فال حافظ | انجمن جوانان جوین

ابتدا نيت كنيد
سپس براي شادي روح حضرت حافظ يك صلوات بفرستيد

براي گرفتن فال خود اينجا را كليك كنيد

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی!
تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم
که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و
آرزوی مرا براورده سازی