گزارش اعتبار‌های ADMIN
خلاصه
ADMIN
(مدیر انجمن عطاملک)

کل اعتبار‌ها: 230

اعتبار از اعضا: 14
اعتبار از ارسال‌ها: 57
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 68 2 1
نظرات
جوینی ( 4 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۶-۱۲، ۰۱:۴۰ عصر
اعتبار برای ارسال ADMIN تاریخ اهدا: پول حلال یا حرام؟ داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
didarzadeh ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۴-۲۶، ۰۳:۳۸ عصر
اعتبار برای ارسال مفید ADMIN داده شده است

منفی (-4): [بدون نظر]
omid_hadi ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۴-۶، ۰۵:۵۱ عصر
اعتبار برای ارسال مفید ADMIN داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
omid_hadi ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۴-۶، ۰۵:۴۹ عصر
اعتبار برای ارسال مفید ADMIN داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
omid_hadi ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۴-۶، ۰۵:۴۴ عصر
اعتبار برای ارسال مفید ADMIN داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
omid_hadi ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۴-۶، ۰۵:۳۰ عصر
اعتبار برای ارسال مفید ADMIN داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
eliii ( 2 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۳-۲۸، ۰۴:۰۵ عصر
اعتبار برای ارسال مفید ADMIN داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۳-۱۶، ۰۷:۱۲ عصر
اعتبار برای ارسال مفید ADMIN داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
khaleghi ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۳-۱۵، ۰۱:۴۹ عصر
اعتبار برای ارسال مفید ADMIN داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
mani ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۲-۵، ۰۲:۰۶ عصر
اعتبار برای ارسال مفید ADMIN داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
shiva ( 36 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۵، ۰۴:۲۲ عصر
اعتبار برای ارسال مفید ADMIN داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
omidkiani ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۲، ۱۰:۲۸ عصر
اعتبار برای ارسال مفید ADMIN داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
narges ( 44 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۲، ۰۹:۳۱ عصر
اعتبار برای ارسال ADMIN تاریخ اهدا: مشکل در شکلک ها و اعتبار داده شده است

مثبت (+1): 0
miad267 ( 4 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۱۴، ۰۸:۰۸ عصر
اعتبار برای ارسال ADMIN تاریخ اهدا: انتشار «بیژن و منیژه» جوینی و تصحیح مجلد هفتم شاهنامه داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
miad267 ( 4 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۱۴، ۰۸:۰۶ عصر
اعتبار برای ارسال ADMIN تاریخ اهدا: کتابشناسی - مجموعه کتابهای عزیزالله جوینی داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]