امتیاز موضوع:
  • 9 رأی - میانگین امتیازات: 3.11
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

مدارک لازم برای ثبت برند چیست و مراحل به چه صورت می باشد؟

#1
برند (brand ) یا نمانام ، یک نام ، عبارت ،طرح ،ویژگی ،نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص کننده ی خدمات یا فروشنده ی محصولی خاص می باشد که به وسیله ی آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز گردد. عنوان قانونی برای برند ،علامت تجاری است .به بیانی دیگر ،هر نوع علامت ، اعم از نقش تصویر،رقم،حرف،عبارت،مهر،کلمه و...که برای امتیاز تشخیص محصول صنعتی،تجاری یا کشاورزی اختیار می شود را علامت تجاری می گویند.حق استفاده ی انحصاری در علائم تجاری ویژه ی کسی است که آن را به ثبت رسانیده است.ثبت علائم تجاری و اختراعات بر عهده ی اداره ی مالکیت های صنعتی می باشد. در واقع تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی بر عهده ی سازمان ثبت اسناد و املاک است و اداره ی مالکیت صنعتی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، ثبت کلیه ی موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع ، علامت ، علامت جمعی و طرح صنعتی را بر عهده دارد.

به موجب قانون، ثبت علائم تجاری اختیاری است،مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید.1برای ثبت اظهارنامه ی علائم تجاری می توان با ورود به سامانه ی [مهمان ها نمیتوانند لینک های موجود در پیام ها را ببینند. لطفا از اینجا ثبت نام کنید تا بتوانید لینک ها را ببینید.] بدون مراجعه ی حضوری به اداره ی ثبت علائم تجاری،اقدام به ثبت و پیگیری نمود.کلیه ی مطالب مربوط به ویرایش اظهارنامه ی علائم تجاری،پیگیری اظهارنامه و چاپ اظهارنامه از طریق همین سامانه قابل رصد و پیگیری است. همچنین ورود اطلاعات اظهارنامه از قبیل مشخصات مالک،نماینده ی قانونی، دریافت کننده ی ابلاغ،کالاها و خدمات،توصیف علامت و ...بارگذاری ضمائم اظهارنامه ،مدارک مثبت هویت(حقیقی /حقوقی) ،نمونه علامت،وکالتنامه،مدارک دال بر فعالیت،مستند معنی کلمه،بازبینی اطلاعات و ضمائم از طریق همین سامانه صورت می گیرد.

مراحل و مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری :

1) ورود اطلاعات و تکمیل فرم اینترنتی اظهارنامه ی ثبت علامت 2) ارسال و تکمیل مدارک (الف)اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه وکارت ملی ب)اشخاص حقوقی:ارایه ی پروانه ی بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه ی کسب برابر اصل شده، تصویر اولین روزنامه ی رسمی شرکت.(آگهی تاسیس)و روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره ی شرکت که دوره ی آن سپری نشده باشد(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد). کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان دارندگان حق امضا.3) نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی وتوضیح در برگی جداگانه در خصوص علامت ،مدارک دال بر فعالیت مستند ، به عنوان مثال جواز تاًسیس از صنایع یا پروانه ی بهره برداری صنایع یا پروانه ی ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه ی کسب و یا هر مدرک قابل قبولی که اثبات کننده ی فعالیت شما در حوزه ای باشد که قصد ثبت علامت برای آن را دارید ، همین طور معنی کلمه وتوصیف آن .( در صورتی که علامت به صورت لاتین باشد وجود کارت بازرگانی الزامی است) 4) برابر اصل کردن مدارک توسط وکیل 5) پرداخت مبلغ حق الوکاله و اخذ شماره ی فیش واریزی 6)تنظیم مدارک و ارجاع به اداره ی مالکیت صنعتی 7)در صورت ابلاغ اخطار ،می بایست رفع نقص سریعاً صورت بگیرد والا رد می شود(30 روز) 8)استفاده از حق تقدم (در صورت لزوم ) در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند. 9)نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی1)طبق مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران، ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است: داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی ، مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند، مشروبات و آب های گازدار ، لوازم آرایشی که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.و تاییدیه مقام صلاحیت دار(در صورتیکه ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد) در صورت لزوم. 10)رسید

مربوط به پرداخت هزینه های قانونی مطابق جدول هزینه ها

قابل ذکر است تمامی هزینه ها برای اظهارنامه با مالک ایرانی صرفاً از طریق همین سامانه در انتهای فرآیند ثبت

اظهارنامه و یا ثبت فرآیند انواع درخواست (رفع نقص، پرداخت حق الثبت ، تمدید، انتقال و ...) قابل پرداخت است.لذا

امکان ثبت درخواست هایی که هزینه ی مربوطه در بانک پرداخت شده باشد وجود ندارد. پرداخت هزینه و دریافت شماره ی اظهارنامه صرفاً پس از بازبینی و تاًیید اطلاعات و ضمائم در این بخش میسر می گردد.در ضمن ،.پرداخت هزینه ،به منزله ی تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد.متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه ی او هنوز ثبت نشده است آن را مسترد کند.

بررسی اظهارنامه صرفاً بر اساس اولویت زمان ثبت آن ها در سامانه می باشد.پس از تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی در سامانه، اداره ی مالکیت صنعتی ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و نتایج حاصل از بررسی اظهارنامه یکی از موارد ذیل خواهد بود:

الف) آگهی نوبت اول (آگهی تقاضای ثبت) در صورتی که اداره به دلیل رعایت الزامات قانونی و عدم وجود مشابه و یا عین علامت درخواستی شما ، علامت را قابل ثبت بداند اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند. طبق قانون چنانچه اظهارنامه ی ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت تجاری برای آن ها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی باشد به اداره ی مالکیت صنعتی تسلیم می شود.پرداخت هزینه های ثبت علامت، بر عهده ی متقاضی است.پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت ، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت ، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل ، علامت قانوناً قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.هرگاه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ی ثبت را به نام متقاضی صادر می نماید.

