواهی شد وگرنه جایگاهی جز جهنم نخواهی داشت .باوجود اینکه حضرت آدم خطا نمود اماچون توبه واستغفارکرد خداوند فرصت داد وحتی برای راهنمایی اویکصدوبیست وچهارهزار    راهنما وپیامبرفرستاد.فلسفه اعزام پیامبران چیست؟ مگررسالت آنان بجزراهنمائی بشربسوی زندگی سالم وبدون ظلم بدیگران است مگر بجز این است که هرعملی عکس العملی دارد.زیرا اگرخداوند وپیامبرانش می فرمایند که به دیگران ظلم نکنید حداقل از آن جهت است که چنانچه به دیگری ظلمی روا داشتیم باید منتظرجواب وعکس العمل آن باشیم. درتفسیرهدایت ج4ص35درتفسیر آیه مبارکه 24سوره شریفه الانفال آمده است:                                                                                                                                                                                                     [24] زندگى كه ما عاشق آن هستيم و براى ادامه آن سعى مى‏كنيم چيست؟ آيا زندگى توانايى و فعاليت در غلبه بر طبيعت نيست؟ ‏پس چرا در برخى موارد و حالات، مرگ را بر آن ترجيح مى‏نهيم، يا گمراهى را بر هدايت مى‏گزينيم، يا جهل را به جاى علم ‏مى‏پذيريم و يا واپس ماندگى را بر پيشرفت و عمل، مقدم مى‏داريم؟ آيا نه چنان است كه بايد به نيروى هدايت و علم بر همه چيز ‏غلبه كنيم؟ آيا عمل و حركت بارزترين مظاهر زندگى و فوايد آن نيست؟

نبوت دعوت راستينى است به زندگى يعنى به علم و عمل، به هدايت و حركت، به سوى غلبه بر طبيعت براى مصالح بشر. قرآن ‏فرياد ما مى‏آورد كه پاسخ گفتن به اين رسالت با فطرت بشرى هماهنگ است و از عشق ما به زندگى سرچشمه مى‏گيرد.‏

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ                        ‏

‏ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! چون خدا و پيامبرش شما را به چيزى فرا خوانند كه زندگيتان مى‏بخشد، دعوتشان را اجابت كنيد.»‏

مهم نيست كه هفتاد سال زندگى كنيم مهم اين است كه زندگى ما با علم و آزادى و فعاليت توأم باشد. مؤمنى كه از قيود شهوات آزاد ‏است و شورشگرى كه براى گسستن بند و زنجيرهاى اجتماعى بر پاى مى‏خيزد و آن كسى كه براى مصالح خود و مصالح اجتماع ‏به نيروى علم طبيعت را مسخر خويش مى‏سازد هر يك روز يك روزاز عمر خود را زندگى كرده‏اند اما كافر كه جزيى از طبيعت و ‏جزئى از نظام حاكم بر طبيعت شده و تسليم اراده ديگران است هر چند دلش بتپد و نبضش بزند مرده‏اى بيش نيست.‏

خدا ما را به زندگى حقيقى در اين دنيا فرا مى‏خواند البته زندگى آميخته به سعادتى كه به حيات اخروى بپيوندد، آنجا كه شهيدان و ‏صديقان در عين بهجت و سرور آرميده‏اند.‏

قلب آدمى هم چنان عاشق زندگى است و دعوت به زندگى را با وجود همه حجابها و عقده‏هاى روحى مى‏پذيرد، زيرا خداوند ميان ‏انسان و قلبش حايل است و نمى‏گذارد شعله محبت در دل او خاموش گردد، به گونه‏اى كه باطل را حق انگارد و حق را باطل ‏شمارد. هرگز! جلوه خداوندى در دل مؤمن، سبب مى‏شود كه او ميان حق و باطل فرق نهد و بر اساس اين خصلت فردا كه ‏همگان در محشر گرد مى‏آيند از او حساب مى‏كشد.‏

وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ و بدانيد كه خدا ميان آدمى و قلبش حايل است و به پيشگاه او گرد ‏آورده شوند.»‏

در حديثى به جا مانده از امام صادق ( علیه السلام ) آمده است كه:‏ «هرگز قلب، يقين نمى‏يابد كه حق، باطل است و هرگز باور پيدا نمى‏كند كه باطل، حق است».   بحار الانوار، ج 70، ص 58، ح 34. حال که انسان باید به بهشت وارد شود .و وارد شدن به بهشت نیاز به مقدماتی دارد .وآنهم چیزی نیست بجز عمل صالح.واز طرفی چون در مقابل  انسان دو دشمن قوی مثل نفس وشیطان وجود دارد.عقل حکم می کند که این انسان باید راهنما و حاکمی دانا، حکیم،توانا،عادل حتی معصوم داشته باشد. تا در مواقع لرزش بدو تکیه وکمک بگیرد.لذا خداوند تعالی 124000 راهنما فرو فرستاد .و12تن حاکم معصوم نیز گسیل داشت.اما بشر بجای استفاده وبهره گرفتن از ایشان .آنان را شهید نمود.ولی خداوند آخرین آنانرا در پس پرده غیبت قرار داد تا در روز موعود برای برپائی حکومت عدل الهی باز گرداند. انشاالله:
او چرا نمی آید من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه
هرکس امام زمان خود را نشناسد وبمیرد به مرگ جاهلیت مرده است:>پیامبر اکرم (ص) (المعجم الکبیر جلد19 ص388)  
 برای تعجیل درفرج آقا امام زمان ارواحنا له الفدا ء صلوات 
پاسخ
#2
بخشی از متن راز آفرینش

 آخرین آفریده  خداوند.آدم ابوالبشر و حضرت حوا( علیه السلام ) بوده است.که این آفریده به بهترین  و پیچیده ترین  نوع  خلق  شده  است  بطوریکه  خداوند متعالی به خود

احسنت گفته. 
واضح وروشن است؛ هر چیزی بهترینش از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده وارزش بیشتری نسبت به دیگران دارد.انسان که در بین تمامی مخلوقات خداوند

بهترین است .باید از ؛ارزش بیشتر وجایگاه خاصی برخوردارباشد.گاهی خود مخلوق خود را عرضه ومعرفی می کند.اما گاهی این آفریده شده آنقدر از ارزش وجایگاه بالایی

برخوردار می باشد که آفریننده آنرا تشریح ومعرفی می کند.وخداوند متعال (آفریدگار بشر) خود به معرفی انسان  پرداخته تا ارزش ومقام اوبیشتر ؛ آشکار گردد.لذا برای اینکه

ارزش حضرت آدم وحوا را به ملائکه  وفرشتگان تفهیم فرماید 700سال قبل از آفرینش آدم وحوا خبرآنرا به ملائکه وفرشتگان داده . و ایشان 700سال انتظار کشیدند.

تا انسان خلق شد.                                                     کتاب تمام النعمهَ شیخ صدوق جلد اول ص 23  
او چرا نمی آید من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه
هرکس امام زمان خود را نشناسد وبمیرد به مرگ جاهلیت مرده است:>پیامبر اکرم (ص) (المعجم الکبیر جلد19 ص388)  
 برای تعجیل درفرج آقا امام زمان ارواحنا له الفدا ء صلوات 
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Bug آثار انتظار در انسان چگونه است متین 1 848 1392-6-30، 11:36 عصر
آخرین ارسال: متین

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان