گزارش اعتبار‌های sarah
خلاصه
sarah
(عضو رسمی)

کل اعتبار‌ها: 105

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 38
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 38 0 0
نظرات
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۱۱-۱۳، ۰۷:۲۷ عصر
اعتبار برای ارسال sarah تاریخ اهدا: كدوم حس بد تره و دوست نداري؟؟ داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۳-۴، ۰۴:۴۵ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۳-۱، ۰۵:۰۴ عصر
اعتبار برای ارسال sarah تاریخ اهدا: وقتي دعا ميكني.... داده شده است

مثبت (+3): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۳۰، ۰۷:۳۸ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
ADMIN ( 230 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۲۹، ۰۲:۰۴ عصر
اعتبار برای ارسال sarah تاریخ اهدا: خلوت با بهترين دوست داده شده است

مثبت (+3): [بدون نظر]
ADMIN ( 230 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۲۸، ۰۹:۳۳ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۲۶، ۰۵:۵۷ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۲۶، ۰۵:۵۶ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۲۴، ۰۶:۴۴ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
~~sara~~ ( 118 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۲۱، ۱۱:۱۸ صبح
اعتبار برای ارسال sarah تاریخ اهدا: ترول هاي بامزه ... داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
~~sara~~ ( 118 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۱۶، ۰۶:۲۶ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
~~sara~~ ( 118 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۱۰، ۰۶:۱۵ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
~~sara~~ ( 118 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۱۰، ۰۶:۱۲ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۴، ۰۵:۳۳ عصر
اعتبار برای ارسال sarah تاریخ اهدا: عاشق ومعشوقي كه پس از 60سال به هم رسيدند داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۴، ۰۵:۰۸ عصر
اعتبار برای ارسال sarah تاریخ اهدا: معني لغات از زبان حيف نون! داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]