انجمن عطاملک - قرارگاه فرهنگی رسانه و گرافیک
فتوکاتورهای طنز روز سیاسی ورزشی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن عطاملک - قرارگاه فرهنگی رسانه و گرافیک (http://atamalek.ir)
+-- انجمن: سبک زندگی ایرانی اسلامی (http://atamalek.ir/Forum-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C)
+--- انجمن: شکرستان (http://atamalek.ir/Forum-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
+---- انجمن: عکس و کاریکاتور (http://atamalek.ir/Forum-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1)
+---- موضوع: فتوکاتورهای طنز روز سیاسی ورزشی (/Thread-%09-%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C)فتوکاتورهای طنز روز سیاسی ورزشی - kabootar - ۱۳۹۰-۱۱-۴

[تصویر:  206042_546.jpg]

[size=xxx-large]ورزشی[/size]