قرارگاه سایبری عطاملک

نسخه‌ی کامل: کشتی باچوخه برغمد با گزارش عامل
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
گزارش کشتی باچوخه که در گود بنی هاشم روستای برغمد از شبکه ورزش پخش شده را میتوانید از لینک زیر در دو کیفیت مشاهده نمایید

https://www.aparat.com/v/gVsBK/%DA%A9%D8...8%B2%D8%B4


چند نکته
کاش قبل از برنامه مجری شبکه ورزش توجیه میشد که روستای برغمد در شهرستان جوین است و به دفعات اشتباهاتی مثل بخش جوین یا روستای برغمد جزو شهرستان سبزوار است را شاهد نبودیم
بهتر میشد اصطلاحاتی مثل پهلوان ججو را برای ایشان روشن میکردیم تا پهلوان جنگجو تلفظ نمیکرد
با اینکه مجری خودش را خراسانی معرفی کرد ولی با جغرافیا و اصطلاحات جوین آشنا نیستند

ولی با تمام اینها جا دارد برای هماهنگی حضور آقای عامل برای گزارش و پخش کشتی برغمد از شبکه ورزش تشکر کرد
خدا قوت!