قرارگاه سایبری عطاملک

نسخه‌ی کامل: وظایف مدیران انجمن عطاملک
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
با توجه به اینکه برای حراست و حفظ نظم انجمن مجبور هستیم تیم مدیریت برای هر بخش داشته باشیم از شما اعضا و مدیران خواهشمندم با مطالعه مرام نامه مدیران ، چنانچه تخلفی از مدیران مشاهده کردید در بخش انتقادات و پیشنهادات مطرح کنید.

وظایف مدیران انجمن عطاملک:

1) مدیر هر بخش باید ناظر بر اجرای قوانین سایت باشد ، چنانچه تخلفی مشاهده گردید 2 بار تذکر داده شود سپس با توجه به نوع تخلف از 1 هفته تا 1 سال کاربر خاطی محروم گردد

2) پاسخ دادن با موضوعاتی که دیگر کاربران ایجاد کردند ( در صورت نیاز )

3) قفل موضوعاتی که تکراری هستند

4) ایجاد تحرک و پویایی در قسمت تحت مدیریت


:atamalek (26):
ویرایش مطالب کاربران باید دلیل قانع کنند ای داشته باشد
در صورتی که تخلفی از طرف مدیران مشاهده شود با شدت بیشتری برخورد می شود.