امتیاز موضوع:
  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 2.67
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عوامل اثر گذار در كم شدن جوجه درآوری
#1

عکس

عوامل تاثیر گذار در کاهش جوجه درآوری در جوجه کشی های تجاری، که تعداد بسياري تخم مرغ وجود دارد شکستن و نقد تمام تخم مرغ هایی که تبدیل به جوجه نشده اند غیر احتمالا . ولی تحلیل تعدادی از تخم مرغ ها از هر گله که به جوجه تبدیل نشده اند می تواند وسائل ارزشمند ی در عیب یابی و رفع مشکلات ناشی از مدیریت گله مادر یا جوجه کشی باشد.

عوامل اثر گذار در کاهش جوجه درآوری:

تست نوری شکستن تخم مرغ های باقیمانده

منظور از تخم مرغ های باقیمانده تخم مرغ هایی هستند که دوره جوجه کشی آنها کامل شده است (اکثرا ً حدود دور روز 5/21) اما به جوجه تبدیل نشده اند. همچنین تخم مرغ های باقیمانده احتمالا حاوی جوجه هایی باشند که از تخم مرغ خارج شده اند، ولی بسیار زیاد ضعیف یا غیر طبیعی هستند که مانع از رشد نمو طبیعی جوجه در مزرعه جوجه گوشتی می شود.

در جوجه کشی های تجاری، که تعداد بسياري تخم مرغ وجود دارد شکستن تحلیل تمام تخم مرغ هایی که تبدیل به جوجه نشده اند غیر شاید . اما تحلیل تعدادی از تخم مرغ ها از هر گله که به جوجه تبدیل نشده اند می تواند وسائل ارزشمند ی در عیب یابی رفع موارد ناشی از مدیریت گله مادر یا جوجه کشی باشد. شکستن تخم مرغ هایی که تبدیل به جوجه نشده اند به صورت پروگرام معین ، حتی چنانچه باروری و جوجه در آوری خوب باشد، بسیار زیاد ارزشمند است. داشتن اطلاعات پایه از هر گله زمانی به عملکرد مناسبی دارد به تشخیص موارد ی که شاید در آینده به وجود آیند یاری خواهد کرد.

ً شکستن تخم مرغ ها در سه وهله مختلف انجام می شود: تخم مرغ های تازه ، تخم مرغ هایی که جهت مدت معین ی خوابانده ( ً روز 7 تا 14) تست نوری شده اند، و تخم مرغ های باقی مانده در زمانی که جوجه از تخم مرغ خارج می شود.

نتیجه بدست آمده از شکستن تخم مرغ ها در این مراحل می تواند برآورد دقیقتری را به دست دهد. حداقل 6 سینی (سینی ای 42 تایی) می بایست تحلیل شوند و تلاش گردد تا تخم مرغ های مورد ارزیابی ، نمونه هایی از تمام سالن ها مناطق مختلف قفسه دستگاه جوجه کشی (بالا تا پایین از گوشه به گوشه دیگر) باشند. برترین وضعیت قرار گرفتن تخم مرغ در سینی ها طوری است که انتهای باریک آنها به سمت پایین باشد و پس پارت بالایی آن که انتهای پهن تخم مرغ است، به آهستگی شکسته برداشته شود. به منظور تحلیل تخم مرغ، همیشه باید محتویات خونی یا جنین آن خارج شوند.

شکستن تخم مرغ تازه

شکستن تخم مرغ های تازه به منظور تعیین باروری گله انجام می شود. چنانچه چه در این نقد به دلایل اقتصادی تخم مرغ هایی با کیفیت پایین مورد استفاده قرار می گیرند، اما استفاده از تخم مرغ های با کیفیت بالا، هر چند به این مفهوم است که تخم مرغ های شکسته شده می توانند تبدیل به جوجه شوند، مفید تر خواهد بود.

شکستن تخم مرغ های آزمایش نوری

شکستن تخمم مرغ های آزمایش نوری کمتر متداول است، زیرا خارج کردن تخم مرغ ها از قفسه های میانی دستگاه جوجه کشی ارزان چند سنی مساله است. بر پایه تست نوری تخم مرغ، تمام تخم مرغ هایی که ظاهر غیر بارور یا روشن دارند، برای اطمینان از اینکه واقعا ً غیر بارور هستند جنینی که در مراحل بسیار زیاد اولیه جوجه کشی مرده است، نیستند، می بایست شکسته شوند. اینآموزش می تواند برای تحلیل نطفه داری مورد استفاده قرار گیرد، اما دقت آن به اندازه تعین باروری در تخم مرغ تازه داشته شده ( خوابانده نشده) نیست.

ارزش اینراهنمای وقتی است که به وجود تعداد ی جنین مرده در مراحل اولیه جوجه کشی نسبت به تعداد معمول، مشکوک باشیم. جنین های مرده در مراحل اولیه یا دارای غشا بیشتر شدن کرده هستند (حدود 2 روز مرده است) یا دارای حلقه خونی اطراف سطح داخلی پوسته خواهند بود (بعد از 3 روز مرده است). اگر جنین در مراحل انتها جوجه کشی مرده باشد، شاید بدن آن در اندازه های مختلف، بسته به روزی که مرده است، در تخم مرغ وجود داشته باشد. حدود روز مرگ را می توان با آشنایی از اینکه جنین طبیعی در روزهای مختلف جوجه کشی چه ظاهری دارد، حدس زد. همچنین می توان از شکستن تخم مرغ های آزمایش نوری به منظور نقد جنین هایی که به سبب فساد تخم مرغ ها، ترک ها وارونه قرار گرفتن تخم مرغ ها مرده اند استفاده کرد.

