کدام گزینه به نظر شما نزدیک‌تر است ؟
نرم افزار مناسب و کاربردی بود
100.00%
ADMIN
1 100.00%
بسیار ساده و جای کار داشت
0%
0 0%
کار ارزش انجام دادن نداشت
0%
0 0%
در کل: 1 رأی 100%