قرارگاه سایبری عطاملک

نسخه‌ی کامل: چگونه چریک جنگ نرم شویم؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
در اينكه جنگ نرم چيست و حقيقت جنگ نرم دفاعي است يا تهاجمي و الان ما در اين جنگ كجاي قصه هستيم و موقعيت انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي در اين نوع جنگيدن چگونه بوده ، چگونه هست و چگونه بايد باشد فرمانده جنگ حضرت ايت الله خامنه اي (مدظله) به قدر كافي براي ملت ايران و امت اسلامي مسير را مشخص فرموده اند ...
اما اينكه جنگ نرم جنگ كلاسيك است يا جنگ نامنظم و چريكي و آرايش نيروهاي انقلاب اسلامي در اين ميدان بايد چگونه باشد به زعم اكثريت مبارزان اسلامي ، جنگ چريكي در موقعيت كنوني موثر ترين روش و البته نه كه بگوييم تنها روش است
يعني ما در اين جنگ كه جنگ عقيده ها و ايمان هاست بايد ضمن استفاده از شيوه هاي جنگ كلاسيك يعني برنامه ريزي هاي دراز مدت و تجهيز علمي و عقيدتي و فكري مردم كشورمان بخصوص جوانان و ملت اسلام با شيوه هاي پرورشي مناسب ، از حمله هاي چريكي به اعتقادات بي پايه و اساس دشمنان اسلام بويژه صهيونيزم و عوامل او غافل نشويم ..
دوره آموزشي چگونه چريك جنگ نرم شويم ؟ شيوه هاي مبارزه چريكي جنگ اعتقادي است كه سرفصل هاي آن عمدتا با استفاده از شيوه هاي نوين تبليغاتي و ابزارهاي تبليغ بروز ، مبتني بر پاسخ به شبهات و بلكه ايجاد شبهه و اشكال به اعتقادات ضد اسلامي است
شركت كننده در اين دوره ها ضمن آشنايي عميق با معارف ناب و تفكر صحيح اسلامي، با ابزارها و شيوه هاي تبليغ نوين آشنا ميشود .مبارزان در اين دوره ها مي آموزند كه چگونه در لحظه با شايعه ، شبهات ، انحرافات ديني و اخلاقي و ... برخورد مناسب كنند و سلاح هاو تجهيزات مناسب اين دفاع و جنگ را در اين دوره ها تمرين ميكنند .
ايجاد چنين دوره ها و برنامه هايي در هر نقطه كشور يك ضرورت اجتناب نا پذير است