انجمن عطاملک - قرارگاه فرهنگی رسانه و گرافیک
حتی تصور موقوف...... - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن عطاملک - قرارگاه فرهنگی رسانه و گرافیک (http://atamalek.ir)
+-- انجمن: سبک زندگی ایرانی اسلامی (http://atamalek.ir/Forum-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C)
+--- انجمن: شکرستان (http://atamalek.ir/Forum-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
+---- انجمن: عکس و کاریکاتور (http://atamalek.ir/Forum-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1)
+---- موضوع: حتی تصور موقوف...... (/Thread-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81)حتی تصور موقوف...... - kabootar - ۱۳۹۰-۱۱-۳روش جدید مخابرات برای فیلترینگ عکس های مستهجن اینترنتی
[تصویر: 1.jpg]
[تصویر: 2.jpg]
[تصویر: 3.jpg]
[تصویر: 4.jpg]
[تصویر: 5.jpg]
[تصویر: 6.jpg]
[تصویر: 7.jpg]
[تصویر: 8.jpg]
[تصویر: 9.jpg]
[تصویر: 10.jpg]
[تصویر: 11.jpg]
[تصویر: 12.jpg]
[تصویر: 13.jpg]