امتیاز موضوع:
  • 15 رأی - میانگین امتیازات: 2.53
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

طرح تشکیل قرارگاه فرهنگی برای یک شهرستان

#1
بسمه تعالی
قرارگاه [1]فرهنگی شهرستان...
ماده 1: فلسفه وجودی قرارگاه فرهنگی:
قرارگاه فرهنگی[2] با درک ضرورت اولویت مسئله فرهنگ در دفتر امام جمعه شهرستان ایجاد می شود [3]و درصدد است تا همه ظرفیت های مردمی، نهادی و تشکیلاتی در عرصه های مختلف حیات اجتماعی را برای ارتقاء فرهنگ انقلابی، اسلامی و شناخت و مسدود کردن راههای نفوذ و آسیب پذیر فرهنگی بکار گیرد . بر این اساس به مهندسی فرهنگ[4]،پایش و رصد و برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم سازی و تصمیم گیری و هدایت و کنترل و نظارت و بازخوردگیری در مجموعه فعالیت هایی است که مستقیم یا غیر مستقیم دارای آثار فرهنگی است، مبادرت می ورزد. و با ساماندهی ظرفیت های سطوح متعدد آحاد افراد و تشکل های مردم نهاد و دستگاههای فرهنگی تعامل، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی به نظام و انسجام اجتماعی را می افزاید.
قرارگاه فرهنگی شهرستان بر اساس اسناد بالادستی فرهنگی نظام اسلامی نظیرقانون اساسی جمهوری اسلامی [5]، سند چشم انداز نظام در افق 1404 ، اصول سیاست های فرهنگی کشور [6]، تحقق برنامه های پنج ساله نظام[7] برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در عرصه فرهنگ و مطابق دستور العمل تأسیس قرارگاه فرهنگی از سوی ائمه جمعه تشکیل می شود. [8]
 بر اساس سند چشم انداز 1404 " ایران کشوری است با هویت اسلامی ، ایرانی ، انقلابی ، پیشتاز در اخلاق و رفتار حسنه ، دارای نظام فراگیر منسجم فرهنگی ، هدایت گر نظام و شون جامعه ، الهام بخش امت اسلامی با تعامل فرهنگی سازنده در سطح مبانی و جایگاه نخست در تمامی عرصه های فرهنگی در جهان اسلام"
ان الله مع الصابرین
پاسخ اخطار
#2
ماده 2: هویت قرارگاه
قرارگاه در ذیل نهاد امامت جمعه با هویت فرهنگی(اسلامی، انقلابی)زیر تشکیل می شود:
1: کلیه فعالیت های قرارگاه در چارچوب قوانین مصرح نظام بوده و در قالب فعال سازی نهاد امامت جمعه به عنوان نهادی سیاسی اجتماعی و در پرتو زعامت ولایت فقیه صورت می پذیرد.
2: قرارگاه نظیر نهاد امامت جمعه ماهیتی فراجناحی دارد.
3: قرارگاه نظیر نهاد امامت جمعه ماهیتی سیاسی – اجتماعی دارد و زمینه تبلور این نهاد در تراز جامعه ولایی را فراهم می کند.
4: قرارگاه در دو بعد فرهنگ پذیری ( رویکرد تربیتی- اصلاحی) و کنترل اجتماعی( رویکرد بازدارندگی-بهره گیری از دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سطح عموم و هدایت نیروهای انتظامی در سطح نهادی) فعالیت می کند.
4: قرارگاه ماهیتی انسجام بخش و هماهنگ کننده داشته و برای افزایش بهره وری و بهره گیری از ظرفیت های نهفته در نهادها، سازماها ، تشکل های مردمی و عموم مردم فعالیت می کند.
5: شکل گیری قرارگاه در امور فرهنگی بر این مبنا استوار است که از یک سو موضوع و مسئله فرهنگ در اولویت برخوردار است و نیازمند توجه ویژه و فوق العاده است . بنابر این بر اساس بایسته های زیر فعالیت می کند:
• همه امکانات و ظرفیت های موجود در این مسیر باید بکار گرفته شود.
• از تشتت و پراکندگی و بخشی نگری باید پرهیز شود.
• کوتاهی در این مهم ممکن است خسران وزیان غیر قابل جبران به دنبال داشته باشد.
