سبک زندگی ایرانی اسلامی | انجمن عطاملک

نسخه‌ی کامل: درمان آشفتگی ذهنی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
همه چیز را یاداشت کنید این کار باعث می شود تا بتوانید تمرکز کنید و هیچ چیز را نیز فراموش نکنیدشما باید همه ی افکارتان روی کاغذ منتقل کنید حتی با نوشتن جمله هیچ چیز نمی توان بنویسم کار را آغاز کنید وقتیکه از نشریه روزانه با سیستم جریان آگاهی استفاده می کنیم, خیلی ساده است که خود-سانسوری داشته باشیم و در مورد چیزی که نوشته ایم شروع به قضاوت کردن کنیم.اگر همیشه در یک جا فعالیت می کردید تلاش کنید محل فعالیت خود را عوض کنید و از ساکن بودن و رخوت جلوگیری کنیدوقتی کار مشابه ای را در یک مکان بارها و بارها انجام می دهیم (برای مثال، نوشتن گزارش در محل کار)، می توانیم در این عادت ذهنی که مربوط با آن مکان و یا فعالیت خاص است گیر بیافتیم.
مطالب بیشتر در اینجا