سبک زندگی و مشاوره خانواده رایگان عطاملک

نسخه‌ی کامل: باور کنم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
باور کن
تو هنوز
تصویر بلند عشقی
که رنگ هایت
دنیای سرد مرا
سبز و زرد بهر و پاییزند
هنوز رو یای ملکوتی
سعادتی
که شب هایم را
به تصور تو به سپیده میرسانم
حالا
باور کن که
زندگیم تمام
تصویر و تصوری
از توست