گزارش اعتبار‌های narges
خلاصه
narges
(عضو فعال)

کل اعتبار‌ها: 44

اعتبار از اعضا: 1
اعتبار از ارسال‌ها: 18
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 17 1 1
نظرات
kazem ( 70 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1392-2-19، 07:56 عصر
اعتبار برای ارسال narges داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
natilous ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391-10-29، 04:29 عصر
اعتبار برای ارسال narges داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
ایناز ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391-2-12، 12:19 عصر

مثبت (+4): ,k,degfsWWDSAZGFYHGHNB
ایناز ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391-2-10، 05:13 عصر
اعتبار برای ارسال narges داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
اوا ( 9 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391-2-3، 12:53 عصر
اعتبار برای ارسال narges داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
kabootar ( 142 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391-2-1، 09:41 عصر
اعتبار برای ارسال narges داده شده است

منفی (-4): [بدون نظر]
black-swan ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391-2-1، 08:03 عصر
اعتبار برای ارسال narges داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
shiva ( 36 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391-2-1، 07:55 عصر
اعتبار برای ارسال narges داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
اوا ( 9 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391-1-29، 07:31 عصر
اعتبار برای ارسال narges داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]
kabootar ( 142 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391-1-28، 06:34 عصر
اعتبار برای ارسال narges داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
shiva ( 36 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391-1-23، 03:44 عصر
اعتبار برای ارسال narges داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
sarina ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391-1-22، 07:57 عصر
اعتبار برای ارسال narges داده شده است

خنثی (0): [بدون نظر]
kabootar ( 142 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391-1-22، 04:59 عصر
اعتبار برای ارسال narges داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
dayana ( 122 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391-1-22، 02:43 عصر
اعتبار برای ارسال narges داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
shiva ( 36 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391-1-20، 10:38 عصر
اعتبار برای ارسال narges داده شده است

مثبت (+4): [بدون نظر]