شکستن تخم مرغ هایی که به جوجه تبدیل نشده اند

شکستن تخم مرغ هایی که به جوجه تبدیل نشده اند، وسائل تشخیصی است که می تواند برای بررسی کلی دوره جوجه کشی مانند میزان باروری، تلفات اولیه تلفات میانی، تلفات انتهایی، جوجه در آوری، به علاوه تخم مرغ های فاسد شکسته وارونه، مورد مصرف قرار گیرد. چنانچه میزان باروری یا مرگ جنین در مراحل اولیه (پایین تر از 4 روز جوجه کشی) مورد تردید باشد، اینشیوه برترین وسائل تشخیص نیست، زیرا بررسی دقیق بعد از 21 روز جوجه کشی به منظور تشخیص اینکه تخم مرغ غیر بارور بوده یا در مراحل اولیه مرده است، بسیار زیاد مساله خواهد بود. لذا می بایست دوباره حداقل 6 سبد از دستگاه هچر، از بخش های مختلف آن برای بررسی تعداد جوجه های سالمی که از تخم مرغ در آمده اند(قابل فروش) به علاوه تعدادی که حذف می شوند (جوجه هایی که قابل فروش به پرورش دهندگان جوجه گوشتی نیستند) مورد نقد قرار گیرند. تخم مرغ هایی که به جوجه تبدیل نشده اند بایستی برداشته شوند اولین ارزیابی آنها، دیدن این نکته است که آیا سوراخ کردن پوسته خارجی اتفاق افتاده یا خیر و اگر اتفاق افتاده، جنین زنده است یا مرده. اگر تخم مرغ سالم است، باید انتهای پهن آن آهسته شکسته و جدا گردد اتاقک هوایی به منظور معین کردن اینکه نوک زدن داخلی اتفاق افتاده یا خیر، نقد شود. با کیفیت ترین روش ارائه اطلاعات به صورت درصدی از کل تخم مرغ های قرار گرفته درون آن سینی، سبد هچر یا غیره است. بسته به سن گله اکثرا ٌ ً تلفات اولیه بین 2 و 3% تلفات میانی حدود 0.5 % و تلفات انتهایی (حاوی تلفات نوک زده) بین 3-5% است.

ارزیابی رفع مشکل

ارزیابی و رفع مساله در باروری و به ویژه جوجه در آوری زیاد با اهمیت است. زیرا ابه احتمال زیاد لاً كم شدن در تولید فقط به یک نیست لذا ارائه راه حلی روشن جهت موارد مفرق زیاد دشوار به نظر می رسد.

عکس
dquail
شرح زیر فهرست کلی از عوامل تاثیر گذار در کاهش تولید است.

بی نطفگی:

- تعداد خروسهای

- وضعیت جسمی خروس (پاهای ضعیف یا اضافه وزن)

- مرغ های سنگین

-


تلفات اولیه جنین

- کیفیت پایین پوسته

- زیاد شدن وقت نگهداری تخم مرغ قبل از جوجه کشی

- کمبود ویتامین (به ویژه A E یا بیوتین)

- سن گله (گله ای جوان)

- مراقبت حمل و نقل بد تخم مرغ

- تخم مرغ های فاسد

- مساله گردش تخم مرغ

- سویه گله مادر

تلفات میانی جنین

- مهم ترین دلیل آن تغذیه ضعیف مرغ های مادر

- تخم مرغ فاسد

تلفات انتهایی جنین

- زیاد شدن زمان نگهداری تخم مرغ قبل از جوجه کشی

- دمای پایین دستگاه جوجه کشی

- رطوبت بالا (كم شدن رطوبت از دست رفته)

- انتقال ضعیف اکسی ژن از طریق پوسته

- سویه گله مادر

- کمبود ویتامین مواد معدنی (به ویژه بیوتین، فولاسین، فسفر منگنز)

- تخم مرغ های وارونه


جوجه های ضعیف یا غیر طبیعی

- دمای بالا یا پایین دستگاه جوجه کشی یا هچر

- رطوبت بالا یا پایین دستگاه جوجه کشی یا هچر

- زیاد شدن مراقبت تخم مرغ قبل از جوجه کشی

- آلودگی تخم مرغ

- کمبود ویتامین ها موآدم عدنی

- تخم مرغ های وارونه


در خاتمه می بایست در استفاده عاقلانه از اطلاعات بدست آمده دقت شود. ارزیابی رفع علل موارد اطلاعات منفرد و جدا از نیز نگهداری شود. چنانچه فقط به جوجه در آوری کل تخم مرغ های خوابانده شده توجه شود، زمانی که جوجه در آوری پایین باشد، شما قادر نخواهید بود بگوئید این مساله از گله مادر است یا تخم مرغ ها قادر نیستند به جوجه تبدیل شوند. وقتی که به باروری جوجه در آوری تخم مرغ های بارور تذکر شود، بیشتر معین می گردد که دلیل اصلی کاهش جوجه در آوری کل تخم مرغ های خوابانده شده، ابه احتمال زیاد لاً به سبب کاهش باروری گله است تا مساله در جوجه در آوری.
پاسخ
#2
ای خداااااا عاشق جوجم
درب ضد سرقت
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان