امتیاز موضوع:
  • 35 رأی - میانگین امتیازات: 3.09
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
یکصدوهشت؛ فتنه ؛وعلامت؛در آخرالزمان؛
#1
Bug 
آیا ظهور نزدیک است؟

همانگونه که می دانید علائم ظهور بر دو نوع  است 1- علائم حتمی 2- علائم غیر حتمی . علائم حتمی پنج تا بیشتر نیست .ولی علائم غیر حتمی صدها علامت می باشد .اما ممکن است بعضی از آنها اتفاق نیفتد لیکن علائم حتمی که از نام آنهم مشخص است . عبارتند از1- خروج سفیانی 2- خسف بیدا یعنی فرو رفتن لشکر سفیانی در زمین 3-کشته شدن نفس زکیه 4- ندای آسمانی 5-خروج یمانی که تا این علامتها(علائم پنچگانه)  رخ ندهد . ظهور اتفاق نخواهد افتاد

فردی از امام صادق ( علیه السلام )سوال کرد ممکن است در مورد علائم حتمی (خروج سفیانی)بدا حاصل شود؟امام فرمودند خیر تا خروج سفیانی اتفاق نیفتد ظهوری در کار نخواهد بود.
اولین نشانه حتمی خروج سفیانی است که  تاکنون اتفاق نیفتاده و بایدفعلا منتظر باشیم. ولی اگر سفیانی خروج کند .حداکثر 15ماه بعد امام زمان (عج) ظهور خواهند فرمود. انشاالله:

اما بیشتر علما وکارشناسان مهدویت اعتقاد دارند که بیش از90درصد علائم غیر حتمی اتفاق افتاده از این رو می توان گفت که ظهور نزدیک است هرچند نمی توان زمان دقیق مشخص کرد. زیرا علائم غیرحتمی علامت ظهور است نه شرط ظهور .در اینجا تعدادی ازعلائم غیر حتمی را برمی شماریم تا خود خوانندگان عزیز قضاوت کنند
پیامبرگرامی اسلام فرموده اند: درآخرالزمان به امت من از سوی پادشاهان بلاهای سختی می رسد که هرگز بلایی سخت تر از آن شنیده نشده باشد به نحوی که زمین با آن وسعتش برایشان تنگ آید وزمین از ظلم وجور پرشود به گونه ای که مومن هیچ پناهگاهی نمی یابدتا از ظلم وستم به آن پناه برد در آن وقت خداوند مردی را ازعترت من بفرستد تا زمین را پر ازعدل و داد کند چنانچه پر ازظلم وجورشده باشد.


]علائم غیر حتمی]

[علایم غیرحتمی، باظهور ارتباط مستقیم  ندارند، زیرا همانگونه که عرض شد .ممکن است برخی از آنها اصلا واقع نشود ولی ظهور تحقق یابد. و احتمال دارد برخی از نشانه‌ها حادث شود ولی ظهور توأم و همزمان با آنها شکل نگیرد از مباحث یاد شده بر می‌آید که فساد وظلم و... شرط ظهور نبوده بلکه نشانه‌های ظهور هستند.]
از جمله علائم غیرحتمی ظهور، که باعث گسترش و فراگیر شدن فساد می باشد.
-
یکی دیگر از علائمی که در روایات به آن اشاره و تاکید شده است، تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر در جهان و خصوصاً در بین مسلمین می باشد[
- علامت دیگر که به عنوان علامت آخر الزمان در روایات وارد شده است،ترویج ربا خواری می باشد.]

[- علامت دیگر، قطع رحم می باشد. در حدیث شریفی از پیامبر وارد شده استکه «در آخر الزمان قطع رحم شایع گردیده و مردم به خاطر طعام دادن بر هم منّت گذارند، آنگاه که بزرگترها بر کوچکترها محبت نکنند و حیای کوچکترها بسیار کم شود.

-
یکی دیگر از علائم این است که پدران فرائض مذهبی و دینی را به فرزندان خود یاد ندهند و به فکر یادگیری فرائض الهی و مسائل دینی از ناحیه فرزندان خود نباشند. و در روایت آمده است که پدران به این قانع هستند که فرزندان آنها متاع ناچیزی از دنیا بدست آورند.
-
و در روایتی امام صادق ـ علیه‌السّلام ـ برای  یکی از یاران خود نشانه های ظهور را چنین برمی شمرد:1-هرگاه دیدی که حق بمیرد و طرفدارانش نابود شوند.]

[2]. و دیدی که: ظلم و ستم فراگیر شده است.[/

[3. و دیدی که: قرآن فرسوده و بدعت‌هائی از روی هوا و هوس،در مفاهیم آنآمده است.]

l]4.   و دیدی که: دین خدا (عملاً) توخالی شده، همانند ظرفی که آن راواژگون سازند

[5]. و دیدی که: طرف‌داران و اهل باطل بر اهل حق پیشی گرفته‌اند.

