امتیاز موضوع:
  • 108 رأی - میانگین امتیازات: 2.95
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

کتابشناسی - مجموعه کتابهای عزیزالله جوینی

#1
[مهمان ها نمیتوانند لینک های موجود در پیام ها را ببینند. لطفا از اینجا ثبت نام کنید تا بتوانید لینک ها را ببینید.]

پدیدآورنده : عزیزالله جوینی
سال نشر : 1368
ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی
نوع کتاب : تالیف نهج‌البلاغه ترجمه فارسی حدود قرن پنجم و ششم
نهج‌البلاغه ترجمه فارسی حدود قرن پنجم و ششم

پدیدآورنده : عزیزالله جوینی
سال نشر : 1368
ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی
نوع کتاب : تالیف نهج‌البلاغه ترجمه فارسی حدود قرن پنجم و ششم
نبرد اندیشه‌ها در داستان رستم و اسفندیار (از دستنویس‌موزه لنینگراد)

پدیدآورنده : عزیزالله جوینی
سال نشر : 1384
ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
نوع کتاب : تالیف نبرد اندیشه‌ها در داستان رستم و اسفندیار (از دستنویس‌موزه لنینگراد)
نبرد اندیشه‌ها در حماسه رستم و اسفندیار (از دستنویس‌موزه لنینگراد)

پدیدآورنده : عزیزالله جوینی
سال نشر : 1374
ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
نوع کتاب : تالیف
كتاب نهج‌البلاغه: با ترجمه فارسی قرن پنجم و ششم: شرح‌واژگان و..

پدیدآورنده : عزیزالله جوینی
سال نشر : 1385
ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
نوع کتاب : تالیف كتاب نهج‌البلاغه: با ترجمه فارسی قرن پنجم و ششم: شرح‌واژگان و تصحیح و مقابله متن (جلد اول و دوم)
كتاب نهج‌البلاغه: با ترجمه فارسی قرن پنجم و ششم: شرح‌واژگان و..

پدیدآورنده : عزیزالله جوینی
سال نشر : 1378
ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
نوع کتاب : تالیف كتاب نهج‌البلاغه: با ترجمه فارسی قرن پنجم و ششم: شرح‌واژگان و تصحیح و مقابله متن (جلد اول و دوم)
كتاب حكیم ابوالقاسم فردوسی: شاهنامه از دستنویس موزه فلورانس محرم..

پدیدآورنده : عزیزالله جوینی
سال نشر : 1380
ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
نوع کتاب : تصحیح كتاب حكیم ابوالقاسم فردوسی: شاهنامه از دستنویس موزه فلورانس محرم 614
كتاب حكیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه از دستنویس موزه فلورانس محرم..

پدیدآورنده : عزیزالله جوینی
سال نشر : 1385
ناشر : دانشگاه تهران
نوع کتاب : تالیف كتاب حكیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه از دستنویس موزه فلورانس محرم 614/ گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابیات به فارسی روان
فرهنگ مصادراللغه عربی به فارسی بخش ثلاثی مزید فیه: نسخه محفوظ..

پدیدآورنده : عزیزالله جوینی
سال نشر : 1378
ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
نوع کتاب : غیره
فرهنگ مجموعه الفرس نسخه محفوظ در كتابخانه آستان قدس رضوی

پدیدآورندگان : عبدالمومن‌بن‌نفیس جاروتی | عزیزالله جوینی
سال نشر : 1378
ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
نوع کتاب : تالیف فرهنگ مجموعه الفرس نسخه محفوظ در كتابخانه آستان قدس رضوی
شاهنامه: از دستنویس موزه فلورانس: محرم 614: گزارش واژگان دشوار..

پدیدآورندگان : ابوالقاسم فردوسی | عزیزالله جوینی
سال نشر : 1386
ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
نوع کتاب : تصحیح
شاهنامه: از دستنویس موزه فلورانس محرم 614: گزارش واژگان دشوار..

پدیدآورندگان : ابوالقاسم فردوسی | عزیزالله جوینی
سال نشر : 1382
ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
نوع کتاب : تصحیح شاهنامه: از دستنویس موزه فلورانس محرم 614: گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابیات بفارسی روان
شاهنامه: از دستنویس موزه فلورانس محرم 614: گزارش واژگان دشوار..

پدیدآورندگان : ابوالقاسم فردوسی | عزیزالله جوینی
سال نشر : 1389
ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
نوع کتاب : تالیف شاهنامه: از دستنویس موزه فلورانس محرم 614: گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابیات بفارسی روان
شاهنامه: از دستنویس موزه فلورانس محرم 614: گزارش واژگان دشوار..

پدیدآورندگان : ابوالقاسم فردوسی | عزیزالله جوینی
سال نشر : 1384
ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
نوع کتاب : تالیف شاهنامه: از دستنویس موزه فلورانس محرم 614: گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابیات بفارسی روان
شاهنامه: از دستنویس موزه فلورانس محرم 614

پدیدآورندگان : ابوالقاسم فردوسی | عزیزالله جوینی
سال نشر : 1377
ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
نوع کتاب : تالیف شاهنامه: از دستنویس موزه فلورانس محرم 614
شاهنامه

پدیدآورنده : عزیزالله جوینی
سال نشر : 1388
ناشر : دانشگاه تهران
نوع کتاب : تالیف شاهنامه
داستان فرود سیاوش از دستنویس موزه فلورانس: گزارش واژگان دشوار..

پدیدآورنده : عزیزالله جوینی
سال نشر : 1389
ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
نوع کتاب : تالیف داستان فرود سیاوش از دستنویس موزه فلورانس: گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابیات بفارسی روان
داستان زال و رودابه از دستنویس موزه فلورانس محرم 614، گزارش واژگان..

پدیدآورنده : عزیزالله جوینی
سال نشر : 1389
ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
نوع کتاب : تالیف داستان زال و رودابه از دستنویس موزه فلورانس محرم 614، گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابیات بفارسی روان
داستان رستم و سهراب: از دستنویس موزه فلورانس (614) گزارش واژگان..

پدیدآورندگان : ا[مهمان ها نمیتوانند لینک های موجود در پیام ها را ببینند. لطفا از اینجا ثبت نام کنید تا بتوانید لینک ها را ببینید.]ی | عزیزالله جوینی
سال نشر : 1382
ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
نوع کتاب : تالیف داستان رستم و سهراب: از دستنویس موزه فلورانس (614) گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابیات ...
خلاصه خمسه حكیم نظام گنجوی با شرح لغات و تركیبات

پدیدآورنده : عزیزالله جوینی
سال نشر : 1370
ناشر : دانشگاه تهران
نوع کتاب : تالیف خلاصه خمسه حكیم نظام گنجوی با شرح لغات و تركیبات
خلاصه خمسه حكیم نظام گنجوی با شرح لغات و تركیبات

پدیدآورنده : عزیزالله جوینی
سال نشر : 1367
ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
نوع کتاب : تالیف خلاصه خمسه حكیم نظام گنجوی با شرح لغات و تركیبات
تفسیر نسفی: ترجمه‌ای كهن به فارسی موزون و مسجع به ضمیمه آیات:..

پدیدآورندگان : عمربن‌محمد نسفی | عزیزالله جوینی
سال نشر : 1376
ناشر : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)
نوع کتاب : تالیف تفسیر نسفی: ترجمه‌ای كهن به فارسی موزون و مسجع به ضمیمه آیات: از سوره حمد تا سوره انبیاء
تفسیر نسفی: ترجمه‌ای كهن به فارسی موزون و مسجع به ضمیمه آیات:..

پدیدآورندگان : عمربن‌محمد نسفی | عزیزالله جوینی
سال نشر : 1376
ناشر : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)
نوع کتاب : تالیف تفسیر نسفی: ترجمه‌ای كهن به فارسی موزون و مسجع به ضمیمه آیات: از سوره حج تا سوره ناس
تفسیر مقررات قرآن نسخه ای كهن دركتابخانه آستان قدس رضوی

پدیدآورنده : عزیزالله جوینی
سال نشر : 1359
ناشر : بنیاد فرهنگ ایران
نوع کتاب : تالیف
تفسیر مفردات قرآن: نسخه‌ای كهن متعلق به كتابخانه آستان قدس رضوی

پدیدآورنده : عزیزالله جوینی
سال نشر : 1379
ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نوع کتاب : تالیف تفسیر مفردات قرآن: نسخه‌ای كهن متعلق به كتابخانه آستان قدس رضوی
ان الله مع الصابرین
پاسخ اخطار
 سپاس شده توسط احمدرضا ، miad267


موضوعات مرتبط با این موضوع…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کتابی که به عطاملک جوینی تقدیم شد ADMIN 0 315 ۱۳۹۹-۱-۴، ۰۷:۰۷ صبح
آخرین ارسال: ADMIN
  یک جوینی مقام اول دکتری نانوتکنولوژی کشور را از آن خود نمود ADMIN 1 1,428 ۱۳۹۱-۱۱-۲۲، ۰۱:۳۳ صبح
آخرین ارسال: جوینی 91
Information درباره تاریخ جهانگشای جوینی ADMIN 0 1,753 ۱۳۹۱-۷-۲۶، ۱۰:۱۴ صبح
آخرین ارسال: ADMIN
  عطاملک جوینی ADMIN 8 5,370 ۱۳۹۰-۹-۹، ۰۱:۱۵ صبح
آخرین ارسال: ADMIN
  شمس الدين محمد جوینی ADMIN 2 2,833 ۱۳۹۰-۴-۱۴، ۱۱:۰۳ صبح
آخرین ارسال: ADMIN
  عطاملک جوینی، تاریخ نگار برجسته ADMIN 0 2,748 ۱۳۹۰-۲-۱۵، ۰۸:۲۹ عصر
آخرین ارسال: ADMIN
  انتشار «بیژن و منیژه» جوینی و تصحیح مجلد هفتم شاهنامه ADMIN 0 2,266 ۱۳۹۰-۲-۱۲، ۱۱:۳۶ صبح
آخرین ارسال: ADMIN
Lightbulb مطابقه و مقابله در تاریخ جهانگشای جوینی ADMIN 1 3,443 ۱۳۹۰-۱-۳۱، ۰۳:۲۷ عصر
آخرین ارسال: reza
  شمس‌الدین محمد جوینی ADMIN 0 1,771 ۱۳۹۰-۱-۲۲، ۰۶:۰۷ عصر
آخرین ارسال: ADMIN
Information عطاملک جوینی ADMIN 1 4,158 ۱۳۹۰-۱-۲۲، ۰۵:۴۰ عصر
آخرین ارسال: ADMIN

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان