میزان رضایت شما از نرم افزار چه میزان بود
خوب [***]
100.00%
ADMIN، 1 مهمان
2 100.00%
متوسط [**]
0%
0 0%
ضعیف [*]
0%
0 0%
در کل: 2 رأی 100%