]6. و دیدی که: کارهای بد آشکار شده و از آن نهی نمی‌شود و بدکارانبازخواست نمی‌شوند. ]
7و دیدی که: مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا کنند. ]
8. و دیدی که: افراد (به ظاهر)با ایمان سکوت کرده و سخنشان را نمی‌پذیرند.

[]9. و ودیدی که: شخص بدکار دروغگوید: و کسی دروغ و نسبت ناروای او را رد نمی‌کند.]

[]10. و دیدی که: بچه‌ها، به بزرگان احترام نمی‌گذارند.]
11. و دیدی که: قطع پیوند خویشاوندی شود. 12. و دیدی که:‌ بدکار راستایش کنند و او شاد شود و سخن بدش به او برنگردد. 13. و دیدی که: نوجوانان پسر، همان کنند که زنان می‌کنند. 14. و دیدیکه: زنان با زنان ازدواج کنند. 15. و دیدی که: انسانها اموال خود را در غیر اطاعت خدا مصرف می‌کنند وکسی مانع نمی‌شود. 16. و دیدی که: افراد با دیدن کار و تلاش نامناسب مؤمنین، به خدا پناه می‌برند. 17. و دیدی که: مدّاحی دروغین از اشخاص، زیاد شود. 18. و دیدی که: همسایه همسایه خود را اذیت می‌کند و از آن جلوگیری نمی‌شود. 19. و دیدی که: کافر به خاطرسختی مؤمن، شاد است. 20. و دیدی که: شراب را آشکار می‌آشامند و برای نوشیدن آن کنار هم می‌نشینند و از خداوند متعال نمی‌ترسند. 21. و دیدی که: کسی که امر به معروف می‌کند خوار و ذلیل است. 22. و دیدی که: آدم بدکار در آنچه آن را خداوند دوست ندارد، نیرومند ومورد ستایش است. 23. و دیدی که: اهل قرآن و دوستان آنها خوارند. 24. و دیدی که: راه نیک بسته و راه بد باز است. 25. و دیدی که: خانه کعبه تعطیل شده و به تعطیلی آن ددستور داده می‌شود. 26. و دیدی که: انسان به زبان می‌گوید ولی عمل نمی‌کند. 27. و دیدی که: مؤمن، خوار و ذلیل شمرده می‌شود. 28. و دیدی که: بدعت و زنا آشکارشود. 29.
و دیدی که: مردم به شهادت و گواهی ناحق اعتماد کنند. 30. و دیدی که: حلال، حرام شود و حرام، حلال گردد. 31. و دیدی که: دین براساس میل اشخاص معنی شود و کتاب خدا و احکام آن تعطیل گردد. 32. و دیدی که: جرأت بر گناه آشکار شود و دیگر کسی برای انجام آن منتظر تاریکی شب نگردد. 33. و دیدی که: مؤمن نتواند نهی از منکر کند مگر در قلبش. 34. و دیدی که: ثروت بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد. 35. و دیدی که: سردمداران به کافران نزدیک شوند و از نیکوکاران دور شوند. 36. و دیدی که: والیان در قضاوت رشوه بگیرند. 37. و دیدی که: پست‌های مهمّ والیان براساس مزایده است نه بر اساس شایستگی. 38. و دیدی که: مردم را از روی تهمت و یا سوءظن بشکند. 39. و دیدی که: مرد به خاطر همبستری با همسران خود مورد سرزنش قرار گیرد. 40. و دیدی: زن برشوهر خود مسلط شود و کارهایی که مورد خشنودی شوهر نیست انجام می‌دهد و به شوهرش خرجی می‌دهد. 41. و دیدی که: سوگندهای دروغ به خدا بسیار گردد. 42. و دیدی که: مشروبات الکلی بطور آشکار بدون مانع خرید و فروش می‌شود. 43. و دیدی که: آشکار قماربازی شود. 44. و دیدی که: مردم محترم توسط کسی که مردم از سلطنت ش ترس دارند، خوار شوند. 45. و دیدی که: نزدیک‌ ترین مردم به فرمانداران، آنانی هستند که به ناسزاگویی به ما خانواده عصمت ـ علیهم‌السّلام ـ ستایش شوند. 46. و دیدی که: هرکس ما را دوست دارد او را دروغ‌گو خوانده و گواهی‌اش را قبول نمی‌کنند. 47. و دیدی که: در گفتن سخن باطل و دروغ بر همدیگر رقابت کنند. 48. و دیدی که: شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است ولی شنیدن باطل برایشان آسان است. 49. و دیدی که: همسایه از ترس زبان به همسایه احترام می‌کند.[/rtl]