6: شکل گیری قرارگاه فرهنگی در دفتر امام جمعه شهرستان و با صدرات امام جمعه بر این نکات تأکید دارد:
• این قرارگاه دارای وجهه دینی است
• این قراگاه دارای وجهه مردمی است
• این قرارگاه زمینه تقویت مشارکت های سیاسی اجتماعی است.
• فرهنگ جامعه، محور حرکت فعالیت های اجتماعی سیاسی اقتصادی است.
7: اساس کار فرهنگی بر عملیات و اقدامات داوطلبانه و همراه با اعتقاد استوار است. بر این اساس قرارگاه تلاش می کند:
1-7)مشارکت های مردمی و تشکل های مردم نهاد را در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی نظام سازماندهی و جهت دهی کند
2-7)نقطه عزیمت خود را بر ایجاد اعتماد عمومی ، مشارکت اجتمای و انسجام اجتماعی به عنوان سرمایه های اجتماعی استوار سازد.
3-7)تلاش می کند فعالیت های مختلف نهادها و سازمانای دولتی و غیر دولتی را با پیوست فرهنگی قابل قبول هماهنگ، کنترل و نظارت کند.
4-7)بدون هرگونه مداخله مستقیم و غیر قانونی در امور دستگاهها و نهادها ، با اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جهت تعامل سازنده بین کارگزاران و مردم فرهنگ سازی کند.
5-7)با توسعه شبکه تعاملی و هماهنگ به توسعه ارتباطات چهره به چهره و به موقع با اقشار مختلف جامعه بپردازد.
6-7)با بهره گیری از راهکارهای آموزشی و پژوهشی ، تبلیغی و اطلاع رسانی از ظرفیت های نهادهای مختلف آموزشی ، پژوهشی، تبلیغی-رسانه ای- مطبوعاتی، در پیشبرد اهداف خود بهره جوید.
7-7)قرارگاه چون دیدبانی هشیار تحرکات دشمنان نظام در عرصه های سیاسی، اعتقادی و هویتی را رصد کرده و با بکارگیری شیوه های مختلف مورد تأیید نظام در جهت خنثی سازی عملیات آنها اقدام می کند.
8-7)این قرارگاه از تجربه موفق دفاع مقدس در اعتماد به نیروهای متعهد و انقلابی بهره جسته و در عین حال که با ارائه راهبردهای و نظارت و بهره گیری از مشاوره برای سلامت حرکت پشتوانه قوی ایجاد می کند؛ از هرگونه رفتار آمرانه و تحکمی غیر ضروری پرهیز کرده و به حرکت خودجوش مردمی اعتماد می کند.
9-7)قرارگاه گرچه چتر فعالیت خود را بر همه عرصه ها و نهادهای فرهنگی اجتماعی گسترده است ؛ اما مطالعه پیشینی و نظر کارشناسی را بر شناخت اولویت ها بکار خواهد گرفت . نظیر اینکه ممکن است قرارگاه در شرایط فعلی موضوع خانواده را حائز اهمیت بیشتر تشخیص داده و برای آن برنامه مفصل تری داشته باشد.
