قرارگاه فرهنگی عطاملک
توصیه آیت الله وحید خراسانی برای دفع کرنا - نسخه‌ی قابل چاپ

+- قرارگاه فرهنگی عطاملک (http://atamalek.ir)
+-- انجمن: حیات طیبه (http://atamalek.ir/Forum-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%D9%87)
+--- انجمن: سمت خدا (http://atamalek.ir/Forum-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7)
+--- موضوع: توصیه آیت الله وحید خراسانی برای دفع کرنا (/Thread-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%A7)توصیه آیت الله وحید خراسانی برای دفع کرنا - ADMIN - ۱۳۹۸-۱۲-۱۱

جمعی از مومنین از حضرت آیت الله وحیدخراسانی خواستند تا جهت دفع بیماری و نگرانی، توصیه ای کند.

حضرت آیت الله وحید خراسانی گفت: ضمن رعایت دستورات پزشکی و بهداشتی، هر روز دست خود را روی قلبتان بگذارید و هفت مرتبه سوره حمد را قرائت کنید و نیز هر روز صبح و شب هفت مرتبه آیت الکرسی را تا «وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ» قرائت کنید.