قرارگاه سایبری عطاملک

نسخه‌ی کامل: یه غمی هست
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
یه غمی هست که فقط بچه های آخر درکش می کنن:
کم کم ، کم شدن آدم های سر سفره ..!
بیچاره ما ک بچه های تک و اخری هستیم .
الهی Atamalek (22)
هیچ کس درکمون نمی کنه .
مثلا این شیوا خیلی خوش ب حالشه .
اخی بیچاره نرگسمConfused
خانواده ک جای خودشون را دارند شیوا هم من را درکم نمیکنه !!!!
چراخوش به حالمه؟؟؟چرا درکت نمیکنم؟؟؟؟؟Confused
خوش ب حالته چون اولین فرزند هستی و درکم نمی کنی را هم باید تو دانشگاه توجه کنی .
شوخی کردم شیوا جان .