قرارگاه سایبری عطاملک
یه غمی هست - نسخه‌ی قابل چاپ

+- قرارگاه سایبری عطاملک (https://atamalek.ir)
+-- انجمن: حیات طیبه (https://atamalek.ir/forum-15.html)
+--- انجمن: شکرستان (https://atamalek.ir/forum-8.html)
+---- انجمن: خنده بازار (https://atamalek.ir/forum-55.html)
+---- موضوع: یه غمی هست (/thread-2240.html)یه غمی هست - kabootar - ۱۳۹۱-۱-۲۱

یه غمی هست که فقط بچه های آخر درکش می کنن:
کم کم ، کم شدن آدم های سر سفره ..!


RE: یه غمی هست - narges - ۱۳۹۱-۱-۲۱

بیچاره ما ک بچه های تک و اخری هستیم .


RE: یه غمی هست - kabootar - ۱۳۹۱-۱-۲۱

الهی Atamalek (22)


RE: یه غمی هست - narges - ۱۳۹۱-۱-۲۱

هیچ کس درکمون نمی کنه .
مثلا این شیوا خیلی خوش ب حالشه .


RE: یه غمی هست - shiva - ۱۳۹۱-۱-۲۱

اخی بیچاره نرگسمConfused


RE: یه غمی هست - narges - ۱۳۹۱-۱-۲۱

خانواده ک جای خودشون را دارند شیوا هم من را درکم نمیکنه !!!!


RE: یه غمی هست - shiva - ۱۳۹۱-۱-۲۱

چراخوش به حالمه؟؟؟چرا درکت نمیکنم؟؟؟؟؟Confused


RE: یه غمی هست - narges - ۱۳۹۱-۱-۲۲

خوش ب حالته چون اولین فرزند هستی و درکم نمی کنی را هم باید تو دانشگاه توجه کنی .
شوخی کردم شیوا جان .