مشاوره خانواده آنلاین رایگان عطاملک

نسخه‌ی کامل: تقدیم به پدران و پسران
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
پدری دست بر شانه پسر گذاشت و از او پرسید:
تو میتوانی مرا بزنی یا من تورا؟ پسر جواب داد:
من میزنم. پدر ناباورانه دوباره سوال را تکرار کرد ولی باز همان جواب را شنید.
با ناراحتی از کنار پسر رد شد بعد از چند قدم دوباره سوال را تکرار کرد شاید جوابی بهتر بشنود. … …
پسرم من میزنم یا تو؟
این بار پسر جواب داد شما میزنی؟
پدر گفت چرا دوبار اول این را نگفتی؟؟؟
پسر جواب داد تا وقتی دست شما روی شانه من بود عالم را حریف بودم ولی وقتی دست از شانه ام کشیدی قوتم را با خود بردی.

منبع : http://www.jovein.com/archives/2115
فرهنگ سبز جوین
عالی بود.
هیچ سرمایه ای به اندازه دلگرمی پدر و مادر نیست.
سلام فرزندان ایران سلام فرزندان جوین
واقعا سپاس
kheili amozande bod o ziba .
vaghean dar bodane pedar o madar hich ghami baraie ma farzandan vojod nadarad .