مشاوره خانواده رایگان عطاملک
متل ها - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مشاوره خانواده رایگان عطاملک (https://atamalek.ir)
+-- انجمن: شهرستان جوین (https://atamalek.ir/forum-9.html)
+--- انجمن: معرفی شهرستان جوین (https://atamalek.ir/forum-10.html)
+--- موضوع: متل ها (/thread-2639.html)متل ها1 - Azarakhsh - ۱۳۹۱-۵-۶

آیا متل « ایککی قوزو ایککی قوز بیری جَرَن ببیری بُز»رابلدید وکامل آن رابنویسید.


متل 2 - Azarakhsh - ۱۳۹۱-۵-۶

شعر«آق داشله یوله دیشدی ،چرقدم سووَ دیشدی»راکامل کنید