[rtl]50. و دیدی که: حدود الهی تعطیل شود و طبق هوا و هوس عمل شود. 51. ودیدی که:
مسجدها طلاکاری (زینت داده) شود. 52. و دیدیکه: راستگوترین مردم نزد آنها مفتریان درغگو است. 53. و دیدی که: بدکاری آشکار شده و برای سخن‌چینی کوشش می‌شود. 54. و دیدی که: ستم و تجاوز شایع شده است. 55. و دیدی که: غیبت، سخن خوش آنها شود و بعضی بعض دیگر را به آن بشارت کنند. 56. و دیدی که: صبح و جهاد برای خدا نیست. 57. و دیدی که: سلطان به خاطر کافر، شخص مؤمن را خوار کند. 58. و دیدی که: خرابی بیشتر از آبادی است. 59. و دیدی که: معاش انسان از کم‌فروشی به دست می‌آید. 60. و دیدی که: خون‌ریزی آسان گردد. 61. و دیدی که: مرد به خاطر دنیایش ریاست می‌کند. 62. و دیدی که: نماز را سبک شمارند. 63. و دیدی که: انسان ثروت زیادی جمع کرده، ولی از آغاز آن تا آخر، زکاتش را نداده است. 64. و دیدی که: قبر مرده‌ها را بشکافند و آنها را اذیت کنند.65. و دیدی که: هرج و مرج بسیار است. 66. و دیدی که: مرد روز خود را با مستی به شب می‌رساند، و شب خود را نیز به همین منوال به صبح برساند و هیچ اهمیّتی به برنامه مردم ندهد. 67. و دیدی که با حیوانات آمیزش می‌شود. 68. و دیدی که مردم به مسجد (محل نماز) می‌رود وقتی برمی‌گردد لباس در بدن ندارد، (لباس را دزدیده‌اند).69. و دیدی که: حیوانات همدیگر را بدرند. 70. و دیدی که: دل‌های مردم سخت و دیدگان‌شان خشک و یاد خدا برایشان گران است. 71. و دیدی که: بر سر کسب‌های حرام آشکار را رقابت کنند. 72. و دیدی که: نمازخوان برای خودنمایی نماز می‌خواند. 73. و دیدی که: فقیه برای دین خدا فقیه نمی‌آموزد و طالب حرام ستایش و احترام می‌گردد. 74. و دیدی که: مردم در اطراف قدرتمندانند. 75. و دیدی که: طالب حلال، مذمت و سرزنش می‌شود و طالب حرام، ستایش و احتراممی‌گردد. 76. و دیدی که: در مکه و مدینه کارهایی می‌کنند که خدا دوست ندارد و کسی از آن جلوگیری نمی‌کنند و هیچ‌کس بین آنها و کارهای بدشان مانع نمی‌شود. 77. و دیدی که:‌ آلات موسیقی و لهو در مدینه و مکه آشکار گردد. 78. و دیدی که مرد سخن حق گوید و امر به معروف و نهی از منکر کند، ولی دیگران او را از این کار برحذر می‌دارند. 79. و دیدی که: مردم به همدیگر نگاه می‌کنند، و از مردم بدکار پیروی نمایند. 80. و دیدی که: راه نیک خالی و راه رونده ندارند. 81. و دیدی که: مرده را مسخره کنند و کسی برای او اندهگین نشود. 82. و دیدی که: سال به سال بدعت و بدی‌ها بیشتر شود. 83. و دیدی که: مردم و جمیعت‌ها جز از سرمایه‌داران پیروی نکنند. 84. ودیدی که: به فقیر چیزی را دهند که برایش بخندند، ولی در راه غیر خدا ترحّم است. 85. و دیدی که: علائم آسمانی آشکار شود و کسی از آن نگران نشود. 86. و دیدی که: مردم مانند حیوانات در انظار یکدیگر عمل جنسی به جای می‌آورند و کسی از ترس مردم از آنها جلوگیری نمی‌کند. 87. و دیدی که: انسان در راه غیر خدا بسیار خرج کند، ولی در راه خدا از اندک هم مضایقه دارد. 88. و دیدی که: حقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هیچ احترام برای آنها قایل نیستند بلکه نزد فرزند از همه بدترند. 89. و دیدی که: زنها بر مسند حکومت بنشینند و هیچ کاری جز خواسته آنها پیش نرود. 90. و دیدی که: پسر به پدر نسبت دروغ بدهد، و پدر و مادرش را نفرین کند و از مرگ‌شان شاد گردد. 91. و دیدی که: اگر روزی بر مردی بگذرد،ولی او در آن گناه بزرگی مانند بدکاری، کم‌فروشی و زشتی انجام نداده ناراحت است. 92. و دیدی که: قدرتمندان غذای عموم مردم را احتکار کنند. 93. و دیدی که: اموال حق خویشان پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ (خمس) در راه باطل تقسیم گردد و با آن قماربازی و شراب‌خواری شود. 94. و دیدی که: به وسیله شراب بیمار را مداوا و برای بهبودی آن تجویزکنند.95. و دیدی که: در امر به معروف ونهی از منکر و ترک دین بی‌تفاوت و یک‌سانند. 96. و دیدی که: سر و صدای منافقان برپا، امّا صدای حق‌طلبان خاموش است. 97. و دیدی که: برای اذان نماز مزد می‌گیرند. 98. و دیدی که:
مسجدها پر است از کسانی که از خدا نترسند وغیبت هم نمایند. 99. و دیدی که: خورندگان اموال یتیمان ستوده شوند. ]

[]100. و دیدی که:‌ قاضیان برخلاف دستور خداوند قضاوت کنند.

[101. و دیدی که: استان‌داران از روی طمع، خائنان را امین خود قرار دهند. 102. و دیدی که: فرمان‌روایان، میراث مستضعفان را در اختیار بدکاران ازخدا بی‌خبر قرار دهند]
 103. و دیدی که: بر روی منبرها از پرهیزکاری سخن می‌گویند،ولی گویندگان آن پرهیزکار نیستند.104. و دیدی که: صدقه را با وساطت دیگران، بدون رضای خداوند و به خاطر درخواست مردم بدهندد]105. و دیدی که: وقت (اول)نمازها را سبک بشمارند]
106.
و دیدی که: هم و هدف مردم شکم و شهوت‌شان است. 107. و دیدی که: دنیا به آنها روی کرده است]
108.و دیدی که: نشانه‌های برجسته حق ویران شده است؛
در این وقت خود راحفظ کن و از خداوند بخواه که از خطرات گناه نجاتت بدهد
،زیرا ممکن است برخی از آنها اصلا واقع نشود ولی ظهور تحقق یابد. و احتمال دارد همه آنها حادث شود ولی ظهور توأم و همزمان با آنها شکل نگیرد  از مباحث یاد شده بر می‌آید که فساد وظلم و... شرط ظهور نبوده بلکه نشانه‌های ظهور هستند.[/rtl]

[rtl].خواننده محترم حال قضاوت باخود شما تا ببینید چند درصد از این علائم انجام گرفته وچند درصد انجام گرفته است؟ هرچند به هیچ عنوان نمی توان وقت دقیق ظهور را تعیین کرد. اما با این محاسبه انسان می تواند در یابد که آیا ظهور نزدیک است یا خیر. انشاالله خداوند موانع ظهور را برطرف فرماید.
مدیرحوزه علمیه حضرت ولی‌عصر(عج)گفت: بخش عمده‌ای از علائم ظهور به تحقق پیوسته است به وضوح نزدیک به ۹۹درصد از این علامت‌ها، پیش ازاین به وقوع پیوسته است.[
 دوستان اگر به این نتیجه رسیدید که  اکثر علائم غیر حتمی به وقوع پیوسته و ظهور نزدیک است بیائیم با تشکیل هیئتی همگی با هم برای زمینه سازی ظهور اقدام کنیم تا شاید جزء یاران واقعی حضرت  گردیم انشاالله:[/rtl]
او چرا نمی آید من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه
هرکس امام زمان خود را نشناسد وبمیرد به مرگ جاهلیت مرده است:>پیامبر اکرم (ص) (المعجم الکبیر جلد19 ص388)  
 برای تعجیل درفرج آقا امام زمان ارواحنا له الفدا ء صلوات 
پاسخ
 سپاس شده توسط ADMIN ، sabeghy
#2
بازهم از مطالبتان استفاده ی شایانی بردم به امید روز وصل وظهور منجی بشریت

درب اتوماتیک
الهم عجل ولیکل فرج

http://articlethesis.blogfa.com/
پاسخ
#3
باز هم از مطالبتان استفاده نمودم به امید روز وصل وظهورمنجی بشریتدرب اتوماتیک
الهم عجل ولیکل فرج

http://articlethesis.blogfa.com/
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آخرالزمان و نهیلیزم و ... hadigm 1 717 1392-6-13، 06:01 عصر
آخرین ارسال: ADMIN
  اصهب کیست؟ و چه نقش درٰ مصرٰ آخرالزمان دارد؟ متین 0 1,175 1392-5-26، 11:06 عصر
آخرین ارسال: متین
  چگونه از فتنه های آخرالزمان در امان باشیم؟ ADMIN 0 920 1392-1-20، 02:30 عصر
آخرین ارسال: ADMIN
fjump مصر در آخرالزمان متین 0 787 1391-10-5، 01:06 عصر
آخرین ارسال: متین
  حکومتها در آخرالزمان متین 0 757 1391-8-15، 10:25 صبح
آخرین ارسال: متین

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان