گزارش اعتبار‌های shiva
خلاصه
shiva
(عضو رسمی)

کل اعتبار‌ها: 36

اعتبار از اعضا: 3
اعتبار از ارسال‌ها: 10
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 12 0 1
نظرات
mani ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۲-۵، ۰۲:۱۰ عصر
اعتبار برای ارسال مفید shiva داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
raha ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۳۰، ۰۱:۱۴ عصر

مثبت (+4): نوشته هات خیلی قشنگه شیوا جونم
dayana ( 122 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۳۰، ۱۲:۱۱ عصر

مثبت (+2): شیواجونم اینم اعتبار من بد قول نیستم
raha ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۹، ۱۱:۰۰ عصر

مثبت (+4): دوستت دارم شیواجان
kabootar ( 142 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۹، ۱۰:۱۲ عصر
اعتبار برای ارسال مفید shiva داده شده است

مثبت (+3): [بدون نظر]
kabootar ( 142 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۹، ۰۸:۵۱ عصر
اعتبار برای ارسال مفید shiva داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
kabootar ( 142 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۹، ۰۸:۴۵ عصر
اعتبار برای ارسال مفید shiva داده شده است

مثبت (+3): [بدون نظر]
اوا ( 9 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۹، ۰۲:۱۷ عصر
اعتبار برای ارسال مفید shiva داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
narges ( 44 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۶، ۰۹:۵۰ عصر
اعتبار برای ارسال مفید shiva داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
narges ( 44 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۵، ۱۱:۱۷ عصر
اعتبار برای ارسال مفید shiva داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
30morq ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۴، ۰۶:۵۰ عصر
اعتبار برای ارسال shiva تاریخ اهدا: بابا لنگ دراز داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
kabootar ( 142 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۴، ۰۴:۲۸ عصر
اعتبار برای ارسال مفید shiva داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
shekar ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲، ۰۶:۵۶ عصر
اعتبار برای ارسال shiva تاریخ اهدا: سال 90در یک نگاه: داده شده است

منفی (-1): [بدون نظر]