قرارگاه فرهنگی عطاملک
یه غمی هست - نسخه‌ی قابل چاپ

+- قرارگاه فرهنگی عطاملک (http://atamalek.ir)
+-- انجمن: حیات طیبه (http://atamalek.ir/Forum-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%D9%87)
+--- انجمن: شکرستان (http://atamalek.ir/Forum-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
+---- انجمن: خنده حلال (http://atamalek.ir/Forum-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84)
+---- موضوع: یه غمی هست (/Thread-%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA)یه غمی هست - kabootar - ۱۳۹۱-۱-۲۱

یه غمی هست که فقط بچه های آخر درکش می کنن:
کم کم ، کم شدن آدم های سر سفره ..!


RE: یه غمی هست - narges - ۱۳۹۱-۱-۲۱

بیچاره ما ک بچه های تک و اخری هستیم .


RE: یه غمی هست - kabootar - ۱۳۹۱-۱-۲۱

الهی Atamalek (22)


RE: یه غمی هست - narges - ۱۳۹۱-۱-۲۱

هیچ کس درکمون نمی کنه .
مثلا این شیوا خیلی خوش ب حالشه .


RE: یه غمی هست - shiva - ۱۳۹۱-۱-۲۱

اخی بیچاره نرگسمConfused


RE: یه غمی هست - narges - ۱۳۹۱-۱-۲۱

خانواده ک جای خودشون را دارند شیوا هم من را درکم نمیکنه !!!!


RE: یه غمی هست - shiva - ۱۳۹۱-۱-۲۱

چراخوش به حالمه؟؟؟چرا درکت نمیکنم؟؟؟؟؟Confused


RE: یه غمی هست - narges - ۱۳۹۱-۱-۲۲

خوش ب حالته چون اولین فرزند هستی و درکم نمی کنی را هم باید تو دانشگاه توجه کنی .
شوخی کردم شیوا جان .