گزارش اعتبار‌های sarah
خلاصه
sarah
(عضو رسمی)

کل اعتبار‌ها: 105

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 38
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 38 0 0
نظرات
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۱۱-۱۳، ۰۶:۲۷ عصر
اعتبار برای ارسال sarah تاریخ اهدا: كدوم حس بد تره و دوست نداري؟؟ داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۳-۴، ۰۳:۴۵ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۳-۱، ۰۴:۰۴ عصر
اعتبار برای ارسال sarah تاریخ اهدا: وقتي دعا ميكني.... داده شده است

مثبت (+3): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۳۰، ۰۶:۳۸ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
ADMIN ( 230 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۲۹، ۰۱:۰۴ عصر
اعتبار برای ارسال sarah تاریخ اهدا: خلوت با بهترين دوست داده شده است

مثبت (+3): [بدون نظر]
ADMIN ( 230 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۲۸، ۰۸:۳۳ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۲۶، ۰۴:۵۷ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۲۶، ۰۴:۵۶ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۲۴، ۰۵:۴۴ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
~~sara~~ ( 118 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۲۱، ۱۰:۱۸ صبح
اعتبار برای ارسال sarah تاریخ اهدا: ترول هاي بامزه ... داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
~~sara~~ ( 118 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۱۶، ۰۵:۲۶ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
~~sara~~ ( 118 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۱۰، ۰۵:۱۵ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
~~sara~~ ( 118 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۱۰، ۰۵:۱۲ عصر
اعتبار برای ارسال مفید sarah داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۴، ۰۴:۳۳ عصر
اعتبار برای ارسال sarah تاریخ اهدا: عاشق ومعشوقي كه پس از 60سال به هم رسيدند داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۴، ۰۴:۰۸ عصر
اعتبار برای ارسال sarah تاریخ اهدا: معني لغات از زبان حيف نون! داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]