امتیاز موضوع:
  • 37 رأی - میانگین امتیازات: 2.51
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چه ازدواج کرده باشید، چه نکرده باشید، این دا ستان واقعی رابخوانید
#1

وقتی آن شب از سر کار به خانه برگشتم، همسرم داشت غذا را آماده می‌کرد، دست او
را گرفتم و گفتم، باید چیزی را به تو بگویم. او نشست و به آرامی مشغول غذا
خوردن شد. غم و ناراحتی توی چشمانش را خوب می‌دیدم
یکدفعه نفهمیدم چطور دهانم را باز کردم. اما باید به او می‌گفتم که در
ذهنم چه می‌گذرد. من طلاق می‌خواستم. به آرامی موضوع را مطرح کردم.
به نظر
نمی‌رسید که از حرفهایم ناراحت شده باشد، فقط به نرمی پرسید، چرا؟
ازجواب دادن به سوالش سر باز زدم. این باعث شد عصبانی شود. ظرف غذایش را به
کناری پرت کرد و سرم داد کشید، تو مرد نیستی! آن شب، دیگر اصلاً با هم حرف
نزدیم. او گریه می‌کرد. می‌دانم دوست داشت بداند که چه بر سر زندگی‌اش آمده
است. اما واقعاً نمی‌توانستم جواب قانع‌کننده‌ای به او بدهم. من دیگر
دوستش نداشتم، فقط دلم برایش می‌سوخت
با یک احساس گناه و عذاب وجدان عمیق، برگه طلاق را آماده کردم که در
آن قید شده بود می‌تواند خانه، ماشین، و 30% از سهم کارخانه‌ام را بردارد
.
نگاهی به برگه‌ها انداخت و آن را ریز ریز پاره کرد. زنی که 10 سال زندگیش
را با من گذرانده بود برایم به غریبه‌ای تبدیل شده بود. از اینکه وقت و
انرژیش را برای من به هدر داده بود متاسف بودم اما واقعاً نمی‌توانستم به
آن زندگی برگردم چون عاشق یک نفر دیگر شده بودم. آخر بلند بلند جلوی من
گریه سر داد و این دقیقاً همان چیزی بود که انتظار داشتم ببینم. برای من
گریه او نوعی رهایی بود. فکر طلاق که هفته‌ها بود ذهن
من را به خود مشغول کرده بود، الان محکم‌تر و واضح‌تر شده بود
روزبعد خیلی دیر به خانه برگشتم و دیدم که پشت میز نشسته و چیزی می‌نویسد
شام نخورده بودم اما مستقیم رفتم بخوابم و خیلی زود خوابم برد چون واقعاً
بعد از گذراندن یک روز لذت بخش با معشوقه جدیدم خسته بودم. وقتی بیدار شدم،
هنوز پشت میز مشغول نوشتن بود. توجهی نکردم و دوباره به خواب رفتم
صبح روز بعد او شرایط طلاق خود را نوشته بود: هیچ چیزی از من نمی‌خواست و
فقط یک ماه فرصت قبل از طلاق خواسته بود. او درخواست کرده بود که در آن یک
ماه هر دوی ما تلاش کنیم یک زندگی نرمال داشته باشیم. دلایل او ساده بود
:
وقت امتحانات پسرمان بود و او نمی‌خواست که فکر او بخاطر مشکلات ما مغشوش شود
برای من قابل قبول بود. اما یک چیز دیگر هم خواسته بود. او از من خواسته بود
زمانی که او را در روز عروسی وارد اتاقمان کردم به یاد آورم. از من خواسته
بود که در آن یک ماه هر روز او را بغل کرده و از اتاقمان به سمت در ورودی
ببرم. فکر می‌کردم که دیوانه شده است. اما برای اینکه روزهای آخر با هم
بودنمان قابل‌تحمل‌تر باشد، درخواست عجیبش را قبول کردم
درمورد شرایط طلاق همسرم با معشوقه‌ام حرف زدم. بلند بلند خندید و گفت
که خیلی عجیب است. و بعد با خنده و استهزا گفت که هر حقه‌ای هم که سوار کند
باید بالاخره این طلاق را بپذیرد
از زمانیکه طلاق را به طور علنی
عنوان کرده بودم من و همسرم هیچ تماس جسمی با هم نداشتیم. وقتی روز اول او
را بغل کردم تا از اتاق بیرون بیاورم هر دوی ما احساس خامی و تازه‌کاری
داشتیم. پسرم به پشتم زد و گفت اوه بابا رو ببین مامان رو بغل کرده. اول او
را از اتاق به نشیمن آورده و بعد از آنجا به سمت در ورودی بردم. حدود 10
متر او را در آغوشم داشتم. کمی ناراحت بودم. او را

بیرون در خانه گذاشتم و او رفت که منتظر اتوبوس شود که به سر کار برود. من
هم به تنهایی سوار ماشین شده و به سمت شرکت حرکت کردم
درروز دوم هر دوی ما برخورد راحت‌تری داشتیم. به سینه من تکیه داد
. می‌توانستم بوی عطری که به پیراهنش زده بود را حس کنم. فهمیدم که خیلی وقت
است خوب به همسرم نگاه نکرده‌ام. فهمیدم که دیگر مثل قبل جوان نیست
. چروک‌های ریزی روی صورتش افتاده بود و موهایش کمی سفید شده بود. یک دقیقه
با خودم فکر کردم که من برای این زن چه کار کرده‌ام

در روز چهارم وقتی او را بغل کرده و بلند کردم، احساس کردم حس صمیمیت
بینمان برگشته است. این آن زنی بود که 10 سال زندگی خود را صرف من کرده
بود. در روز پنجم و ششم فهمیدم که حس صمیمیت بینمان در حال رشد است. چیزی
از این موضوع به معشوقه‌ام نگفتم. هر چه روزها جلوتر می‌رفتند، بغل کردن او
برایم راحت‌تر می‌شد. این تمرین روزانه قوی‌ترم کرده بود!
یک روز داشت انتخاب می‌کرد چه لباسی تن کند. چند پیراهن را امتحان کرد
اما لباس مناسبی پیدا نکرد. آه کشید و گفت که همه لباس‌هایم گشاد شده‌اند
.
یکدفعه فهمیدم که چقدر لاغر شده است، به همین خاطر بود که می‌توانستم
اینقدر راحت‌تر بلندش کنم.
یکدفعه ضربه به من وارد شد. بخاطر همه این درد و غصه‌هاست که اینطور شده است. ناخودآگاه به سمتش رفته و سرش را لمس کردم.
همان لحظه پسرم وارد اتاق شد و گفت که بابا وقتش است که مامان را بغل کنی و
بیرون بیاوری. برای او دیدن اینکه پدرش مادرش را بغل کرده و بیرون ببرد بخش
مهمی از زندگیش شده بود. همسرم به پسرمان اشاره کرد که نزدیکتر شود و او
را محکم در آغوش گرفت. صورتم را برگرداندم تا نگاه نکنم چون می‌ترسیدم در
این لحظه آخر نظرم را تغییر دهم. بعد او را در آغوش گرفته و بلند کردم و از
اتاق خواب بیرون آورده و به سمت در بردم. دستانش را خیلی طبیعی و
نرم دور گردنم انداخته بود. من هم او را محکم در آغوش داشتم. درست مثل روزعروسیمان
اما وزن سبک‌تر او باعث ناراحتیم شد. در روز آخر، وقتی او را در آغوشم
گرفتم به سختی می‌توانستم یک قدم بردارم. پسرم به مدرسه رفته بود. محکم
بغلش کردن و گفتم، واقعاً نفهمیده بودم که زندگیمان صمیمیت کم دارد. سریع
سوار ماشین شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. وقتی رسیدم حتی در ماشین را هم
قفل نکردم. می‌ترسیدم هر تاخیری نظرم را تغییر دهد. از پله‌ها بالا رفتم.
معشوقه‌ام که منشی‌ام هم بود در را به رویم باز کرد و به او گفتم که
متاسفم، دیگر نمی‌خواهم طلاق بگیرم.
او نگاهی به من انداخت، تعجب کرده بود، دستش را روی پیشانی‌ام گذاشت و
گفت تب داری؟ دستش را از روی صورتم کشیدم. گفتم متاسفم. من نمی‌خواهم طلاق
بگیرم. زندگی زناشویی من احتمالاً به این دلیل خسته‌کننده شده بود که من و
زنم به جزئیات زندگیمان توجهی نداشتیم نه به این دلیل که من دیگر دوستش
نداشتم. حالا می‌فهمم دیگر باید تا وقتی مرگ ما را از هم جدا کند هر روی او
را در آغوش گرفته و از اتاق خوابمان بیرون بیاورم. معشوقه‌ام احساس می‌کرد
که تازه از خواب بیدار شده است. یک سیلی محکم به گوشم زد و بعد در را
کوبید و زیر گریه زد. از پله‌ها پایین رفتم و
سوار ماشین شدم. سر راه جلوی یک مغازه گل‌فروشی ایستادم و یک سبد گل برای
همسرم سفارش دادم. فروشنده پرسید که دوست دارم روی کارت چه بنویسم. لبخند
زدم و نوشتم، تا وقتی مرگ ما را از هم جدا کند هر روز صبح بغلت می‌کنم و از
اتاق بیروم می‌آورمت.
شب که به خانه رسیدم، با گلها دست‌هایم و لبخندی روی لبهایم پله‌ها را تند تند بالا
رفتم و وقتی به خانه رسیدم دیدم همسرم روی تخت افتاده و مرده است! او
ماه‌ها بود که با سرطان می‌جنگید و من اینقدر مشغول معشوقه‌ام بودم که این
را نفهمیده بودم. او می‌دانست که خیلی زود خواهد مرد و می‌خواست من را از
واکنش‌های منفی پسرمان بخاطر طلاق حفظ کند. حالا حداقل در نظر پسرمان من
شوهری مهربان بودم.

جزئیات ریززندگی مهمترین چیزها در روابط ما هستند. خانه، ماشین، دارایی‌ها و سرمایه
مهم نیست.
اینها فقط محیطی برای خوشبختی فراهم می‌آورد اما خودشان خوشبختی
نمی‌آورند

سعی کنید دوست همسرتان باشید و هر کاری از دستتان برمی‌آید برای تقویت صمیمیت بین خود انجام دهید.
چیزهایی که دست کم می گیریم ,کسی دیگر برای به دست آوردنشان راز و نیاز می کند
Atamalek
پاسخ
 سپاس شده توسط ADMIN ، kabootar ، kazem
#2
واقعا عالی بود از شما بخاطر مطلب قشنگتون متشکرم امیدوارم همیشه از این مطالب قشنگ بذارید
بهتون اعتبار و سپاس هم میدم هر چند که در برابر مطلب قشنگتون بی ارزشهAtamalek (17)
پاسخ
 سپاس شده توسط sarah
#3
مرسی عزیزم از لطف بی اندازه ات.........Atamalek (17)
چیزهایی که دست کم می گیریم ,کسی دیگر برای به دست آوردنشان راز و نیاز می کند
Atamalek
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  این ۱۰ نکته را دنبال کرده تا بتوانید بهترین انتخاب محل برگزاری عروسی با بودجه تعیین ش filiph 0 183 1394-1-30، 02:37 عصر
آخرین ارسال: filiph
  نرم افزار پرتابل نکات مشاوره ای ازدواج ADMIN 0 579 1392-5-17، 02:42 عصر
آخرین ارسال: ADMIN
fjump تصوراتی غلط در مورد ازدواج ~~sara~~ 0 578 1392-2-5، 02:38 عصر
آخرین ارسال: ~~sara~~
  احادیث جالب امام صادق ( علیه السلام ) درباره ازدواج ADMIN 0 770 1391-6-22، 11:41 صبح
آخرین ارسال: ADMIN
fjump 30باور غلط درباره ازدواج dayana 0 1,124 1391-2-6، 02:11 عصر
آخرین ارسال: dayana
  ضرب المثل هايي در مورد ازدواج و چگونگي آن Gharibe 1 1,158 1391-2-6، 01:46 عصر
آخرین ارسال: dayana
news ازدواج موجب سلامتی ADMIN 1 1,339 1390-12-18، 11:32 صبح
آخرین ارسال: shiva
  عشــق و تــاریخ مصــرف ؟! این داستان تکان دهنده واقعی است kabootar 2 1,420 1390-12-16، 04:09 عصر
آخرین ارسال: narges
  از كجا بفهيمد يك پسر قصد ازدواج با شما را دارد ؟ ADMIN 3 1,528 1390-12-16، 03:52 عصر
آخرین ارسال: dayana
  ازدواج‌های جالب در ایران +تصاویر ADMIN 1 1,308 1390-12-16، 03:52 عصر
آخرین ارسال: narges

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان