قرارگاه سایبری عطاملک

نسخه‌ی کامل: روزه در سربازی و کار سنگین
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام پدرم تعریف میکند در سربازی دوران طاغوت  نمیگذاشتند روزه بگیرند حکم این روزها بعد این همه سال چیست؟

آیا صاحب کار میتواند جلوی روزه کارگرانش را بگیرد بدلیل افت انرژی و نیروی کارگرانش؟

اگر کارگران خودشان تمایل به روزه گرفتن نداشتند آیا صاحب کار مقصر است یا دینی به گردنش است؟
(۱۳۹۹-۸-۱۶، ۰۶:۴۲ عصر)بانو نوشته است: [ -> ]سلام پدرم تعریف میکند در سربازی دوران طاغوت  نمیگذاشتند روزه بگیرند حکم این روزها بعد این همه سال چیست؟

آیا صاحب کار میتواند جلوی روزه کارگرانش را بگیرد بدلیل افت انرژی و نیروی کارگرانش؟

اگر کارگران خودشان تمایل به روزه گرفتن نداشتند آیا صاحب کار مقصر است یا دینی به گردنش است؟
علیکم السلام
اگر عن اختیار میتونستن امساک کنند و چیزی نخوزن و کسی هم متوجه نمی شد و روزه نمی گرفتند باید هم قضا کنند و هم به قیمت روز کفاره بدهند اما اگر بعد از متوجه شدن و تحت اجار و زور روزه خود را باطل کردند فقط روزه همان روز به عهده اوست.
صاحب کار نمی تواند جلو روزه کارگرانش را بگیر و ترس از اخراج دلیلی بر نگرفتن روزه نمی شود.
نگرفتن روزه توسط کارگران هیچ دینی رو متوجه صاحب کار نمی کند
موفق باشید