10-7)تلقی قرارگاه از کار فرهنگی[9] صرفا فعالیت های مباشرتا معطوف به فرهنگ نیست؛ چه بسا اموری که مستقیما فرهنگی شمرده نمی شود ولی دارای آثار فرهنگی با اهمیتی است. بر این اساس هر آنچه در تقویت باورها و ارزش های دینی و انقلابی مؤثر است کار فرهنگی تلقی می شود. از این قبیل است سامان دهی به اوضاع اقتصادی مناطق محروم و تقویت فعالیت های مردمی در کمک به بی بضاعتان جامعه
ان الله مع الصابرین
پاسخ اخطار
#3
ماده3: راهبردهای کلان :
راهبردهای کلان قرارگاه عبارت است از :
1)    حاکمیت فرهنگ تمسک به قرآن و عترت (ع) در کلیه فعالیت ها و جهت گیری ها
2)    تعمیق فرهنگ عمل به احکام و فروع دینی و نهادینه شدن شعائر ، نمادها و آیین ها به ویژه نماز، امر به معروف و نهی از منکر و عفت عمومی و حجاب
3)    تعمیق و نهادینه کردن ولایت مداری و تقویت روحیه و هویت انقلابی اسلامی
4)    حاکمیت اخلاق و ارزش های اسلامی[10] بویژه نهادینه شدن روحیه همگرایی ، کارجمعی ، تعاون اجتماعی مبتنی بر تقوا، ارتقاء تالف، اخوت اسلامی و اعتماد اجتماعی ، امیدواری، نشاط ، صداقت، نظم و انضباط و قانون پذیری و امنیت عمومی و اجتماعی
5)    استقرار و تعمیق الگوها و سبک های زندگی اسلامی ایرانی در عرصه های مختلف حیات فردی و اجتماعی
6)    افزایش ظرفیت های مقابله با تهاجم فرهنگی در سطح افکار عموم  و هشیاری در رخنه و تغییر محاسبات مسؤولان درمواجهه با مظاهر فرهنگ بیگانه و جنگ نرم و سبک های مخرب هویت اسلامی ایرانی با شناخت ابعاد تهاجم و بکارگیری شیوه های مقابله با آنها
7)    نظارت بر پیوست فرهنگی[11] اقدامات اساسی در سطح شهرستان و رصد اقدامات اساسی در سطح استان و کشور با توجه به آثار و پیامدهای احتمالی آن بر شهرستان
8)    توسعه و اشاعه و تبلیغ ارزشها، هنجارهای اسلامی ایرانی
9)    توانمند سازی جبهه فرهنگی مردمی انقلاب اسلامی و توسعه مشارکتهای اجتماعی سیاسی ، فرهنگی مردمی و تشکل های مردم نها
10) توانمند سازی گفتمان انقلاب اسلامی و جهت دهی به افکار عمومی و هماهنگ سازی جبهه مردمی انقلاب اسلامی
11) حمایت از فعالیت های سازنده و همسو با اهداف عالیه نظام و مواجهه با فعالیت های ناهمسو با اهداف عالیه نظام
12) نهادینه سازی فعالیت جمعی و هم افزایی و ارتقاء احساس مسئولیت اجتماعی در آحاد افراد جامعه و مسوولان و کارگزاران شهرستان
13) تحکیم پایه های نهادهای زیربنایی جامعه نظیر خانواده
14) بهره گیری و تقویت سرمایه های اجتماعی ( اعتماد اجتماعی، انسجام و مشارکت اجتماعی)
15) افزایش احساس امنیت عمومی
16) بهره گیری فزونتر از ظرفیت های رسانه ای ، هنری و فضای مجازی
17) افزایش آگاهی های عمومی و تخصصی
18) حساسیت فزون تر نسبت به معروف ها و منکرهای اجتماعی
19) افزایش اثربخشی فعالیت های فرهنگی
20) افزایش خودباوری فرهنگی و اعتماد به جوانان به عنوان آینده سازان جامعه
ان الله مع الصابرین
پاسخ اخطار
#4
ماده4: محورهای فعالیت( قلمرو موضوعی):
قرارگاه برای تحقق اهداف فوق، مطابق نقشه فرهنگی، محورهای هجده گانه زیر را در گستره فعالیت های خویش منظور می کند:
1.دین . دین داری 2.تبلیغ و رسانه 3. فرهنگ و هنر4.اجتماعی5.مدیریت سازمانهای فرهنگی 6. تعلیم و تربیت7.فرهنگ دفاعی 8. تعاملات منطقه ای، استانی و ملی و بین المللی، 9.کتاب و کتاب خوانی 10. توسعه و فرهنگ علمی و فنآوری 11. تعمیق رابطه فرهنگ و دین و سیاست 12. فرهنگ و مدیریت 13. فرهنگ و اقتصاد و بازار14. فرهنگ و زنان15. فرهنگ و ورزش 16. خانواده  17. فضای سایبری 18. صنایع فرهنگی
ان الله مع الصابرین
پاسخ اخطار
#5
ماده 5: جامعه هدف:

متناسب با جامعه هدف نهاد امامت جمعه که احاد افراد جامعه و نهادها و سازمانهای دولتی ، عمومی و غیر دولتی را در برمی گیرد . این قرارگاه نیز همه افراد و نهادها و تشکل های مردم نهاد و کلیه کسانی را که در قالب جبهه انقلاب اسلامی می گنجد ، شامل می شود.
ان الله مع الصابرین
پاسخ اخطار
#6
ماده 6: ارکان قرارگاه:
الف)رئیس شورا:
امام جمعه شهرستان ریاست شورا را برعهده دارد. و مطابق مسؤولیت ذاتی خویش و تکالیفی که قانون ایجاد قرارگاه فرهنگی و شورای سیاست گذاری متوجه ایشان می کند در پیشبرد اهداف قرارگاه فعالیت می کند.
ب)شورای سیاست گذاری:
این شورا متشکل از امام جمعه به عنوان رئیس شورا، فرماندار به عنوان دبیر شورا و رؤسای کارگروهها و رئیس دبیرخانه قرارگاه است و امور ستادی قرارگاه را بر عهده دارد. تشکیل جلسات و نحوه اداره جلسات و مصوبات و پیگیره آنها در آیین نامه ای تدوین می گردد.
ج) کارگروهها:
قرارگاه برای پیگیری امور فوق کارگروههای زیر را تشکیل می دهد. هر یک از کارگروهها متشکل از 5 الی 7 نفر از کارشناسان خبره و مدیران مرتبط با موضوع بوده که با هماهنگی و مشورت نهادها و سازمانهای مرتبط طبق آیین نامه انتخاب می شوند و  زیر نظر رئیس قرارگاه فعالیت خواهند کرد:
1. کارگروه آموزش و پژوهش و مراکز آموزش عالی
2. کارگروه زنان و خانواده
3. کارگروه آموزش و پرورش
4. کارگروه فرهنگ، هنر،رسانه و ورزش
5. کارگروه فضای مجازی
6. کارگروه تبلیغ و ارتباطات و مناسبت ها
7. کارگروه اقتصاد و بازار
8. کارگروه معماری و فضای شهری
9. کارگروه پیوست های فرهنگی
10. کارگروه روحانیت و حوزه های علمیه
11. کارگروه تشکل های مردم نهاد و هیآت
12. کارگروه امر به معروف و نهی از منکر و کنترل و نظارت
13. ...
د) دبیرخانه قرارگاه:
برای پیگیری امور اداری و مالی و منابع انسانی و تأمین نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری و آیین نامه های مورد نیاز قرارگاه و ثبت اسناد و مکاتبات و ساماندهی به امور کارگروهها دبیرخانه قرارگاه در دفتر امام جمعه تأسیس و مستقر می شود. رئیس دبیرخانه با حکم امام جمعه منصوب می شود.
تهیه کننده: حسن خیری؛ سرپرست وقت دانشگاه آزاد اسلامی نراق؛شهریور ماه 95 ، طبق مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دلیجان؛ 


[1] «واقع قضیّه این است که کارزار فرهنگی از کارزار نظامی اگر مهم تر نباشد و اگر خطرناک تر نباشد، کمتر نیست(مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 19 / 9 / 92)
[2] فرهنگ در تعریف نقشه فرهنگی عبارت است از : نظام داده ای از باورها و مفروضات اساسی ، ارزش ها، آداب و الگوهای رفتاری ریشه دار و دیرپا و نمادها و مصنوعات که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل می دهد و هویت آن را می سازد.
فرهنگ به مثابه روحجامعه به زندگی فردی و اجتماعی انسان معنا و هویت می بخشد و شکل دهنده و اثرگذار بر ذهنیت و گرایش های افراد و جامعه و تبیین کننده رفتار عمومی است.( نقشه مهندسی فرهنگی کشور)
فرهنگ اسلامی مبتنی بر فطرت ، قران و عترت ، ایمان ، اخلاقمحور ، خردگرا، تمدن ساز، پویا، پاسخگوی مقتضیات و نیازهای زمانه ، بدعت ستیز و خرافه زدا است. ( نقشه فرهنگی کشور)
امام راحل:«راه اصلاح یک مملکتى فرهنگ آن مملکت است؛ اصلاح باید از فرهنگ شروع بشود» (صحیفه‌ی امام، ج1، ص 390).
امام راحل :«فرهنگ، مبدأ همه خوشبختیها و بدبختیهای یک ملت است...راه اصلاح یک مملکت، فرهنگ آن مملکت است.اصلاح باید از فرهنگ شروع شود..(امام خمینی قدس سرّه در جمع اعضای نهضت سوادآموزی در سال 1360.)
فرهنگ مثل هواست که انسان وقتى که این هوا را استنشاق کرد، با هوایى که استنشاق کرده و با آن جانى که گرفته، مى تواند دو قدم بردارد و جلو برود؛ بقیه ى کارها همه برخاسته ى از آن چیزى است که شما استنشاق کرده اید. اگر چنانچه یک جایى، هواى مسمومى تزریق بشود، نتیجه اى که در اندامها دیده خواهد شد تابع آن مسمومیتى است که در این هواست. اگر فضا را با دود یا مخدرى تخدیر کنند، وقتى شما آن را استنشاق کردید، رفتار شما متناسب با آن چیزى خواهد شد که استنشاق کرده اید؛ فرهنگ یک چنین حالتى دارد. فرهنگ را دست کم نگیرید؛ خیلى مهم است.
بنابراین صرف وقت کنید و در بودجه هم برایش پول و فصول قابل توجهى بگذارید تا جهتِ ارزشى به فرهنگ بدهید. از جمله ى کارهایى که مسؤولین فرهنگى دولت خیلى باید به آن بپردازند و واقعاً یک دقیقه را در آن فروگذار نکنند، این است که به فرهنگ عمومى جامعه و ابزارها و وسائل فرهنگى، جهت ارزشى بدهند. چون تلاش زیادى شده تا جریانهاى فرهنگى و عاملهاى فرهنگى - هنر و ادبیات و شعر و سینما و بقیه - در جهت غیر ارزشى حرکت کنند و راه بیفتند. شما باید کمک کنید و همه ى تلاشتان را بکنید که به تحرکات فرهنگى کشور در جهت ارزشى جهت بدهید.»بیانات معظم له در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیأت دولت به مناسبت هفته دولت ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
ان الله مع الصابرین
پاسخ اخطار
#7
اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در مقدمه آن، چنین اذعان نموده‏اند:در طول تاریخ بشری، هر که سازمانهای رسمی از مسیر فرهنگی مردم جدا افتاده و برای خویش، سیر و سیاستی، اعم از غیر مردمی و ضد مردم داشته‏اند، بخصوص هر گاه مردم به دلایل متعدّد جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، روحی و نظایر آن از تشکل و تعامل فرهنگی دور و پراکنده شده‏اند، فرهنگ، لاجرم سیلان و جریان مطلوب و کمال یافته خویش را کم و بیش از دست داده و چه بسا به انقطاع و گسیختگی مبتلا شده است. در این صورت، انسان نتوانسته است از بار فرهنگی و بنیه عقلانی خویش در هیأت اجتماع و به نحوی که مقتضای روح جمعی است، حداکثر بهره‏برداری را به عمل آورد و در استحصال و استخراج ذخایر وجود، در حد اعلا توفیق یابد.» *اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ص 5)
[3] اصلاح جامعه بدون اصلاح فرهنگ آن میسر نیست. تلاش های اقتصادی و اجتماعی زمانی می توانند شاهد مقصود را در آغوش بگیرند که الزامات مورد نظر آنها در فرهنگ جامعه نهادینه شده باشد. ابعاد فرهنگ و تأثیر آن، بر خلاف باور برخی، به احداث مراکز آموزشی خلاصه نمی شود. گستره فرهنگ و کار فرهنگی از جزئی ترین فعالیت های فردی تا جدی ترین مسئولیت های اجتماعی کشیده شده است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب «فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است(سخنرانی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام، 1 / 1 / 93)
[4] مهندسی فرهنگ در تعریف نقشه فرهنگی عبارت است از " فرآیند شناخت و ترسیم وضع مصلوب فرهنگی جامعه بر اساس مبانی اصیل ، باورها و ارزش های اسلام ناب محمدی (ص) " و مهندسی فرهنگی عبارت است از " فرآیند بازطراحی ، اصلاح و ارتقاء شؤون و مناسبات نظام فرهنگی و نیز نظام های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور بر اساس فرهنگ مهندسی شده با توجه به شرایط و مقتضیات ملی و حیاتی "
[5] اصل دوم : جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏: 1 ـ خدای‏ یکتا (لااله‏‌الاالله‏) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او. 2 ـ وحی‏‌الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏. 3 ـ معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ بسوی‏ خدا. 4ـ عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع. 5 ـ امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏ 6 ـ کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا
[5] اصل سوم : دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر بکار برد: 1 ـ ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضائل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏ 2 ـ بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‌ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‌های‏ گروهی‏ و وسائل‏ دیگر 3 ـ آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه، در تمام‏ سطوح و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏ 4 ـ تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‌های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تاسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان
[6] اصول سیاست فرهنگی کشور مصوب سال 1377 در مقدمه این سند را چنین توصیف می‌کند : « سیاست فرهنگی درحقیقت همان توافق رسمی واتفاق نظر مسئولان ومتصدیان امور درتشخیص، تدوین وتعیین مهمترین اصول واولویتهای لازم الرعایه درحرکت فرهنگی است ... معاهده ای است که سلسله ای از اولویتها واصول وفروع یک حرکت فرهنگی را رسمیت می دهد و همفکری وهمجهتی را با همکاری و هماهنگی توام می کند. میثاقی است ملهم از آرمانها واعتقادات، ناظر بر تجربه ها و واقعیات . محدود به ظرفیتها و امکانات، توجه به آینده اهداف بعید وقریب، که به هرحال درظل و ذیل قانون اساسی قرارگرفته است». اگرچه این سند حاصل 15 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از سال 69 تا 71 برگزار شده است
ان الله مع الصابرین
پاسخ اخطار
#8
[7] در آخرین برنامه توسعه پنج ساله نظام امور زیر مورد تأکید قرار گرفته است:
• Ø    زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام (ره)  
• Ø    تقویت قانونگرایى، انضباط اجتماعى و وجدان کارى/ تقویت خودباورى/ تقویت روحیه کار جمعى، ابتکارو درستکارى/ تقویت قناعت و پرهیز از اسراف/ اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید
• Ø    ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملى براى تحقق آن
• Ø    تقویت هویت ملى جوانان / فراهم کردن محیط رشد فکرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‏هاى شغلى، ازدواج، مسکن و آسیب هاى اجتماعى آنان
• Ø     توجه به مقتضیات دوره جوانى و نیازها و توانایی هاى آنان
[8] .مقام معظم رهبری: باید نهاد نماز جمعه به عنوان مرکز و قرارگاه فرهنگی  در جامعه عمل کند(به نقل از دبیر همایش ائمه جمعه حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی در مصاحبه با برنامه «بدون خط‌خوردگی» رادیو گفت‌وگو،)
[9] .من یک وقت گفتم، اگر بنیاد شهید، جسم و روح را معادل می داند، باید نصف امکاناتش را در اختیار روح- یعنی کار فرهنگی- بگذارد. البته کار فرهنگی، فقط درست دادن و گفتن نیست. گاهی شما به یک نفر قرصی می دهید، یا در دهان کسی لقمه ای می گذارید. این کار، فرهنگی است. وقتی که صحبت از کار فرهنگی می‌شود، ذهنتان فورا به سمت مجله و روزنامه و امثال اینها نرود. نه، کار این خانم هم فرهنگی است. کاری که ایشان در بیمارستان می‌کنند، به نظر من خیلی اوقات، حتی ممکن است فرهنگی‌تر از کتابی باشد که ما هب دست یک نفر می‌دهیم. کار فرهنگی را درست لخت کنیم و بفهمیم یعنی چه. کار فرهنگی، آن چیزی نیست که لباس فرهنگی دارد. لباس فرهنگی، یعنی نوشته و کاغذ و قلم و امثال اینها. این، فرهنگ می‌شود؛ اما کار فرهنگی نیست. کار فرهنگی، یعنی روح فرهنگی در آن باشد، یک حرکت فرهنگی باشد، رشد بدهد و فعل و انفعال را در ذهن و مغز و جان و عواطف انسان به وجود آورد. اگر شما مدرسه درست کردید، من این مدرسه در روح کودکی که هدف و آماج کار تبلیغی شماست، اثر مثبت نگذاشت،‌ این کار چیست؟ می‌توانید ادعا کنید که کار فرهنگی است؟ نه،‌ این، ضدفرهنگی است. می خواهم حساسیت قضیه را توجه بکنید(بیانات در دیدار با قائم مقام و مسئولان بخش‌های مختلف بنیاد شهید انقلاب اسلامی 23/10/1369).