ب) ابلاغیه ی رفع نقص:حالتیست که در مدارک ارسالی و یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقصی وجود داشته باشد.

ج)ابلاغیه ی رد اظهارنامه:حالتیست که در عنوان و یا تصویر علامت ،الزامات قانونی رعایت نشده باشد یا اینکه پس از بررسی مشابه و یا عین علامت درخواستی برای کالاهای مورد نظر شما، قبلاً به نام شخص دیگری ثبت شده باشد.

د)ابلاغیه ی رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه :حالتیست که بخشی از کالاها و یا خدمات به دلیل بند فوق قابل ثبت نمی باشد.

مواردی که طبق قانون منجر به رد علامت می شود:

1)درخواست عین یا مشابه علامت

2)درخواست علامتی که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

3) کلمات یا عباراتی که به نوعی انتساب به سازمان ها یا مقامات رسمی ایران را تداعی یا القا نماید، از قبیل قید کلماتی چون انقلابی یا دولتی و نظایر آن ها

4)درخواست علامتی که حاوی نمادها یا نشان های رسمی باشد.نظیر نشان نظامی ، پرچم ، علائم دولتی و بین المللی ، باستانی ، نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور

5)درخواست علامتی که از نشانه ها و علائم جغرافیایی می باشد و مصرف کننده ی عادی را نسبت به مبدا و کیفیت محصولات گمراه می سازد.

6)درخواست علامتی که جزو علائم مشهوره می باشد.

7)درخواست علامتی که از اسامی متبرکه باشد.

8)درخواست علامتی که مخل امنیت ملی باشد.

9)درخواست علامتی که بیانگر مشاهیر باشد.

10)مطابق با بند الف از ماده ی 6 ثالث قرارداد اتحادیه ی پاریس،استفاده از نام،نام خانوادگی اشخاص ثالث به عنوان علامت تجاری ممنوع می باشد.

11)درخواست علامتی که اساساً مشمول شرایط علامت نمی باشد و یا با توجه به نوع کالا بصورت عام و فاقد صفت مشخصه باشد.

12)درخواست علامتی که با ماده ی 21 قانون حمایت از حقوق موًلفان و منصفان و هنرمندان در تعارض باشد.

13)علائمی که عنوان یا اسم عمومی و مورد استفاده ی همگانی باشد، مثل عنوان پارچه،ماشین و ..

14) درخواست علامتی که حاوی اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه باشد.

لذا جهت ثبت برند از به کار بردن این علائم خودداری نمایید.

مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی ثبت آن می باشد.این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است.یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود ، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود. ضمنا ًهر ذی نفع می تواند از دادگاه ، ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.علائم تجاری قابل انتقال بوده و جزء حقوق تجارتی دارنده ی آن است.شایان ذکر است رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن ،طبق ماده ی 59 ،در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.


لینک منبع : [مهمان ها نمیتوانند لینک های موجود در پیام ها را ببینند. لطفا از اینجا ثبت نام کنید تا بتوانید لینک ها را ببینید.]
پاسخ اخطار


موضوعات مرتبط با این موضوع…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  قمر در عقرب چیست؟ ADMIN 2 72 ۱۳۹۹-۸-۱۳، ۰۵:۱۵ عصر
آخرین ارسال: ADMIN
  31 موضوع برای صحبت با دیگران ADMIN 5 120 ۱۳۹۹-۶-۲۶، ۰۸:۵۰ صبح
آخرین ارسال: ADMIN
  تجربه ای جدید برای آقای آشنا ADMIN 0 120 ۱۳۹۹-۳-۴، ۰۹:۲۷ صبح
آخرین ارسال: ADMIN
  دستور رهبری برای مسکونی کردن جزایر ایرانی ADMIN 0 122 ۱۳۹۹-۲-۱۸، ۰۱:۱۷ صبح
آخرین ارسال: ADMIN
  پرسپولیس درخواستی برای بیرانوند نداده است/ صادقیان از نفت می رود alireza13 0 115 ۱۳۹۴-۱۰-۱۴، ۰۳:۰۴ عصر
آخرین ارسال: alireza13
  تغییرات تعرفه های گمرکی برای ترخیص کار ها sara.shrz 0 206 ۱۳۹۴-۱۰-۱۳، ۱۱:۴۲ صبح
آخرین ارسال: sara.shrz
  انتقاد از برنامه جدید دولت برای افزایش قیمت بنزین heidari 0 97 ۱۳۹۴-۱۰-۳، ۱۲:۱۰ عصر
آخرین ارسال: heidari
  تراکتورسازی - استقلال؛ دیداری برای یخ شدن برف تبریز/ یکی می‌میرد! heidari 0 110 ۱۳۹۴-۹-۳۰، ۱۱:۰۶ صبح
آخرین ارسال: heidari
  خانواده سردار فولادگر برای پیگیری سرنوشت وی به عربستان رفتند heidari 0 111 ۱۳۹۴-۹-۲۸، ۰۵:۵۴ عصر
آخرین ارسال: heidari
  شش ماه حبس برای رئیس و خبر بد برای استقلالی‌ها/ یک جوان درگذشت fbahrami 0 85 ۱۳۹۴-۹-۲۶، ۰۹:۵۹ صبح
آخرین ارسال: fbahramiکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان