گزارش اعتبار‌های narges
خلاصه
narges
(عضو حرفه ای)

کل اعتبار‌ها: 44

اعتبار از اعضا: 1
اعتبار از ارسال‌ها: 18
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 17 1 1
نظرات
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۲-۲-۱۹، ۰۷:۵۶ عصر
اعتبار برای ارسال مفید narges داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
natilous ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱۰-۲۹، ۰۴:۲۹ عصر
اعتبار برای ارسال مفید narges داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
ایناز ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۲-۱۲، ۱۲:۱۹ عصر

مثبت (+4): ,k,degfsWWDSAZGFYHGHNB
ایناز ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۲-۱۰، ۰۵:۱۳ عصر
اعتبار برای ارسال narges تاریخ اهدا: بعضی از این پشه ها هم هستن، داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
اوا ( 9 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۲-۳، ۱۲:۵۳ عصر
اعتبار برای ارسال مفید narges داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
kabootar ( 142 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۲-۱، ۰۹:۴۱ عصر
اعتبار برای ارسال مفید narges داده شده است

منفی (-4): [بدون نظر]
black-swan ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۲-۱، ۰۸:۰۳ عصر
اعتبار برای ارسال مفید narges داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
shiva ( 36 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۲-۱، ۰۷:۵۵ عصر
اعتبار برای ارسال مفید narges داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
اوا ( 9 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۹، ۰۷:۳۱ عصر
اعتبار برای ارسال مفید narges داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
kabootar ( 142 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۸، ۰۶:۳۴ عصر
اعتبار برای ارسال مفید narges داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
shiva ( 36 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۳، ۰۳:۴۴ عصر
اعتبار برای ارسال مفید narges داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
sarina ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۲، ۰۷:۵۷ عصر
اعتبار برای ارسال مفید narges داده شده است

خنثی (0): [بدون نظر]
kabootar ( 142 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۲، ۰۴:۵۹ عصر
اعتبار برای ارسال مفید narges داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
dayana ( 122 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۲، ۰۲:۴۳ عصر
اعتبار برای ارسال مفید narges داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
shiva ( 36 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۱-۱-۲۰، ۱۰:۳۸ عصر
اعتبار برای ارسال مفید narges داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]