[10] ارزش ها بر اساس تعریف نقشه فرهنگی " مطلوب هایی برگرفته از مبانی دینی اند که بسترهای رشد و تعالی و موجب تمایز فرهنگ اسلامی ، ایرانی با سایر فرهنگ ها می باشند. ارزش هایی چون تعقل، ایمان ، اخلاق ، علم و عمل ارزش های بنیادین بشمار می روند که بر پایه آنها ارزش های اساسی چون عقلانیت دینی، حکمت سیاسی، بصیرت اجتماعی ، تدبیر معیشت ، توحید محوری، ولایت مداری، مهرورزی، عدالت، معرفت دینی ، معرفت هویتی ، دانش و مهارت ارتباطی دانش و مهارت حرفه ای ، عزت و مدارا، کرامت ، انفاق و ایثار ، امر به معروف و نهای از منکر ، مردم سالاری ، انضباط اجتماعی، کار و تلاش تحقق می یابد.
ان الله مع الصابرین
پاسخ اخطار
#9
[11] پیوست فرهنگی سندی است که مشتمل بر مطالعات کارشناسی، مبین پیش بینی پیامدهای فرهنگی و اعمال الزامات و استانداردهای مربوط در هر نوع طرح ، تعلیم و اقدامات کلان فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی، حقوقی و قضایی متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی کشور ( نقشه مهندسی فرهنگی کشور) رهبر معظم‌انقلاب ‌اسلامی‌ حضرت ‌آیت‌الله ‌العظمی‌خامنه‌ای(مدظله العالی) در‌ دیدار ‌اعضای شورای‌ عالی‌انقلاب‌فرهنگی در آذرماه سال 1386 ضرورت تهیه پیوست‌فرهنگی برای طرح‌های‌گوناگون کشور را مورد تأکید قراردادند و فرمودند «در طرح‌های گوناگون که در کشور تنظیم می‌شود، طرح‌های پولی و مالی و عمرانی، حتما یک پیوست فرهنگی وجود داشته باشد» و همچنین در نخستین بند سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز در ماده (2) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تهیه پیوست‌فرهنگی برای طرح‌های مهم و جدید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تاکید و تصویب قرار گرفته است.
ان الله مع الصابرین
پاسخ اخطار


موضوعات مرتبط با این موضوع…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
news رسانه ی مهدیار متفاوت ترین وبلاگ فرهنگی ایران راه اندازی شد ! mahdiar_313 2 128 ۱۳۹۹-۹-۴، ۰۲:۰۸ صبح
آخرین ارسال: nyusha
atamalek [تولید انجمن] معرفی قرارگاه های فرهنگی ADMIN 4 308 ۱۳۹۹-۶-۲۷، ۰۸:۰۴ صبح
آخرین ارسال: ADMIN
  کلاس هایی برای دانشجویان ADMIN 4 107 ۱۳۹۹-۶-۴، ۱۲:۲۴ عصر
آخرین ارسال: ADMIN
  طرح قرآنی برای راهیان نور ADMIN 2 89 ۱۳۹۹-۶-۴، ۱۱:۰۸ صبح
آخرین ارسال: ADMIN
  برنامه هایی برای جشن نیمه شعبان ADMIN 4 97 ۱۳۹۹-۶-۲، ۰۳:۲۴ صبح
آخرین ارسال: ADMIN
  کار فرهنگی در عید غدیر ADMIN 6 108 ۱۳۹۹-۶-۲، ۰۲:۴۱ صبح
آخرین ارسال: ADMIN
  آیا فکر میکنید فعال فرهنگی هستید؟ ADMIN 1 74 ۱۳۹۹-۵-۱۲، ۱۲:۰۲ صبح
آخرین ارسال: ADMIN
  کار فرهنگی اصیل ADMIN 1 78 ۱۳۹۹-۵-۹، ۰۲:۰۶ عصر
آخرین ارسال: ADMIN
  پول و کار فرهنگی ADMIN 0 56 ۱۳۹۹-۵-۹، ۱۲:۲۶ عصر
آخرین ارسال: ADMIN
  8 اصل کار فرهنگی از زبان حاج آقای قرایتی ADMIN 7 86 ۱۳۹۹-۵-۹، ۱۱:۵۹ صبح
آخرین ارسال: ADMINکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان