گزارش اعتبار‌های ADMIN
خلاصه
ADMIN
(مدیر انجمن عطاملک)

کل اعتبار‌ها: 230

اعتبار از اعضا: 14
اعتبار از ارسال‌ها: 57
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 68 2 1
نظرات
ساعقه ( 12 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۰-۸-۳، ۰۲:۴۶ عصر
اعتبار برای ارسال مفید ADMIN داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
هادی ( 84 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۰-۷-۲۴، ۰۱:۱۲ عصر
اعتبار برای ارسال مفید ADMIN داده شده است

مثبت (+2): معرفی سایت مفید !!!
313 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۰-۷-۲۳، ۰۴:۱۸ عصر
اعتبار برای ارسال ADMIN تاریخ اهدا: راه کارهای مطرح شدن نام جوین در ایران داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
هادی ( 84 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۰-۷-۲۱، ۰۶:۰۳ عصر

مثبت (+4): یک اعتبار زورکی
آریارامن ( 4 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۰-۷-۲۱، ۰۲:۵۳ عصر
اعتبار برای ارسال مفید ADMIN داده شده است

مثبت (+1): باز هم از اینا بنویس
هادی ( 84 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۰-۷-۲۱، ۱۲:۱۱ عصر
اعتبار برای ارسال مفید ADMIN داده شده است

مثبت (+3): به خاطر متن زیبای شریعتی
هادی ( 84 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۰-۷-۱۰، ۰۸:۰۷ عصر

مثبت (+1): اییییییییییییییییییییییییییییییی وللللللللللللللل
هادی ( 84 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۰-۷-۹، ۰۸:۲۶ عصر
اعتبار برای ارسال ADMIN تاریخ اهدا: برنامه ی روز 11 مهر ؟ داده شده است

خنثی (0): [بدون نظر]
ramshini ( 7 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۰-۶-۲۰، ۰۷:۱۶ صبح
اعتبار برای ارسال ADMIN تاریخ اهدا: راه کارهای مطرح شدن نام جوین در ایران داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
احمدرضا ( 29 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۰-۶-۱۳، ۰۷:۲۹ عصر
اعتبار برای ارسال ADMIN تاریخ اهدا: افزایش ظرفیت میزان پیوست فایل داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
احمدرضا ( 29 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۰-۶-۴، ۰۹:۵۹ صبح

مثبت (+4): دلسوز و آگاه